sentencje dziecko

 Dodaj do ulubionych

Wyślij ten adres znajomemu

Zapisz się, aby otrzymywać sentencję na każdy dzień:

Zgadzam się z Polityką Prywatności

sentencje figurka
Sentencje.com.pl czyli tak jak człowiek myśli

Sentencje Sentencje teologiczne Sentencje o miłości Sentencje o sobie Sentencje o przyjaźni Sentencje o szczęściu Sentencje o sukcesie Sentencje o pracy Inspirator osobisty Złote Myśli Dobre Książki Książki Psychologiczne Prezentacje

 

Sentencje Teologiczne

Sentencje Chrześcijańskie

Cytaty Religijne

 1. Jeśli jesteś zmęczony życiem, odczuwasz brak sensu w swoim życiu, niepokój, brak miłości, wewnętrzną pustkę czy ból istnienia, masz problemy, zmagasz się z cierpieniem, kryzysem czy trudną życiową sytuacją, to jest dobra nowina - Bóg może naprawdę odmienić Twoje życie, uzdrowić i odnowić je, uwolnić od krępujących negatywnych myśli i emocji, dając pokój serca i umysłu, przez daną Ci z wielkiej miłości do Ciebie, łaskę wiary w Jezusa Chrystusa! Przyjmij wobec tego Jezusa jako swojego Pana, Króla i Zbawiciela, który jest jedyną drogą, prawdą i życiem jak mówi Słowo Boże! Daj się Bogu przygarnąć i poprowadzić przez proces uzdrowienia! On czeka na Ciebie z otwartymi, pełnymi miłosierdzia ramionami! Dla Niego nie musisz być doskonały, czy być kimś specjalnym, żeby być dzieckiem Bożym! On kocha Cię miłością bezwarunkową i bezinteresowną, takim jakim jesteś! Uwierz w Jezusa i powierz się Jemu w modlitwie, w prostych i szczerych słowach - wyznając ustami swymi Jego za swojego Pana, Króla i Zbawiciela, wyznając Jemu swoje grzechy, a będziesz zbawiony, bo nikt kto przychodzi do niego, nie zostaje precz odrzucony! Tylko przygarnięty i zbawiony! Jak mówi Słowo Boże w Liście do Rzymian 10, 9-10 "Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu."

 2. Wiara daje życie, brak wiary - upadek.

 3. Modlitwa łączy nas z niewyczerpanym źródłem Boskiej energii i daje nam moc.

 4. Relacja z Bogiem daje pokój, miłość, radość, szczęście, odwagę, mądrość i rozum.

 5. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym - to miejcie na myśli! - List do Filipian 4,8

 6. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. - List do Rzymian 12,2

 7. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. -  Mateusza 11,28

 8. Nie ulega wątpliwości, że czasami związek między grzechem, złem i cierpieniem jest ewidentny. Gdy popełniamy zło, możemy się spodziewać wynikającego z niego cierpienia. Nie jest to jednak żadna kara za grzech, lecz konsekwencje świadomie dokonanego czynu. - ks. Andrzej Draguła - "Czy Bóg nas kusi"

 9. Cierpienie człowieka niewinnego każe nam spoglądać ku przyszłości, a nie ku przeszłości. Nie cierpi się bowiem za coś. Jeśli już - to po coś. Nie po to, by nas zniszczyć, ale po to, by nas wychować. - ks. Andrzej Draguła - "Czy Bóg nas kusi"

 10. Człowiek dopóty nie zazna pokoju, grzesznego, cielesnego, zmysłowego ciała, serca i umysłu, dopóki nie narodzi się na nowo z Ducha - poprzez łaskę wiary, przyjęcie przebaczenia i pojednanie z Bogiem - Jezusem Chrystusem!

 11. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale odmieniajcie się przez przemianę swojego umysłu! - Biblia

 12. Badania pokazują, że modlitwa może zapobiec chorobie, a kiedy ludzie zachorują, może pomóc im w szybszym wyzdrowieniu - mówi dr Harold G. Koenig z amerykańskiego Uniwersytetu Duke. To psycholog zajmujący się w szczególności kwestią religii, duchowości i zdrowia, autor kilku książek w dziedzinie wiary i uzdrowienia.

 13. Bóg pomaga przede wszystkim tym, którzy sami sobie chcą pomóc. W przeciwnym wypadku uszanuje Twoją wolną wolę - nawet wolę ponoszenia porażek. - autor nieznany

 14. Duchowość chrześcijańska jest naturalną, integralną częścią, zdrowego duchowo i społecznie człowieka i nie ma poza nią mocy do zmieniania człowieka i świata na sposób prawdziwy i pozytywny!

 15. Badania wykazały, że osoby, które są wierzące, modlą się i praktykują, mają więcej nadziei w stosunku do życia i mniejsze ryzyko zachorowania na depresję.

 16. Z Bogiem życie ma sens i cel!

 17. Wiara jest elementem prowadzącym Ciebie przez życie! - Pastor Ewangelicki

 18. Jesteśmy w oczach Bożych wysokiej wartości i powinniśmy mieć wysoką samoocenę, jako Dzieci Boże, bowiem zapłacona za nas - za nasze życie, została najwyższa cena, ofiary i poświęcenia za nas krwi Jezusa Chrystusa i jesteśmy świątynią Ducha Świętego - dziećmi samego Boga!

 19. Bóg pozwala nam myśleć, że jesteśmy kimś niezwykłym i wyjątkowym ze swoimi cechami, a nie byle kim, bo zostaliśmy stworzeni na Jego obraz, wyobrażenie i podobieństwo! On nas wybrał zanim stworzył świat i powołał do życia jako swoje dzieci, abyśmy byli szczęśliwi i żyli z nim wiecznie.

 20. Człowiek nie może realnie poznać i odnaleźć prawdziwego wewnętrznego siebie bez poznania i relacji z Jezusem. Inaczej żyje w pozorach, złudzeniach i iluzji na temat własnego życia i innych oraz otaczającej go rzeczywistości!

 21. Ludzie Boga nie znajdują, bo go nie szukają z własnej woli.

 22. To grzech, jego skutek i konsekwencja sprowadza na człowieka karę, niedolę, klęskę i utrapienie, a nie Bóg!

 23. Gdyby prawa ludzkie były zgodne z prawami Bożymi, byłoby lepiej na tym świecie!

 24. Przez trudy życia nie można przejść zwycięsko bez Jezusa!

 25. Problemy po ludzku nierozwiązywalne, są rozwiązywalne po Bożemu!

 26. Aby korzystać z mocy Pana w rozwiązywaniu problemów trzeba się nawrócić!

 27. Przykazania, które dał nam Pan są po to, żeby życie zachować, a nie je zmarnować! - Pastor Ewangelicki

 28. Do terapeutów prawie w ogóle nie trafiają ludzie, którzy się spowiadają! - Terapeutka

 29. Przez trudy i kryzysy życia, nie można przejść zwycięsko bez Jezusa!

 30. Jezus Chrystus naprawił nasze relacje z Bogiem i innymi ludźmi - położył most, utorował drogę, zburzył mury i barykady w cudowny nadprzyrodzony sposób! - Pastor Ewangelicki

 31. Jednym z dowodów istnienia Boga jest panująca we wszechświecie harmonia. - Andre Amper (wynalazca)

 32. Pokarm duchowy jest tym co nas prowadzi przez życie. - na podst. słów Pastora Ewangelickiego

 33. Pan Bóg na pierwszym miejscu, aby wszystko było na właściwym miejscu. - Św. Augustyn

 34. Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. - Benedykt XVI

 35. Grzech jest przyczyną podziałów między człowiekiem, a Bogiem, między jednostkami i między społeczeństwami - Jan Paweł II

 36. Człowiek, który nie jest posłuszny Bogu sam sobie szkodzi...

 37. Bóg jest lekarzem, który leczy złe myśli.

 38. Bóg daje nam wolność i nadaje wartość jednostce.

 39. Bóg kocha nas ludzi miłością bezwarunkową i doskonałą, takimi jakimi jesteśmy, a nie musimy sobie jakoś na tą cudowną miłość zasłużyć, czymś specjalnym, ani być doskonali czy spełniać jakieś warunki.

 40. Bóg nas kocha nie dlatego, że jesteśmy wartościowi, ale jesteśmy wartościowi dlatego, że Bóg nas kocha. - Marcin Luter

 41. Jesteśmy wartościowi i wyjątkowi, ponieważ Bóg nas stworzył na Swój obraz i podobieństwo.

 42. Wiara nadaje sens życiu i zrozumienie.

 43. Miłość, nadzieja i wiara w Jezusa Chrystusa przełamuje bariery i przeszkody życiowe.

 44. Łaska Boża jest większa od naszego grzechu, przekleństwa, słabości i nieprawości.

 45. To nie Bóg ucieka przed człowiekiem, ale człowiek ucieka przed Bogiem, nie wyznając mu grzechu i nie tworząc z nim relacji miłości, jedności i pokoju.

 46. Kiedy grzech okaże się zabrany przez Boga - przebaczony, to jesteś w stanie żyć w zgodzie i pokoju z Nim, ze sobą i innymi.

 47. Miłość, modlitwa, sakrament pokuty i pojednania oraz post to najlepszy egzorcyzm, bo diabeł tego nie znosi i odchodzi!

 48. Bóg daje uzdrowienie cały czas, tylko trzeba chcieć z niego skorzystać - otworzyć się przed Nim i Go przyjąć do swego serca.

 49. Jezus mówi: i zabiorę wszystko to, co oddziela Cię od Boga - grzech i na nowo połączę Cię z Bogiem! - Pastor Ewangelicki

 50. Jezus oczyszcza nas i uwalnia z wszelkiej niemocy, beznadziei i bezradności, jeśli się do Niego zwrócimy.

 51. Jezus po to przyszedł na świat, żeby uzdrowić chorych.

 52. Jezus przychodzi do nas z nawróceniem i uzdrowieniem.

 53. Nawrócenie i uzdrowienie przywraca pokój duchowy, wolność duchową, harmonię wewnętrzną i społeczną, równowagę życiową.

 54. Powinniśmy się utożsamiać z Jezusem, który daje nam moc i autorytet! - Pastor Ewangelicki

 55. Gdy oddajemy problemy w Boże ręce, nasze serca ogarnia pokój. - "Nasz codzienny chleb"

 56. Pokój Boży w naszym sercu i umyśle jest obrazem odpoczywającej miłości.

 57. Radość, szczęście i pokój zależą od osobistej relacji z Bogiem, a nie od okoliczności.

 58. Ludzie religijni lepiej radzą sobie w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i zawodowym.

 59. Ludzie religijni są otwarci, naturalni, szczerzy i optymistycznie nastawieni o dobrej woli i pokojowym, serdecznym, życzliwym nastawieniu.

 60. Ludzie religijni kochają i szanują siebie i innych, interesują się innymi, wspierają i pomagają słabszym i młodszym.

 61. Ludzie religijni lepiej rozumieją siebie i innych.

 62. Ludzie religijni są bardziej tolerancyjni, cierpliwi i wyrozumiali, wzbudzają zaufanie i dają innym poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego.

 63. Według badań naukowych ludzie religijni są zdrowsi, szczęśliwsi, żyją dłużej i łatwiej znoszą różnego rodzaju kryzysy i problemy.

 64. Według badań naukowych ludzie wierzący bardziej wierzą w siebie i innych i są przez to spokojniejsi.

 65. Jeśli człowiek nie żyje w zgodzie z zasadami i planami Bożymi to sobie szkodzi i obraca wszystko w niepowodzenie i niwecz. - Pastor Ewangelicki

 66. Grzech niszczy zdrowie, relację z Bogiem i innymi ludźmi. - Pastor Ewangelicki

 67. Jeśli nie potraficie rozmawiać z Bogiem, to nie będziecie potrafili rozmawiać ze sobą. - Ingrid

 68. Z badań naukowych wynika, że modlitwa orędownicza uzdrawia chorych.

 69. Bóg w swojej łasce kocha nas, nie dlatego kim jesteśmy, ale dlatego kim On jest. - Pastor Ewangelicki

 70. Łaska Boża płynie do nas z nieustającego źródła. - Pastor Ewangelicki

 71. Zwiedzeniem jest to, że przeszłość determinuje przyszłość. Pastor Ewangelicki

 72. Bóg nie jest Bogiem zła. To ludzki sposób myślenia, zachowania, postępowanie i ludzkie wybory i decyzje tworzą zło ludzkie.

 73. Przez grzech weszły choroby na świat i śmierć, ale to nie oznacza że choroba jest karą za grzech. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 74. Największa ludzka biedota to ludzki grzech i odcięcie się od Boga. - Ksiądz Katolicki

 75. Grzeszność bierze się nieposłuszeństwa wobec Boga, a piękno z posłuszeństwa Bogu. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 76. Pakowanie się w grzech jest tak naprawdę pakowaniem się w śmierć.

 77. Źródłem problemów jest grzech.

 78. Zapłatą za grzech jest choroba i ubóstwo. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 79. Pierwotnym zamiarem Boga jest uzdrowienie nas z grzechu. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 80. Jeśli masz w sobie pustkę, odpowiedzią jest dla Ciebie Jezus. Aby Go przyjąć i zaprosić do swego serca, musisz ukorzyć się przed nim, porzucić dumę, wstyd i otworzyć się przed Nim wyznając mu grzechy, prosić Go o przebaczenie i przyjąć - zaprosić Go do swego serca, które On może wypełnić i uwolnić Ciebie w ten sposób od smutku, bólu cierpienia duchowego i śmierci duchowej.

 81. Największe niepowodzeniem człowieka, to jest nieskorzystanie z łaski Boga i daru jakim jest przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego życia. - Pastor Ewangelicki

 82. Żyć dla Chrystusa, to znaczy walczyć i zwyciężać.

 83. Wypalenie i zmęczenie na gruncie zawodowym, rodzinnym społecznym oraz duchowym i emocjonalnym może być spowodowane pustką braku Boga, którego w człowieku nie ma...

 84. Wraz ze wzrostem wiary, poszerza się nasza wyobraźnia. 

 85. Bóg szanuje wolność człowieka i nie używa przemocy do zbawienia. - Ksiądz Katolicki

 86. Bóg potrzebuje pomocy człowieka i dania się prowadzenia według woli Bożej, aby człowiek mógł być ochrzczony Duchem Świętym, żyć świętym życiem i być zbawiony.

 87. Trzeba zapłacić cenę, aby osiągnąć Bożą wolę tutaj na Ziemi. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 88. Do wypełniania woli Bożej potrzebna jest nam miłość, mądrość i pokój Boży oraz pokora względem słowa Bożego.

 89. Za dobra duchowe - owoce, trzeba zapłacić ich (swoją) cenę. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 90. Tylko spragniony i głodny człowiek może przyjąć Chrystusa - wodę żywą i chleb życia i nigdy więcej nie pragnąć, ani nie łaknąć.

 91. Człowiek czujący wewnętrznie duchową lub namacalnie w drugim człowieku Bożą obecność nie czuje się samotny.

 92. Jeśli człowiek ma w sercu Boga, nie czuje się samotny i gdziekolwiek nie pójdzie czuje Jego obecność w swoim sercu, jako najlepszego przyjaciela i towarzysza swojego życia w osobie Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

 93. Boża obecność jest odpowiedzią na lęk samotności.

 94. Chociaż nie jesteśmy rozumiani przez innych i czasem sami siebie nie rozumiemy to Bóg nas rozumie najlepiej.

 95. Nawet, gdy nasze zewnętrzne ciało przemija czy grzech rani Boga i naszą duszę, to nasz wewnętrzny duch dzięki Bogu pozostaje odnawialny przez spowiedź świętą i dany nam z góry akt łaski, miłosierdzia i przebaczenia.

 96. Gdy Bóg zamyka jedne drzwi to otwiera drugie przed nami.

 97. W Jezusie jest jedynie ukojenie naszej duszy. - Pastor Ewangelicki

 98. Bóg jest centrum wszechświata, a nie my... - Ksiądz Katolicki

 99. Relacja z Bogiem, modlitwa i słowo Boże chrzci nas Duchem Świętym. - Ksiądz Katolicki

 100. Bóg jest obecny codzienne w życiu ludzi prawdziwie wierzących, żyjących w zgodzie z Jego wolą i jest najpiękniejszą rzeczywistością. - Ksiądz Katolicki

 101. Serce człowieka żyjącego w pokoju z Bogiem przepełnione jest radością. - Jan Paweł II

 102. Miłość człowieka do człowieka, wyraża się miłością człowieka do Chrystusa - na podst. encykliki Jana Pawła II

 103. Gdy człowiek żyje w zgodzie z wolą Bożą i przyjmuje ją za swoją, doznaje uczucia szczęścia, radości i pokoju Bożego.

 104. Jeżeli nie wierzysz w Stwórcę to w Twoim wnętrzu jest próżnia (wewnętrzna pustka, izolacja duchowa, okrutne wyobcowanie i ból istnienia) i znajdzie się wtedy coś co wypełni Twoje wnętrze i stanie się dla Ciebie Bogiem. Ponieważ natura nie znosi próżni i człowiek naturalnie poszukuje bezpieczeństwa i coś co będzie go ochraniało, jakaś wyższa moc... - na podst. wykładu ewangelizacyjnego Ulrich'a Parzany

 105. Przez Jezusa Chrystusa zostaliśmy usprawiedliwieni z grzechu przed Bogiem.

 106. Poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i przebaczenie Boże stajemy się dziećmi Boga pojednanymi z Nim w miłości i pokoju przez życie, miłość, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

 107. Wywal swoje stare życie na złom. Przyjdź do Jezusa Chrystusa i przyjmij Go. - na podst. słów ks. Ulricha Parzany

 108. Przyjmij Jezusa Chrystusa i Bożą miłość. Uwierz, że Chrystus żył, umarł i zmartwychwstał dla Ciebie. Oddaj mu wszystkie swoje lęki, obawy, frustracje, zmartwienia i troski. - na podst. kazania pastora ewangelickiego.

 109. Kiedy my trwamy w Jezusie to Jezus trwa w nas i to On wygrywa nasze bitwy Swoją mocą.

 110. Im więcej Jezusa Chrystusa w Twoim życiu, tym więcej Bożego błogosławieństwa i łaski w Twoim życiu. - Pastor Ewangelicki

 111. Relacja fileo czyli miłości przyjacielskiej między człowiekiem a Bogiem i człowiekiem a człowiekiem polega najpierw na przyjęciu tej miłości od Boga, a następnie na ofiarowaniu jej i przekazaniu Bogu i innym ludziom w sposób praktyczny w działaniu i czynie.

 112. Otwarcie się przed Panem i rozmawianie z Nim, na różne tematy, jest bardzo ważnym aspektem miłości przyjacielskiej i rozwijaniem relacji z Nim.

 113. Jeśli przestajemy z Bogiem rozmawiać to relacja z Nim oddala się. - ks. Ulrich Parzany

 114. Nasze relacje z innymi ludźmi są refleksem, odbiciem naszej relacji z Jezusem Chrystusem.

 115. Jeśli trudno Ci zaakceptować bezwarunkowo drugiego, niedoskonałego człowieka, przypomnij sobie jak Bóg zachował się wobec Ciebie, gdy przechodziłeś kryzys, byłeś chory, trudny i ubogi mentalnie i materialnie...

 116. Zachowanie innego człowieka, Bóg wygładza zachowaniem drugiego człowieka. - Pastor - Krzysztof Zaremba

 117. Najlepszą profilaktyką w relacjach międzyludzkich, w rodzinie i w pracy jest życie w zgodzie i w kontakcie z Bogiem, w duchu miłości, prawdy i ewangelicznej mądrości.

 118. Każdy kto wzrasta duchowo, zmienia się i przez to zmieniają się jego relacje z innymi i wzmacniają się jego więzi z innymi.

 119. Dary duchowe się mnożą, jeśli się nimi dzieli w miłości z innymi, a nie zachowuje je tylko dla siebie.

 120. Bóg dał nam Jezusa Chrystusa, aby dać się poznać jako Bóg i okazać nam swoją wielką miłość. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 121. Wiara jest źródłem miłości. - Jan Paweł II

 122. Wiara jest siłą i mocą sprawczą, która połączona z działaniem i zaangażowaniem daje dobre owoce.

 123. Jeśli jesteś słaby, to oprzyj się na Bogu, a będziesz silny mocą wiary i Ducha Świętego, którego daje nam Jezus, jeśli Mu zaufamy i przyjmiemy Jego do serca.

 124. Bóg jest Bogiem, którego pełnia mocy objawia się w naszych słabościach. Jeśli prosimy Go o pomoc - otrzymujemy łaskę i moc.

 125. Bóg umacnia nas poprzez nasze słabości, gdy zwracamy się do Niego i prosimy o pomoc i moc poradzenia sobie z jakimś problemem.

 126. Bożym celem jest to, abyśmy swoją pewność nie budowali na sobie, ale na Nim.

 127. Co u człowieka jest niemożliwe, możliwe jest dla Boga.

 128. Bóg lubi przemieniać nasze największe słabości, w nasze największe zdolności.

 129. Jeśli polegasz na Bogu i budujesz na Nim swoją pewność, a nie na sobie, wtedy stajesz się mocny w życiu. - Pastor - Krzysztof Zaremba.

 130. Od barier, lęków i poczucia winy, które zniewalają uwalnia nas Bóg przez wiarę w Jezusa, dając nam nieograniczonego, odważnego i pełnego pokoju Ducha Świętego - Jego siłę, moc i dary, mądrość, miłość, jedność, pokój, radość oraz uświęcony umysł czyli rozum Boży, prowadzący nas przez życie zgodnie z dobrą Bożą wolą względem nas.

 131. Poznanie Boga poprzez wiarę i modlitwę jest pierwszą sferą, na którą musimy się skupić, aby przywrócić równowagę naszemu życiu - uporządkować najpierw swoje serce i umysł.

 132. Tak jak długo człowiek nie rozwiąże problemów swego serca, tak długo będzie go niszczył grzech. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 133. Powołanie do chrześcijaństwa jest powołaniem do oddzielenia dla Niego (Jezusa Chrystusa) od świata grzesznego i bycia zmienionym. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 134. Do przemienienia serca potrzebna jest łaska Boża płynąca z wiary w Jezusa Chrystusa i działania mocy Ducha Świętego.

 135. Kosmetyka serca pozwala spojrzeć na siebie, świat i innych zupełnie innym oczami. - Ksiądz katolicki

 136. Chrześcijanin powinien świadczyć o Bogu swoją postawą.

 137. Boża mądrość jest przeciwieństwem i odwrotnością mądrości ludzkiej. Po niej możemy poznać człowieka żyjącego z nią i z Bogiem w zgodzie.

 138. Na głupotę jest jeden lek - wiara w Boga i otwarcie się na Niego, na jego mądrość, prawdę, miłość, jedność z nim i pokój.

 139. Jeśli nie słuchamy Ducha Świętego to nad nami przejmuje kontrolę cielesność. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 140. Łaska uświęcająca i zdrowy rozsądek pozwala odróżnić new age od chrześcijaństwa - Ksiądz katolicki

 141. Bóg nie wybrał nas ze względu na nasze zasługi, ale ze względu na łaskę wiary, przez którą doznajemy zbawienia, jeśli uwierzymy w imię naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa i uznamy Go za swojego Zbawiciela.

 142. Przez łaskę wiary, przebaczenie i zbawienie Jezusa Chrystusa zostajemy zbawieni, wyzwoleni i uwolnieni od pęt grzechu i śmierci i przechodzimy ze śmierci duchowej do życia w pokoju, miłości i jedności tu na ziemi i życia wiecznego w niebie.

 143. Potrzeba poznania i przeżywania Boga jest spowodowana niedosytem Boga i życia duchowego lub przesytem grzechem.

 144. Chcąc iść za Chrystusem musimy postępować mając chrześcijańskie motywacje i powody. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 145. Człowiek, który się nie modli może bardzo wiele dowiedzieć się o Bogu. Ale tylko człowiek, który się modli może poznać Boga.

 146. Jeśli o cokolwiek prosimy Boga w modlitwie i jeśli to jest zgodne z Jego wolą względem nas i innych, to On nas wysłuchuje i dostajemy to od Niego, czyli Bóg odpowiada na naszą modlitwę.

 147. Modlitwa nie zmienia postanowień Boga, ale zmienia tego, kto się modli.

 148. Modlitwa zmienia tego, który się modli.

 149. Najlepszą modlitwą jest to co myślisz, to co czujesz i to co robisz.

 150. Modlitwa z mocą przemienia naszą rzeczywistość.

 151. Modlitwa nie ma być idealna, tylko szczera.

 152. Bóg ceni sobie modlitwę. która jest szczerą komunikacją i stałą komunikacją. - Pastor Ewangelicki

 153. Modlitwa odnosi skutek, gdy człowiek przebacza i nie napotyka na przeszkody nieprzebaczenia. - Pastor Ewangelicki

 154. Jednym z powodów braku odpowiedzi na modlitwę jest brak przebaczenia lub niewłaściwa motywacja modlitwy. - Pastor Ewangelicki

 155. Bóg, gdy Go prosimy o właściwe rzeczy, zaspokaja nasze potrzeby, a nie chciwości czy zachcianki w swojej hojności, obfitości, miłości i zdrowym rozsądku. - na podst. kazania Pastora ewangelickiego

 156. Nasze życzenia, oczekiwania i prośby nie są Bożymi obietnicami, jeśli są one niezgodne z Jego wolą. Bóg spełnia naszą wolę, ale na Bożych warunkach, w Bożym czasie i w Boży sposób. - na podst. kazania Pastora ewangelickiego

 157. Najważniejsze rzeczy w tym życiu, nie są rzeczami... - na podst. kazania Pastora ewangelickiego

 158. Wiara jest pewnością tego czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.

 159. Wiara jest pewnością, że Bóg troszczy się o rzeczy najmniejsze, w każdej chwili i sytuacji naszego życia.

 160. Wiara i wyobraźnia mają większą siłę niż wiedza i inteligencja.

 161. Ufam Bogu, który daje mi wszystko czego potrzebuję w każdej sytuacji i chwili mojego życia - tak myśli człowiek wierzący.

 162. Bóg w swojej wielkiej miłości troszczy się o nas bardziej niż my sami, tylko my tego czasem nie zauważamy, nie doceniamy i nie jesteśmy wdzięczni.

 163. Powinniśmy być wdzięczni za to co Bóg już nam dał, a nie być niewdzięczni za to czego nam nie dał, bo On wie lepiej od nas samych, co jest dla nas najlepsze w każdej chwili i sytuacji naszego życia!

 164. Należy mieć umiarkowanie wobec spraw tego świata i powierzać je Bogu. - Na podst. kazania Pastora ewangelickiego

 165. Im bardziej się ufa Bogu i powierza Jemu swoje sprawy tym pokój Boży jest większy. - Na podst. kazania Pastora ewangelickiego

 166. Żyjmy tak, aby nasze życie było świadectwem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Stańmy się uczestnikami Boskiej natury. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 167. Potrzebujemy codziennie chodzić drogą Chrystusa, modlić się prosząc Ducha Świętego o siłę i inspirację, rozważać słowo Boże, aby zmieniać siebie i innych na własnym przykładzie. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 168. Nieprzebaczenie jest jak życie w niewoli, a przebaczenie jak uwolnienie więźnia. - na podst. kazania Kalevi Lehtinen

 169. Kiedy przebaczamy innym ludziom to nas uwalnia od obciążenia. - Pastor Ewangelicki

 170. Aby móc przebaczać innym trzeba najpierw przyjąć przebaczenie od Jezusa. - na podst. kazania Kalevi Lehtinen

 171. Przebaczenie jest drogą do uzdrowienia.

 172. Przebaczenie jest drogą do miłości, jedności i pokoju.

 173. Moc przebaczenia jest potrzebna do pojednania, pokoju i zdjęcia obciążenia z siebie i innych.

 174. Troski tego świata, zamartwianie się, zagłuszają służenie Bogu. Troski zabierają czas, który można byłoby poświęcić Bogu i innym. - Na podst. kazania Pastora ewangelickiego

 175. Nie należy mylić prawdy z opinią większości. Prawda, a opinia większości to zupełnie co innego.

 176. Postępuj w zgodzie z Bożą mądrością i samym sobą.

 177. Jeśli będziesz miał sukces na poziomie duchowym, materialny przyjdzie niejako przy okazji. Najpierw nakarm swoją duszę, reszta będzie produktem ubocznym.

 178. Z życiem duchowym jest jak z odżywianiem. Jeśli się źle odżywiamy to chorujemy.

 179. Jeśli prowadzisz życie duchowe i masz relację z Bogiem to namacalnie czujesz jego obecność w swoim życiu, także przez serca innych poddanych mu ludzi i przez to nie czujesz się już człowiekiem samotnym.

 180. Chrześcijanina motywuje do osiągania sukcesu głównie nie to, by wywyższyć siebie lecz Boga, który stworzył go na swoją chwałę i podobieństwo.

 181. Dostajemy dary duchowe od Boga nie po to, aby się nimi chełpić, ale po to by nimi służyć Bogu i innym. - na podst. "Budujcie jedni drugich" - Gene A. Getz

 182. Cierpienie duchowe i fizyczne oraz śmierć duchowa i fizyczna człowieka jest konsekwencją grzechu własnego i zbiorowej grzeszności ludzkości w ogóle, którą dziedziczymy po innych, ponieważ niesiemy ją na sobie jako konsekwencje grzechu innych.

 183. Cierpienie duchowe i fizyczne oraz śmierć duchowa i fizyczna jest konsekwencją grzechu człowieka.

 184. Każdy z nas niesie na sobie konsekwencje zbiorowej grzeszności w ogóle.

 185. Dopóki człowiek nie opamięta się w grzeszności to zginie.

 186. Chrześcijanie doznają również innego rodzaju cierpienia - ze względu na imię Jezus, wyznawanie Go i służenie Jemu, ze względu na wojnę między dobrem a złem.

 187. Cierpienie jest również Bożym narzędziem w naszym życiu. Coś wytwarza i wtedy te okoliczności są wyzwaniem dla nas, idąc ku dobremu i realizując plan Boży względem człowieka.

 188. Cierpienie i kryzys to paradoksalnie przełom w życiu człowieka, który jak krzyż Jezusa prowadzi w stronę Nieba.

 189. Cierpienie, kryzys i trud ma swój cel i sens. Dzięki niemu wzrastamy.

 190. Cierpienie może być błogosławieństwem, jeśli zmienia człowieka na lepsze, kształtuje jego charakter i życie i nadaje jemu sens, zbliżając człowieka do Chrystusa i solidaryzując go z cierpieniem Chrystusa i przez to odkrywając tajemnicę cierpienia Jezusa, którą jest nadludzka Boża miłość do człowieka.

 191. Każdy z nas jest poprzez cierpienie przycinany jak diament, co jest bardzo bolesne, a potem jest szlifowany i polerowany. Bóg musi posłużyć się cierpieniem, aby mieć nas w Bożym skarbcu takimi jakimi chce - jako brylanty.

 192. Dla Boga każdy z nas jest w Jego oczach nieoszlifowanym diamentem, który szlifuje się i poleruje przez trud życia, doświadczenie cierpienia, które przygotowują i powołują nas do lepszego życia i do życia w niebie. - na podst. kazanie pastora ewangelickiego

 193. Cierpienie przycina i szlifuje diament, czyli człowieka i przygotowuje go w ten sposób do czegoś lepszego, innego, ważniejszego i do życia w niebie. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 194. Bóg pozwala człowiekowi cierpieć, tylko tyle ile on potrafi unieść. Wytapiać go duchowo w ten sposób jak złoto w wysokiej temperaturze, tylko do pewnego stopnia, aby zanieczyszczenia spłynęły i oddzielił się się brud od złota, a nie złoto zrobiło się matowe i stopiło. Kiedy złoto się topi i staję się błyszczące, gdy złotnik widzi w nim odbicie swojej twarzy wtedy wyciąga je z ognia. Bóg chce, abyśmy w podobny sposób byli odbiciem Jego twarzy. Chrzci nas dlatego w ten sposób Ogniem i Duchem Świętym. - na podst. kazanie pastora ewangelickiego

 195. Kiedy Ty jesteś poddany ogniu cierpienia Bóg nigdy nie traci Ciebie z pola widzenia, tylko czuwa nad Tobą.

 196. Co mówi Bóg o nie chronieniu nas przed złymi doświadczeniami i różnymi próbami: "Rozumiem Cię i wiem, że nie jest to dla Ciebie łatwe, ale opłaci Ci się to, ponieważ szybciej poczynisz postępy, rozwiniesz się, udoskonalisz i będziesz szczęśliwszy poznając i doceniając wartość dobra, mądrości, miłości, prawdy, spokoju wewnętrznego i tego wszystkiego co piękne i wartościowe w życiu, a nie mogło, by być dostrzeżone i zauważone bez przejścia przez trud, ból, kryzys i cierpienie." - Zostaniesz w ten sposób wytopiony i oczyszczony z brudu starego życia, jak metal szlachetny w wysokiej temperaturze.

 197. Bóg poprzez cierpienie pozwala nam zrozumieć naszą i innych ludzi naturę i poprzez nie uwrażliwia nas na innych.

 198. Wszystko, co byście chcieli, żeby Wam ludzie czynili i Wy im czyńcie - Biblia (MT 7,12)

 199. Pamiętaj, że przyszłość, czyli skutek Twoich obecnych złych nawyków myślowych, istnieje już jako przyczyna w Twoim umyśle. Chyba, że odmienisz ten obrót rzeczy postem i szczerą modlitwą.

 200. Uwierz w Bożą inspirację i odkryj swoje powołanie...

 201. Wszystko zależy od tego w co zdecydujesz się uwierzyć...

 202. Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę. - Anton Czechow

 203. Niektóre rodzaje prawdy są kłamstwem i te właśnie cieszą się największym uznaniem. - Jack London

 204. Człowiek potrzebuje być większy moralnie niż intelektualnie. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 205. A kto nie jest serca bratem, ten nie pozna ze słów duszy. Juliusz Słowacki

 206. Bóg nas karmi i odżywia owocami swego Ducha.

 207. Bóg jest tam gdzie jest miłość i pokój. Miłość i pokój jest tam gdzie jest Bóg.

 208. Umiejętność kochania i przebaczania to jest to co czyni z człowieka istotę ludzką.

 209. Wierzę, że zawsze prowadzi mnie Boska opatrzność. Wierzę, że zawsze skręcę we właściwą drogę na drodze życia. Wierzę, że Bóg zawsze uczyni drogę tam gdzie jej nie ma.

 210. Wierzę, że Bóg daje mi siłę do osiągania tego czego naprawdę potrzebuję. Spodziewam się tego co najlepsze i z Bożą pomocą osiągam to.

 211. Dzięki Bogu mam te zdolności i umiejętności i to Boga wywyższam za nie, a nie siebie za sukces, który dzięki nim osiągam - tak myśli człowiek sukcesu.

 212. Ktoś mnie zapytał, gdzie był Bóg jak wybuchła bomba w Hiroszimie.  Ja na to odpowiedziałam mu: a gdzie były przykazania, które dostaliśmy od Boga - właściwe drogowskazy jak żyć i postępować. - Nigeryjska siostra zakonna.

 213. Prawdziwa świętość polega na wykorzystywaniu Bożej woli z uśmiechem.

 214. Rytm natury jest rytmem Boga, do którego trzeba nam dążyć i z którym trzeba nam się jednoczyć, aby osiągnąć zdrowie, szczęście, radość, wszelkie dobro, mądrość, pokój i sukces.

 215. Rozwiązanie ludzkich kłopotów leży w praktycznym zastosowaniu religii.

 216. Religia działa poprzez myśli. W istocie jest systemem myślowej dyscypliny. Dostarczając umysłowi wiary, może spowodować wzrost energii. Pomoże Ci osiągnąć niezwykły poziom aktywności, spokoju, chęci i energii dzięki przekonaniu, że masz potężne wsparcie i wystarczające zasoby sił.

 217. Coraz więcej osób rozumie, że aby cieszyć się energią i zdrowiem oraz mieć silną osobowość konieczne jest zdrowe i uporządkowane życie duchowe.

 218. Nienawiść blokuje Boską energię i dopóki się jej nie pozbędziesz dopóty nie rozwiniesz w Sobie życzliwych uczuć, nie osiągniesz wymaganego poziomu rozwoju duchowego i emocjonalnego.

 219. Wypróbuj siłę modlitwy. Każdy problem można rozwiązać i to rozwiązać najlepiej przez modlitwę we współpracy i przyjaźni z Bogiem.

 220. Bóg dał nam wolna i nie przymuszoną wole i to od nas zależy co wybierzemy: szczęście, miłość, pokój, prawdę, uczciwość, sprawiedliwość, prawość, mądrość, radość, przyjaźń i wszelkie dobro etc. czy coś innego... co nie przyniesie nam, ani innym korzyści i co nie jest budujące i właściwe... dla nas i innych.

 221. Nasze wybory powinny być dla naszego i innych dobra, zgodne z wolą Bożą - badajmy Jego wolę.

 222. Najbezpieczniejsze miejsce, to bycie w centrum woli Bożej - autor nieznany

 223. Boża wola powinna być numer 1 w naszym życiu. - na podst. Ulrich Parzany

 224. Chrześcijanin, człowiek wierzący jest pielgrzymem idącym przez życie, którego celem i sensem życia jest służenie Bogu i innym i przygotowanie się do życia w Królestwie Niebios.

 225. Jeśli chcesz być narzędziem w rękach Boga, stań się Jego pokornym i posłusznym sługą Pańskim i daj mu się prowadzić przez życie zgodnie z Jego dobrą wolą względem Ciebie i innych ludzi.

 226. Jeśli nasza wola będzie zgodna z wola Bożą, będziemy doznawali Bożego prowadzenia.

 227. Warunkami Bożego prowadzenia są: 1. Powierzenie się Panu, 2. Świętość, czystość i nieskalanie przed obliczem Pana, 3. Modlitwa. - Na podst. książki "Boże prowadzenie"

 228. Bóg naprowadza nas na swoją drogę poprzez prowadzanie Boże tzw. 3 światła, 1. Słowo Boże - Biblię - 80%, 2. Opatrzność Bożą (sprzyjające okoliczności) - 15%, 3. Głos Ducha Świętego - 5 %, które powinny zbiegać się w jedno światło, aby doznawać i doświadczać Bożego prowadzenia. - Na podst. książki "Boże prowadzenie"

 229. Sygnały, impulsy, odczucia, wrażenia, inspiracje to sposób w jaki przemawia do nas Duch Święty.

 230. Kto słucha głosu Bożej inspiracji, ten podąża za głosem i mądrością Ducha Świętego i przemienia swoje życie i innych ludzi na lepsze.

 231. Wsłuchiwać się w wewnętrzną Bożą inspirację to odczuwać subtelne sygnały, impulsy, głos wewnętrzny Ducha Świętego dający pokój, wskazujący dobrą drogę - zadania, cele i potrzeby, któremu powinniśmy być posłuszni.

 232. Bóg prowadzi (Pokój Boży - niezależny od okoliczności i sytuacji zewnętrznej), zło popycha... (sprowadza niepokój i grzech oraz śmierć duchową i ubóstwo) - uważaj czym się kierować w życiu...

 233. Duch Święty zmusza czasami do pewnego działania, do dokonania wyboru. Doradza, pociesza, prowadzi. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 234. Dobry Bóg daje nam dokładnie tyle i pozwala doświadczać, ile dokładnie potrzebujemy w danej chwili życia, sytuacji i okolicznościach.

 235. Wszystko co Bóg daje jest dobre. Bóg wie kiedy, ile i komu ma dać. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 236. Powierzaj swoje sprawy i problemy z ufnością Bogu. On zna Ciebie i mnie najlepiej, lepiej niż my sami się znamy i może dać nam rozwiązanie w postaci sprzyjających okoliczności, olśniewającej myśli, objawienia czy przewodniej inspiracji, motywacji, chęci działania.

 237. Aby przebaczyć należy wyzbyć się nienawiści. Aby pozbyć się nienawiści należy wyzbyć się gniewu.

 238. Tolerancja > akceptacja > współpraca > miłość - Strategia pojednania według Jana Pawła II

 239. Słowo Boże jest drogą, ale Boga należy szukać w sobie, a nie poza sobą...

 240. Człowiek nie byłby człowiekiem, gdyby robił wszystko doskonale, tylko byłby Bogiem. Trzeba to rozumieć, żeby sobie wybaczyć pomyłki i błędy. Róbmy natomiast wszystko na miarę swoich możliwości.

 241. Doskonały święty człowiek to taki, który nie grzeszy, czyli świadomie i dobrowolnie nie popełnia błędów, natomiast nieświadomie i niedobrowolnie może je popełniać, ponieważ nie jest Bogiem i taka jest niedoskonała natura ludzka.

 242. Prawdziwa świętość polega na wypełnianiu Bożej woli z uśmiechem.

 243. Bóg, który daje zadanie, daje też chęci, siłę i sprzyjające okoliczności, aby wypełnić misję.

 244. Autentyczna wiara ma moc przekonywania.

 245. Dzięki wierze pokonujemy strach i ograniczenia ludzkie. Wyzwala się w nas siła ducha. Wykorzystujemy ją w praktyce i doznajemy wzlotu, który popycha nas do działania i doznajemy poprzez to rozwoju.

 246. Człowiek wierzący dostaje wszystko to czego potrzebuje w danej chwili i to do czego jest przygotowany, aby móc to przyjąć zgodnie z wolą Bożą względem niego.

 247. Do pojednania jest potrzebne przebaczenie. Nie ma pojednania bez przebaczenia, miłości i pokoju, które burzą mury wrogości.

 248. Oczyść się przed Bogiem z brudów tego świata i skup się na Bożych sprawach i wypełnij nimi swoje serce i umysł wdrażając je w Swoje życie, a niepojęty Pokój Boży niezależny od czynników zewnętrznych wypełni Twoje serce i umysł.

 249. Jezus Chrystus spoglądał zawsze w serce człowieka i pytał o motywy i przyczyny zachowania, a nie potępiał człowieka oceniając go i osądzając po zewnętrznych pozorach i zachowaniu jego w określonej sytuacji, względem Boga, siebie samego, innych ludzi czy zdarzeń.

 250. Bóg nie wybiera ludzi, którym się powodzi bardziej lub mniej. To do nas należy wybór, ponieważ względem niego wszyscy jesteśmy równi i wszyscy mamy dostęp do Niego i Jego wszystkich darów.

 251. Modlitwa zbliża do Boga, grzech oddala i oddziela...

 252. Modlitwa prowadzi do wysokiej jakości życia. - Ulrich Parzany

 253. Na czele konfliktu z Bogiem stoi grzech... Źle oddziaływuje, szkodzi i zakłóca życie społeczne, relacje w rodzinie i w pracy, zdrowie i inne różne rzeczy...

 254. Kto odkrył i poznał w życiu Boga, ten jest zdrowy duchowo.

 255. Droga do poznania siebie wiedzie przez odkrycie i poznanie Boga, ponieważ jesteśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo.

 256. Bóg to nie zestaw myśli człowieka. On nie jest zasadą filozoficzną. On jest żywym Bogiem, który przychodzi w życiu człowieka przez ogień i daje pewność swojego istnienia poprzez doświadczenie. - na podst. wykładu ewangelizacyjnego

 257. Poprzez cierpienie w swoim życiu przemieniamy się na lepsze i upodabniamy do Jezusa Chrystusa.

 258. Uczynki świadczą o prawdziwej i faktycznej wartości Twojego chrześcijaństwa i wiary.

 259. Nie wystarczy wierzyć. Bóg pragnie abyśmy żyli żywą wiarą, czyli zgodnie z nią - praktykując ją i realizując w swoim życiu i powołaniu, które potrzebujemy odkryć... jako naszą tajemnicę...

 260. Człowiek może mieć większy pozytywny wpływ na siebie i innych ludzi poprzez poleganie na Bogu, a nie na własnych wartościach i dokonaniach.

 261. Miłość ludzka bez relacji z Bogiem staje się w końcu toksyczna. - Osoba Duchowna

 262. Ewangelizowanie społeczeństwa to uzdrawianie różnych dziedzin życia. - Osoba Duchowna

 263. Nigdy nie zabraknie nam okazji do świadczenia o Chrystusie, jak będziemy innym pomagać, będziemy czuli, wrażliwi na ich potrzeby, współczuli i miłosierni. Problem jest najlepsza okazją na cud. Każdy kryzys jest okazją do wzrostu albo do upadku.

 264. Tylko poprzez Boga można się naprawdę zjednoczyć w miłości i pokoju.

 265. Z wielkiej miłości Bożej człowiek dostaje to na co nie zasłużył.

 266. Człowiek wiary to człowiek przekonujący i potwierdzający to swoim życiem!

 267. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali. - Jan Paweł II

 268. Pamiętajcie, aby być było zawsze we właściwym stosunku do mieć i aby mieć nie było nigdy więcej od być... Jan Paweł II

 269. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. - Jezus

 270. Każdy człowiek poprzez swoje życie odpowiada Bogu na pytanie czy chce Cię czy nie... - Osoba Duchowna

 271. Dobry Bóg nikogo do niczego nie zmusza, nie chce go zmieniać na siłę i daje wybór.

 272. Moc Boża w nas doskonali się poprzez nasze słabości i pokonywanie ich mocą Najwyższego.

 273. Niemożliwe dla niewierzącego człowieka staję się możliwe dla wierzącego!

 274. Każdy człowiek posiada w sobie pierwiastek Boży na wzór i podobieństwo Boga. Dzięki, któremu jeśli chce może podłączyć się do źródła Bożej mocy - Ducha Świętego i czerpać z jego niesamowitej miłości, mądrości, rozumu odwagi, męstwa, radości, dobroci i spokoju świętego i być szczęśliwym i zdrowym człowiekiem.

 275. Wielkość nadziei mierzy się wielkością rzeczy, której się spodziewamy - św. Tomasz z Akwinu

 276. Cierpieniami Bóg wybawia Nas od jeszcze większych cierpień. - św. Filaret metr. Moskiewski

 277. Niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie [Bogu] nie spocznie. - św. Augustyn

 278. Licz na tych, którzy nie zawiodą; pierwszym jest Bóg, drugim - ty sam. - św. Tomasz z Akwinu

 279. Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność. - Jan Paweł II

 280. Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa.
  A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. - Jan Paweł II

 281. Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni. - Jan Paweł II

 282. Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię. - Jan Paweł II

 283. Przecież jesteś stworzony na obraz Boga - który jest miłością. Otrzymałeś ręce, żeby dawać, serce, które ma kochać i dwoje ramion, mających objąć drugiego człowieka braterskim uściskiem. ŻYJ DNIEM DZISIEJSZYM! - sentencja zapożyczona

 284. Myślę: przeciwności zawsze istnieją, ale Bóg również. Dlatego mam zawsze przewagę nad nimi! - sentencja zapożyczona

 285. Nie zapominajcie o modlitwie (modlitwa to nie wypowiadanie słów, ale otrzymywanie siły). - sentencja zapożyczona

 286. Ludzie robiąc świadomie i dobrowolnie źle, cierpią na własne życzenie - na tym polega grzech.

 287. Ważniejsze od mieć jest być. Baczcie, aby mieć nigdy nie było większe od być. Aby mieć zawsze było we właściwym stosunku do być. - Jan Paweł II

 288. Trzeba pozwolić, aby na powierzchnię wypłynęły wątpliwości jeśli chcemy odkryć prawdę. Jeśli ufasz rzeczom, które przemijają, razem z nimi przeminiesz ... - Urlich Parzany

 289. Kluczem do poznania prawdy jest zadawanie pytań.

 290. Jeśli oddzielamy się od Jezusa to izolujemy się i umieramy duchowo.

 291. Albo będziemy w bliskiej relacji i miłości Bożej z Jezusem albo będziemy daleko od niego i zginiemy na wieki. - Urlich Parzany

 292. Walka ze złem tego świata odbywa się na linii frontu moralnego, informacyjnego, medialnego i kulturalnego.

 293. Jeśli masz czyste sumienie to jesteś otwarty na Boga i ludzi, gdyż nie masz nic do ukrycia.

 294. Jezus Chrystus uwalnia od ciężaru grzechu przez szczere, prawdziwe wyznanie mu tego grzechu. Wtedy przychodzi łaska Boża i Bóg uwalnia nas w swojej łasce od grzechu, oczyszcza nasze sumienie, serce, umysł i daje pokój Boży.

 295. Prawdziwy Chrześcijanin zrodzony z ducha i odkupieńczej krwi Jezusa Chrystusa, odkupiony przez niego, przez jego łaskę i cierpienie, który otrzymał dar jedności z Nim, miłości, rozumu, mądrości i pokoju, przeciwności znosi chętnie, jako wyzwanie i wartościowy trud do czynienia dobra społecznego, doskonalenia się i rozwoju siebie i innych oraz dawania dobrego przykładu i świadectwa innym. Natomiast wszelkie pomyślności nigdy nie przypisuje tylko sobie i wynosi je ponad siebie tylko przypisuje cała chwałę i dziękczynienie w pokorze Panu za jego miłość, dobroć i dary duchowe, które od niego w tym celu otrzymał do pracy społecznej na rzecz innych, dla swojego dobra i całego Królestwa Bożego.

 296. Poprzez cierpienie człowiek uczy się miłości i jednoczy się z krzyżem męczeńskim Pana Jezusa Chrystusa - swojego Króla i Zbawiciela.

 297. Umiejętność przeżywania, szanowania i rozumienia cierpienia, trudów i kryzysów w pokorze i miłości jest miarą człowieczeństwa i miłości człowieka do Boga, siebie i innych.

 298. Kto pokornie liczy na pomoc, łaskę i miłość Bożą osiąga zwycięstwo.

 299. Poprzez prawo Boże otrzymujemy poznanie grzechu.

 300. Podążaj za Panem tam gdzie On on chce, żeby przez przypadek się nie zgubić.

 301. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. - Biblia

 302. Tak samo jak Bóg znosi nas w naszych upadkach, tak samo mu potrzebujemy znosić innych, na tym polega miłosierdzie.

 303. "Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają" - (Łk 6, 27-28).

 304. Zamiast się żalić na to, jak traktuje Cię życie, pamiętaj o wszystkich rzeczach, które Bóg czyni dla Ciebie. - "Jak mogę cieszyć się życiem" - Fritz Ridenour

 305. To z nieskończonych zasobów banku miłości Boga otrzymujemy wpłaty niezbędne nam do tego, by iść dalej! -"Jak mogę cieszyć się życiem" - Fritz Ridenour

 306. Gdy odczuwasz większy stres, mocniej oprzyj się na wierze, a mniej na własnych możliwościach - "Jak mogę cieszyć się życiem" - Fritz Ridenour

 307. Gdy modlimy się o coś z wiarą, w końcu to otrzymamy, ale niekoniecznie zgodnie z naszym planem - "Jak mogę cieszyć się życiem" - Fritz Ridenour

 308. Bądźmy lustrem, które odbija światło Jezusa Chrystusa i rozświetla przed nami ciemność. Urlich Parzany - na podst. kazania ewangelizacyjnego

 309. Choroby duchowe i brak apetytu duchowego hamują prawidłowy, zdrowy wzrost duchowy człowieka. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 310. Choroby duchowe: złość, rozdrażnienie, fochy, zdrada, podstęp, obłuda, zazdrość, obmowa, oszczerstwa, plotki. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 311. Jeśli się zasmucasz to zasmucaj się tylko po Bożemu, aby to było ku Twojemu zbudowaniu, a nie zgubie. Na podst. Biblii

 312. Miłość Boża buduje i uzdrawia człowieka i jego relacje z Bogiem, samym sobą i otoczeniem, a nienawiść, negatywne myślenie, gniew i brak przebaczenia niszczy, rujnuje i wprowadza człowieka i relacje międzyludzkie w choroby duchowe, psychiczne, a nawet fizyczne, gdyż układ nerwowy jest połączony z limfocytami - komórkami układu odpornościowego.

 313. Uświadomienie sobie swojej niedoskonałości jest pierwszym krokiem do pokory wobec Boga, siebie i ludzi.

 314. Tylko poprzez łaskę wiary, modlitwę i moc sprawczą Boga płynącą z Darów Ducha Świętego, którymi Bóg człowieka dotyka po nawróceniu się, możemy poznać siebie i się tak naprawdę doskonalić w danej nam jako talent przez Boga dziedzinie, służąc w ten sposób innym, Bogu i sobie samemu.

 315. Nasza godność i wartość nie zależy od tego co inni o nas myślą, mówią i jak nas postrzegają, ale od tego co Bóg robi w naszych sercach i jak na nie patrzy.- Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 316. Jeśli się minąłeś z powołaniem do Boga, relacji z nim i nie masz duchowej potrzeby Boga to znaczy, że brakuje Ci człowieczeństwa. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 317. Jako Chrześcijanie jesteśmy świątynią Bożego Ducha, teraz Bóg przebywa i mieszka wśród Nas i Jego chwała, której jesteśmy nośnikiem jest w Kościele. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 318. Chrześcijanie tworzą świątynię - żywy kosztownym kamień, skałę, fundament, opokę Chrystusa, którą wypełnia i w której przebywa chwała Boża Jezusa obecnego w Duchu Świętym. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 319. Jezus Chrystus jest obecny w nas w Swojej chwale w Duchu Świętym zamieszkałym w naszych sercach i ciałach, jesteśmy świątynią Bożego Ducha i chwała Jego jest w naszym kościele - taka jest nasza tożsamość jako Chrześcijan. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 320. Bóg postanowił się objawiać przez ludzi i wśród ludzi i manifestować chwałę Bożą wśród ludzi. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 321. Przyjmujmy jedni drugich, tak jak Chrystus nas przyjął i umiłował przez miłość i usługiwał nam pokazując Bożą chwałę. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 322. Jezus może Ci dać więcej niż myślisz, że od życia możesz dostać i nawet to na co przez swój grzech nie zasługujesz.

 323. Przebaczenie względem nas przez Boga, sobie samemu i przez nas względem bliźnich to jest krok, który nas uwalnia i prowadzi do życia w wolności.

 324. Aby poznać Jezusa i uwolnić się od cierpienia duchowego spowodowanego grzechem i nieczystym sumieniem należy po pierwsze - wyznać mu grzechy, szczerze żałując za nie, przepraszając i postanawiając odtąd prawdziwą poprawę, po drugie - powierzyć Mu swoje życie, Jego dobrej woli względem nas i Jego Bożemu prowadzeniu, po trzecie - poprosić Go o wypełnienie Duchem Świętym i Jego darami, aby owocowały w naszym życiu i po czwarte odżywiać się słowem Bożym i mieć z nim relację i społeczność poprzez modlitwę i kontakt z żywym Kościołem Jezusa Chrystusa czyli z Chrześcijanami.

 325. Powinniśmy na codzień, żyć tak aby być przygotowani na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 326. Miłość, radość, pokój, mądrość, rozum, jedność i moc mają ludzie, których Panem jest Bóg.

 327. Człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo dlatego ma niezwykłą wartość i dlatego należy szanować każde życie ludzkie.

 328. Poprzez dostrzeganie w innych przez swoje otwarte serce i umysł ich pozytywnych cech osobowości i charakteru przemieniasz ich na własnych oczach w pięknych i wartościowych ludzi.

 329. Spodziewaj się od ludzi tego co najlepsze. Jeśli jesteśmy negatywni wobec ludzi odbieramy sobie prawo mówienia im o Bogu. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 330. Jeśli chcesz żeby ktoś wysłuchał co masz do powiedzenia o Bogu, musisz się o niego najpierw zatroszczyć i być pozytywnym wobec ludzi i świata, wtedy oni udzielą Ci prawa mówienia o Bogu. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 331. Najpierw swoim życiem musisz pokazać jak Bóg zmienił Ciebie, co On zrobił w Twoim życiu, a dopiero potem możesz mówić innym o Bogu, przekazywać im swoje doświadczenie poznania Boga w swoim życiu i dobrą wiadomość o Jezusie. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 332. Jest pewną arogancją jeśli myślimy, że nie musimy mówić innym o Bogu, tylko wystarczy nasz przykład i wszyscy będą przez to widzieli i doświadczali Boga i patrząc na nas nawracali się. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 333. Jezusa potrzebujesz dodać do swojego życia, żeby poczuć że żyjesz, żeby poczuć się szczęśliwym i zobaczyć sens życia. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 334. Światło jakim jest Jezus rozświetla życie i nadaje mu znaczenie, wartość i sens. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 335. Światło Jezusa panuje nad ciemnością i ujawnia ciemność i dlatego niektórzy ludzie unikają światła, bo to zaczyna ich boleć. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 336. Ludzie dlatego odrzucają Jezusa, słowo Boże i ludzi wierzących, bo odrzucają światłość, która ujawnia ciemność i demaskuje grzech, zło i nieczyste sumienie i dlatego jest dla nich niewygodna. Czują wobec tego dyskomfort psychiczny, czują się nieswojo, ponieważ z powodu grzechu i nieczystego sumienia są niedowartościowani, mają kompleks niższości, niskie poczucie własnej wartości, niską samoocenę i ubogi obraz siebie, czują się przez to gorsi i zazdrośni.

 337. Pokora polega na tym, że nic ze mnie, ale wszystko z Pana, dzięki Panu i Jego łasce. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 338. Bożą świętość cechuje czystość. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 339. Więcej kosztuję uleganie złemu, grzechowi i pokusie niż walka z nim i przeciwstawianie się jemu poprzez nie dyskutowanie z pokusą i zawierzenie się w trudnych chwilach Panu poprzez modlitwę i post.

 340. Dusza ludzka i relacja z Panem Bogiem poprzez modlitwę i sakrament pokuty i pojednania, powierzanie się Jemu codziennie, ufanie Jemu i poleganie na Nim to fundament życia człowieka i podstawa - opoka, na której opiera się cała ludzkość. Bez tego nic wartościowego w życiu by się nie osiągnęło i życie ludzkie byłoby jałowe i pasmem cierpienia, nieszczęść i nieporozumień międzyludzkich.

 341. Każdy człowiek może przezwyciężyć swoje słabości poprzez moc Bożą pochodzącą z Duch Świętego, która jest owocem doświadczenie łaski wiary, poznania i przyjęcia Jezusa Chrystusa, jeśli tylko się do Niego zwróci w szczerej modlitwie i pozwoli się leczyć modlitwą, postem i słowem Bożym.

 342. Słowa uczą, przykłady (świadectwa) pociągają. - Na podst. słów księdza katolickiego

 343. Dla Chrystusa zdobywa się serca ludzi poprzez modlitwę, własny przykład i cierpliwą dyskusję.

 344. Ludzie przychodzą do kościoła poprzez oczywiste świadectwa innych ludzi, żywego - Jezusa Chrystusa. który ich ukochał, zmienił ich i dał im nowe życie. Wtedy będziemy nowym kościołem i inni będą doświadczać przez nas Chrystusa, a i my będziemy go doświadczać. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 345. Ci którzy Przyjdą do Chrystusa włączeni zostaną w kościół i będą się w nim dalej rozwijać. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 346. Ludzie są zmęczeni teoriami o Bogu i chcą zobaczyć realny czyn potwierdzający Jego istnienie w świecie rzeczywistym. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 347. Przebywać w otoczeniu uczciwych ludzi - to nie znaczy unikać nieuczciwych ludzi, ale być dla nich wzorem do naśladowania, godnym miana dziecka Bożego. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 348. Być świadectwem Jezusa Chrystusa to znaczy mieć Boży charakter zgodny z Bożym słowem. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 349. Bóg oczekuje, że będziemy odbiciem Jego charakteru uczciwości. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 350. Bóg jest Bogiem prawdy, dlatego przywiązuje taką wagę do uczciwości oczekuje, że wierząc w Niego będziemy uczciwi, szczerzy, prawdziwi w relacjach z Nim, z sobą samym i innymi, także w sprawach finansowych i zawodowych. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 351. Każda uczciwa decyzja wzmacnia naszą wiarę. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 352. Nie można kochać Boga będąc nieuczciwym. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 353. Nieuczciwość prowadzi zawsze do duchowego ubóstwa, a nawet duchowej śmierci. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 354. Jeśli chcesz być uczciwy i uciec od pokusy nieuczciwości poddaj się przede wszystkim Duchowi Świętemu poprzez modlitwę, uwielbianie Boga, czytanie słowa Bożego, a potem stosuj i rozwijaj w sobie dyscyplinę. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 355. Bóg jako, że jest Bogiem prawdy nie może iść za grzechem pokusy nieuczciwości. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 356. Jeśli w Twoim życiu jest grzech, to jest jakaś przeszkoda na drodze do Boga, nie możesz być z Nim, w jedności z Nim, szczęściu i życiu w prawdziwej miłości, prawdzie, radości i pokoju. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 357. Jedna uczciwa osoba może zmienić los całej grupy społecznej. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 358. Chrystus wykupił nas z mocy grzechu, z niewoli grzechu. Uciekaj od grzechu, by być szybszym od grzechu. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 359. Bóg po zwróceniu się do niego przemienia serce człowieka i wlewa Bożego Ducha. Będziesz wyzwolony i oczyszczony z grzechu, poczucia winy, lęku i strachu i wszelkich negatywnych odczuć. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 360. Lekiem na zło świata jest ewangelia. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 361. Początkiem Bożej mądrości jest bojaźń Boża. - Pastor Ewangelicki

 362. Słowo Boże, wiara wymaga działania. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 363. Człowiek, który nie narodził się z Ducha widzi tylko świat cielesny, a człowiek narodzony z Ducha świat duchowy. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 364. Jezus Chrystus nawołuje do nas abyśmy nie grzeszyli, albowiem grzech jest złem, które na człowieka sprowadza nieszczęście i śmierć duchową i fizyczną.

 365. Jeśli my nie potrafimy znaleźć Boga, to on nas znajdzie ze względu na swoją wielką miłość do nas.

 366. Bóg przychodzi do nas w naszych trudach, kryzysach cierpieniu, chorobie i wyciąga do nas rękę poprzez swojego zmartwychwstałego Syna Jezusa Chrystusa i daje przez Niego moc Ducha Świętego potrzebną do życia i uzdrowienia.

 367. Kościół jest dla niedoskonałych i grzeszników i dlatego normalne są między nami chrześcijanami różne konflikty czy napięcia, bo jesteśmy tylko ludźmi, a nie Bogami oraz tylko ludzie, którzy zmarli nie wywołują już żadnych napięć i nie wzbudzają kontrowersji...

 368. Wielka tajemnica wiary polega na tym, że Bóg Ojciec tak nas ukochał, że dał nam Swojego Syna Jezusa Chrystusa, który również ze swojej wielkiej miłości do nas i do Boga Ojca zmarł na krzyżu za nasze grzechy, ratując nas w ten sposób od konsekwencji grzechu, śmierci duchowej i zguby wiecznej - potępienia w piekle, stając się w ten sposób narzędziem zbawienia w rekach Boga Ojca, którego nam poprzez Swoją wielką miłość do nas i Boga Ojca - swoje życie i śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie objawił. Objawił nam Jego cel w stosunku do nas i sens naszego życia - powołanie nas do zbawienia i lepszego życia doczesnego i wiecznego w przyszłym świecie. I aby każdy kto wierzy w Jezusa, ufa Mu, przyjmie Go i uzna za swojego Pana i Zbawiciela, otworzył się przed Nim, wyznał mu swoje grzechy i miał poprzez to przebaczenie i wieczne życie duchowe w miłości i pokoju, pojednany w ten sposób poprzez Jezusa Chrystusa z Bogiem Ojcem w mocy Ducha Świętego.

 369. Droga do szczęścia prowadzi przez świętość.

 370. Ewangelia nie jest nieracjonalna, ani racjonalna, ale jest ponad racjonalna - pozwala spojrzeć ponad nasze ograniczone spojrzenie i słabości. - Na podst. kazania księdza katolickiego

 371. Trzeba uczyć się otwierać serce przed słowem Bożym, aby Bóg obdarzył nas swoją łaską i aby Duch Święty mógł nam usługiwać. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 372. Wiara pochodzi ze słuchania Słowa Bożego.

 373. Słowo Boże demaskuje zło - kłamstwo, głupotę, nienawiść.

 374. Słowo Boże pozwala odróżnić i oddzielić iluzję, pozory, złudzenia od rzeczywistości.

 375. Słowo Boże jest lustrem, w którym można przejrzeć swoją osobowość, charakter i jestestwo i dzięki niemu zmienić się na lepsze.

 376. Słowo Boże jest kryterium oceny nas samych i innych ludzi - naszej osobowości i charakteru, naszego jestestwa i otaczającej nas rzeczywistości.

 377. Słowo Boże jest kompasem Ducha Świętego, który pokazuje nam kierunek - dobrą Bożą wolę względem nas i innych, w jaką stronę mamy podążać w życiu - co robić, jak żyć, aby być szczęśliwymi, zdrowymi, pełnymi pokoju, radości i miłości świętymi ludźmi.

 378. Jestem przekonany, że ludzie dlatego nie lubią czytać Biblii, bo nie lubią i nie chcą konfrontować się z prawdą o sobie, twarzą w twarz - przeglądać swoją duszę, charakter i osobowość jak w zwierciadle, które pokazuje prawdziwe odbicie...

 379. Słowo Boże konfrontuje nas i naszą rzeczywistość z Bożą prawdą i mądrością o nas samych i naszej rzeczywistości, w której żyjemy.

 380. Jesteśmy tym, czym Biblia mówi, że jesteśmy. Żyjemy tak jak Biblia mówi, że żyjemy. Czynimy tak jak Biblia mówi, że czynimy. - na podst. jingla Radia Emaus

 381. Słowo Boże jest dla wielu niewygodne i nie komfortowe, dlatego nie chcą je słuchać, przyjmować, wprowadzać je w swoje życie i za nim podążać.

 382. Słowo Boże weryfikuje nasze życie pod każdym względem.

 383. Słowo Boże wykrywa błędy. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 384. Prawdziwy chrześcijanin wszystko co go spotyka w życiu konfrontuje ze słowem Bożym.

 385. Nie akceptujmy niczego, jeśli nie znajdziemy tego w Biblii. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 386. Dostrój się do Bożych częstotliwości - do dobra, prawdy, mądrości i miłości!

 387. Instrukcją obsługi do nas samych i naszego życia jest Słowo Boże i przykazania Boże. - na podst. słów ks. Ulricha Parzany

 388. Letni chrześcijanie należący do różnych związków i grup społecznych np. w biznesie czy polityce mówią "nie chcemy się utożsamiać z chrześcijaństwem, bo to będzie źle wyglądało"... - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 389. Jeśli jesteś w stanie krytycznym np. nachodzą Cię jakieś niezdrowe, złe, destruktywne, negatywne czy natrętne myśli wzywaj imienia Pana i módl się.

 390. Lęk przed zobowiązaniami i przeobrażeniami nie pozwala nam odebrać tego co najlepsze od Jezusa Chrystusa. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 391. Gdy jesteśmy w Bożym Królestwie obowiązuje nas Boża konstytucja - prawa i przykazania. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 392. Aby mieć społeczność z Bogiem musimy swoje życie prowadzić z otwartością. - na podst. kazania
  Pastora Ewangelickiego

 393. Kto nie chodzi w światłości przed bratem swoim, ten nie może mieć światłości i być w społeczności z Bogiem. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 394. Na ile miłujemy innych ludzi, na tyle możemy chodzić w światłości. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 395. Na ile grzech jest w naszym życiu, tak naprawdę nie możemy nawiązać relacje z innymi ludźmi i z Panem Bogiem. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 396. Grzech jest zawsze przeciwko jakiejś relacji, więzi. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 397. Grzech wyniesiony na światło niszczeje. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 398. Ukrywanie grzechu nie jest chodzeniem w światłości. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 399. Chodzenie w światłości jest ujawnianiem swojego grzechu. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 400. Na ile pragniemy chodzić w światłości, na tyle z miłości mamy pragnienie wyznać swoje grzechy Bogu i innym ludziom. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 401. Ten ma wolność mówić o swoich grzechach, kto nie chce z nimi mieć nic wspólnego. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 402. Kiedy inni pokazują nam prawdę o nas wtedy widzimy, że chodzimy w grzechach... - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 403. Często zadajemy sobie dużo trudnych pytań związanych z naszym życiem i innych i szukamy odpowiedzi poza Bogiem w ludzkiej mądrości i jej filozofiach, jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wszystkie właściwe, prawdziwe, mądre odpowiedzi znaleźć możemy w słowie Bożym natchnionym przez Ducha Świętego!

 404. Biblia jest bezbłędna we wszystkich swoich stwierdzeniach. - Pastor Ewangelicki

 405. Słowo Boże - Biblia i Ewangelia, jest lekiem na całe zło! A więc przyjmujmy je do naszych serc i umysłów, abyśmy byli zdrowi duchowo, dzieląc się Nim jednocześnie z bliźnimi, szczególnie tymi najbardziej potrzebującymi - duchowo chorymi, cierpiącymi i nieszczęśliwymi.

 406. Słowo Boże przyjmowane z wiarą do serca kształtuje nasze myśli i umysł. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 407. Słowo Boże jest żywe i skuteczne dla każdego kto z wiarą i sercem je przyjmuje i zgodnie z nim postępuje. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 408. Słowo Boże nie należy interpretować tak jak nam odpowiada, ale przyjmować z wiarą i sercem i je takim jakie jest wypełniać. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 409. Biblia jest słownikiem języka Bożego.

 410. Słowo Boże, Biblia jest instrukcją obsługi dla człowieka. - Pastor Ewangelicki

 411. Narzekanie, malkontenctwo i defetystyczny, destrukcyjny sposób myślenia powodują złe samopoczucie i wprowadzają między ludzi zły nastrój psychiczny i złą atmosferę w stosunkach międzyludzkich, a nawet mogą powodować depresję. Lepiej się pomodlić i podziękować za to co się ma i już dostało od Pana, a wtedy Pan na pewno takiej osobie pobłogosławi i odsunie zły nastrój i samopoczucie i poprawi relacje z innymi.

 412. Bóg spogląda w serce człowieka i osądza go po postawie jego serca i kierujących nim motywacjach, a nie po zewnętrznych pozorach. - na podst. kazania Księdza Katolickiego

 413. Bóg ocenia postępowanie człowieka w stosunku i adekwatnie do jego możliwości. - na podst. słów Księdza Katolickiego

 414. Potrzeba nie grzeszyć, aby odczuć swoją wartość jako człowieka w świętości, czystości i nieskalaniu przed obliczem Pańskim.

 415. Człowiek czuje swoją wartość jak żyje w świętości.

 416. Potrzeba poddawać wszystkie dziedziny swojego życia pod kontrolę Ducha Świętego. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 417. Gdy światło Boże przychodzi, wszelka nieprawość się ujawnia... - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 418. Musimy być otwarci na Boga, a zamknięci na diabła. - Pastor Ewangelicki

 419. Ludzie nie przyjmują słowa Bożego, a jak się coś stanie to pytają gdzie był wtedy Bóg... - Pastor Ewangelicki

 420. Powołanie jest oddzieleniem się od świata dla Jezusa. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 421. Jeśli przyjmujesz powołanie, przyjmujesz inną lepszą rzeczywistość z punku widzenia Boga. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 422. Potrzebujemy nie żyć swoimi regułami i zasadami, ale żyć w zgodzie z Bożymi regułami i zasadami na Bożych warunkach, aby prowadzić życie święte i nieskalane przed obliczem Pana dla swojego zbawienia i ku dobremu przykładowi bliźnim.

 423. Im bardziej i więcej potrafimy sobie dla i z woli Boga odmówić, tym nasze życie staje się bogatsze i lepsze. - Papież Benedykt XVI

 424. Bóg pomaga podejmować decyzje, dokonywać wyborów, znosić siebie nawzajem.

 425. Okoliczności nie zmieniają człowieka, człowieka zmienia Bóg. - Pastor Ewangelicki

 426. Błogosławieństwo jest przygotowywaniem przyszłości.

 427. Dzielić się ewangelią z innymi to proste - pokaż im Jezusa. - Pastor Ewangelicki

 428. Bóg poświęcił, tzn. że my też mamy poświęcać. Bóg dał, to znaczy, że ja i Ty mamy też dawać. Bóg mi przebaczył to znaczy, że ja mam też innym przebaczać i aktem dobrej i wolnej woli i wiary podporządkować się posłusznie Bogu, żeby kochać innych. Traktować innych tak jak mnie traktuje Bóg. - Pastor Ewangelicki

 429. Chrześcijańska miłość, co oznacza? To, że traktuję innego człowieka tak jak Jezus mnie traktuje. Dlatego stąd pochodzi większość problemów w rodzinie i w relacjach z innymi ludźmi, bo nie traktujemy innych tak jak traktowałby ich Jezus... - Pastor Ewangelicki

 430. Chrześcijańska miłość jest naszym dobrowolnym wyborem, aktem woli i posłuszeństwa Jezusowi, jak my możemy traktować innych. - Pastor Ewangelicki

 431. Jest jeden znak, po którym można poznać ucznia Jezusa - to miłość wzajemna. - Pastor Ewangelicki

 432. Aby w naszym życiu nam się powodziło, musi być obecna łaska Boża, dary i owoce Duch Świętego i wszelka Boża obfitość. Potrzebujemy więc w tym celu poddać się świadomie i dobrowolnie woli Bożej, Powierzyć Bogu, Jego dobrej woli względem nas i Bożemu prowadzeniu Ducha Świętego. - Pastor Ewangelicki

 433. Jezus kochał najbardziej, dlatego był najsilniejszym człowiekiem na świecie. - Pastor Ewangelicki

 434. Słowo Boże jest strażnikiem i ochroną myśli człowieka, czytane codziennie wypełnia nasze serca i umysły i stosowane w praktyce daje wysoki standard życia i wzorce na podobieństwo Boże Jezusa Chrystusa. - Pastor Ewangelicki

 435. Jeśli czytasz Biblię nabywasz wiedzę o Bogu. Jeśli się modlisz poznajesz Boga! - Pastor Ewangelicki

 436. To Bóg nadaje nam wartość, a nie nasi znajomi.

 437. Chrześcijańskie zachowanie jest zachowaniem jedności w różnorodności charakterów i osobliwości.

 438. Życzliwość to godność każdego chrześcijanina na co dzień. - Pastor Ewangelicki

 439. Fundamentem życzliwości jest miłość. - Pastor Ewangelicki

 440. W życiu każdego świadomego chrześcijanina bywają sytuacje trudne, kryzysy, które czemuś służą i liczy się i ważna jest nasza reakcja na nie, konfrontacja z naszym ja, z samym sobą, nie emocjonalna ale racjonalna - Bóg nas wypróbowuje i wytapia jak złoto w wysokiej temperaturze, konfrontuje nas z Sobą, z nami samymi i z innymi ludźmi. Uświęca nas w ten sposób i udoskonala nas.

 441. Krok wiary to krok przełamania naszych słabości lub np. grzechu, gdy to Bóg daje nam siłę i działa w nas, a nie my z siebie sami. - na podst. audycji Akademia Pięknego Życia - www.radiochrzescijanin.pl

 442. Pan Jezus jest najlepszym lekarzem i lekarstwem na trudy, kryzysy i cierpienia człowieka.

 443. Chrześcijaństwo jest najlepszym sposobem na życie, jest odpowiedzią, jest nadzieją, na lepsze życie i życie po śmierci - Pastor Ewangelicki

 444. To nie Bóg nas potrzebuje, to my go potrzebujemy. - Pastor Ewangelicki

 445. Czasem lęk, strach i niepokój jest powodem grzechu. - Pastor Ewangelicki

 446. Wolność i pokój to cechy charakterystyczne Królestwa Bożego. - Pastor Ewangelicki

 447. Miłość jest uznaniem za swoje pragnień, tęsknot i smutków drugiego człowieka. - Pastor Ewangelicki

 448. Kochać drugiego człowieka, to znaczy tak go traktować, jak traktuje mnie Jezus. - Pastor Ewangelicki

 449. Miłość weryfikuje uczniostwo do Jezusa, jest naszym codziennym egzaminem i nie czeka na specjalne okazje, ale wykorzystuje mało znaczące. - Pastor Ewangelicki

 450. Przez miłość możemy sprawić, aby niewidzialny Bóg stał się widzialny dla ludzi. - Pastor Ewangelicki

 451. Jeśli jesteśmy świadomi Bożej kontroli i zaangażowania nad naszym życiem znika napięcie, lęk, obawa, pośpiech, panika, brak trwożliwej troski, znika presja, stres, brak niepewności co się wydarzy. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 452. Jeśli chcesz włączyć Boży kanał, musisz wyłączyć swój kanał - zmartwienie, obawy, lek, pośpiech, stres i nastroić się na Boży kanał. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 453. Duch Święty jest nam dany po to, żeby nam objawił te zamiary, myśli i plany jakie ma Ojciec. - Pastor Ewangelicki

 454. Bóg chce żebyś się poddał jego myślom, jego drogom, abyś miał posłuszne serce. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 455. Jeśli chcesz doświadczać więcej Boga w Swoim życiu, musisz trwać w Jego obecności, poprzez słuchanie i posłuszeństwo wobec Ducha Świętego.

 456. Kto się boi Boga, nie boi się niczego. - sentencja zasłyszana w radio Emaus

 457. Nie ma w życiu nic cenniejszego niż przyjaźń z Bogiem i czerpanie z duchowego skarbca Jego miłości. - Pastor Ewangelicki

 458. Bóg jest fachowcem od wydobywania z człowieka tego co najlepsze. - Pastor Ewangelicki

 459. Chrześcijaństwo nie polega na wiedzy, tylko na osobistym poznaniu Jezusa Chrystusa. - Pastor Ewangelicki

 460. Cierpienie i choroby są powodem tego, że człowiek zgrzeszył.

 461. Droga do jedności z Chrystusem wiedzie przez smutek, cierpienie i ból.

 462. Przez modlitwę otrzymujemy odpowiedź nie koniecznie z naszymi prośbami i wyobrażeniami, ale zgodną z Bożą mądrą dobrą wolą względem nas i naszej sytuacji, gdyż To Bóg zna ją obiektywnie najlepiej.

 463. Pomodlić się to znaczy wzmocnić się, zbudować. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 464. Z pomocą Ducha Świętego rzeczy trudne dla człowieka stają się łatwe.

 465. Nasze problemy wynikają z braku więzi Bogiem. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 466. Jezus szuka naśladowców, a nie fanów... - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 467. Celem Bożym w naszym życiu jest szczęście. - Pastor Ewangelicki

 468. Bóg uczyni to co na zewnątrz, według Mocy która jest w nas.

 469. Chrystus pomógł nam wyjść z więzienia naszego grzechu, dając nam wolność.

 470. Jeśli człowiek namacalnie odczuwa w Swoim sercu i duchu Bożą obecność to nigdy nie będzie czuł się samotny. Tylko będzie miał najlepsze możliwe Towarzystwo, wsparcie i Przyjaciela Swojego życia - Swojego Boga w Duchu Świętym - Jezusa Chrystusa, który jest jedyną drogą,
  prawdą i życiem.

 471. Nasza wartość jest w Jezusie Chrystusie, a nie w rzeczach materialnych i zewnętrznych.

 472. Prawi ludzie czują presję otoczenia i dyskomfort pod jej wpływem, że coś robią nie tak, bo otoczenie zachowuje się inaczej, a to oni są w porządku trzymając się prawdy, miłości, mądrości Bożej i morale.

 473. Zmartwychwstać dzięki i przez Jezusa to znaczy to samo co umrzeć z grzechu bez Jezusa...

 474. Powinniśmy pewność i bezpieczeństwo, nadzieję i ufność pokładać nie w sobie, ale czerpać z Jezusa.

 475. Nie możesz ofiarować siebie innym, zanim nie ofiarujesz Siebie Chrystusowi. - na podst. kazania Kalevi

 476. Wiara jest naturalną potrzebą człowieka i jej brak powoduje chory stan Ducha.

 477. Bóg daje nam pewne doświadczenia, po to aby nas zmienić.

 478. Boga trzeba odnaleźć w sobie, a nie w zewnętrznych atrybutach wiary.

 479. Pozwólmy Bogu chwycić się za rękę. - Diakon Kowalczyk

 480. Bez Boga człowiek jest niczym. - Biskup Ewangelicki

 481. To co jest trudne dla człowieka, jest proste dla Boga.

 482. Bóg jest specjalistą od sytuacji beznadziejnych, lubi trudne przypadki i jest w nich zawsze zwycięzcą, jeśli się na niego otworzymy i pozwolimy sobie przyjąć pomoc od Niego - na podst. audycji Akademia Pięknego Życia www.radiochrzescijanin.pl

 483. Nasz Stwórca to nasz najlepszy lekarz i terapeuta!

 484. Zostaliśmy powołani do tego, żeby informować innych o Jezusie Chrystusie - świadectwie dobrej nowiny i łasce Bożej. - Pastor Ewangelicki

 485. Ludzkie życie wymaga, aby wyjść ze swojej strefy bezpieczeństwa i iść do ludzi innych niż my, głosić dobrą nowinę własnym przykładem.

 486. Wychodząc do ludzi, okazując im miłość służymy Chrystusowi. - Pastor Ewangelicki

 487. Mówiąc komuś o Jezusie Chrystusie możemy spowodować, że dostanie się do Nieba! - Pastor Ewangelicki

 488. Jezus jest prawdziwą miłością. - Pastor Ewangelicki

 489. Oceniajmy swoje życie na podstawie chrześcijańskich wartości, a nie wartości tego świata...

 490. Podporządkowanie się regułom posłuszeństwa Ducha Świętego powoduje naszą wolność.

 491. Wszystko co najważniejsze w życiu człowieka zaczyna się u Boga i do tego potrzebna jest przestrzeń duchowa dla nas i dla Boga. - na podst. Kazania Pastora Ewangelickiego

 492. Koncentrujmy swoją uwagę na Bogu, a nie na sobie.

 493. Jeśli szukasz idealnego kościoła i jeśli taki znajdziesz i staniesz się jego częścią, to on nie będzie już idealny, bo my sami nie jesteśmy idealni.... - Pastor Ewangelicki

 494. Relacje z Bogiem i innymi ludźmi przenoszone są na innych ludzi. - Pastor Ewangelicki

 495. O ludziach rozmawiam z Bogiem, a z ludźmi rozmawiam o Bogu. - sentencja zapożyczona

 496. Najlepszym chwaleniem Boga jest świadectwo naszego życia.

 497. Zadaniem uczniów Jezusa jest przedstawienie światu Zbawiciela.

 498. Posłuszeństwo Bogu udoskonala człowieka.

 499. W codziennym życiu, nie szukaj swojej chwały, tylko Bożej.

 500. Jeśli nie zbudujesz swojego życia na fundamencie dobrych wartości chrześcijańskich, nie przetrwa ono weryfikacji czasu i próby..., tylko będzie jak zamek na piasku - podmyje go woda, a on runie...

 501. Odśwież i koryguj swoje myśli z pomocą i przez pryzmat Bożego słowa.

 502. Słowo Boże długo używane daje władze poznawcze.

 503. Słowo Boże ożywione przez moc Ducha Świętego ma oczyszczającą i uzdrawiającą moc.

 504. Słowo Boże pokazuje życie rzeczywiste, prawdziwe, a nie upozorowane, nierealne, złudne.

 505. Biblia jest księgą żywą, która zmienia życie.

 506. Człowiek oczyszcza się z grzechu i uświęca przez Ducha, Wodę, Krew i Słowo Boże.

 507. Bóg pokazuje nam Swoją wielkość i moc przychodząc do nas w naszych słabościach, gdy się na Niego otwieramy i zapraszamy Go do swego serca!

 508. Uznawaj przez wiarę wszystkie swoje rzeczy, które masz w Chrystusie, aby moc Boża się w Twoim życiu ujawniła.

 509. Biblia czytana i studiowana w grupie lepiej jest zapamiętywana i ma zwielokrotnioną pozytywną moc oddziaływania na życie studiujących Ją ludzi oraz ich środowiska społecznego, na który w ten sposób mają pozytywny wpływ poprzez własne świadectwo życia zgodnie z Jej zasadami i wartościami.

 510. Biblia jest chlebem na codzienny dzień, a nie tortem na specjalne okazje. - sentencja zapożyczona

 511. Powinniśmy inspirować się Słowem Bożym, żeby miało ono wpływ na nasze postanowienia, zachowanie i to co mówimy.

 512. Słuchajcie Słowa Bożego, a uczyni Wam wiele dobrego - odmieni i przemieni Wasze życie!

 513. Biblia, kiedy tylko będziesz wprowadzał ją w czyny, wtedy Cię nakarmi. - Pastor Ewangelicki

 514. Nasze czyny są dowodem naszej wiary. - Pastor Ewangelicki

 515. Jakość naszego duchowego życia jest świadectwem naszej wiary. - Pastor Ewangelicki

 516. Jeśli Bóg nam czegoś zabrania, to po to żeby nas przed czymś ochronić.

 517. Zły próbuje nas zwieść nieczystymi intencjami, kłamstwem na nasz i innych temat, zasiewając złudzenia, pozory, iluzoryczne, urojone problemy, zmartwienia, obawy, zwątpienia w naszym sercu i umyśle oraz obwinianie nas w niezgodzie z prawdziwą rzeczywistością.

 518. Przeciwstaw się demonom, strachu, lęku, obaw, uprzedzeń i zwątpienia, a uciekną od Ciebie!

 519. Bycie realnym chrześcijaninem to wchodzenie w relację miłości. - Pastor Ewangelicki Krzysztof Zaręba

 520. Być posłusznym Bogu tzn. powierzyć się Jemu i wypełniać Jego wolę zgodnie ze Słowem Bożym - wybierać Słowo Boże i kierować się Słowem Bożym.

 521. Lęk, obawa, troska jest zaprzeczeniem teokracji - panowania Boga w naszym świecie. - Pastor Ewangelicki

 522. Z Bogiem każdy ma wszystko co potrzebuje do przezwyciężenia trudności. - Pastor Ewangelicki

 523. To nie problem jest wielki, to Bóg jest wielki i On Ciebie przez ten problem przeprowadzi! - Pastor Ewangelicki

 524. Moc, która stoi za Tobą, jest większa niż problem, który stoi przed Tobą! i ona nieustannie działa! - sentencja ewangelicka

 525. Nasza relacja z Jezusem, określa naszą relację z Duchem Świętym! - Pastor Ewangelicki

 526. Im jest się bliżej Boga, tym zło bardziej się oddala!

 527. Posłuszeństwo Bogu i wierność najpierw w małym, jest kluczem do obfitości i wzrostu, a nie powierzchowna religijność! - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 528. Bóg nie tylko chce nas odwiedzać od czasu do czasu, ale chce w nas zamieszkać na zawsze! - sentencja ewangelicka

 529. Przekonanie o grzechu, zawsze poprzedza nawrócenie! - Pastor Ewangelicki

 530. Zbliżaj się do Boga przez oczyszczanie swojego serca i umysłu, spełniając wolę Pana. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 531. Wierzący praktykujący tzn. będący posłuszny słowu Bożemu - woli Boga, mający społeczność z Bogiem i dający świadectwo wiary swoim życiem i swoim przykładem! - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 532. Bóg czasami nie mówi nie, tylko nie teraz! - Pastor Ewangelicki

 533. Każdy człowiek w oczach Bożych jest wartościowy.

 534. Szczęście i błogosławieństwo spotyka nas wtedy, gdy żyjemy zgodnie ze słowem Bożym. - Pastor Ewangelicki

 535. Bóg szuka ludzi, którzy będą kochać innych bezwarunkowo. - Pastor Ewangelicki

 536. Kościół to jest szpital dla grzeszników, a nie sanatorium dla świętych! - Pastor Ewangelicki

 537. Poddawajcie każdą myśl w posłuszeństwo Chrystusowi! - Pastor Ewangelicki

 538. Prawdziwy rozwój jest niemożliwy, jeżeli usuwa się czynnik religijny. - Papież Benedykt XVI

 539. Dajemy Boga innym, gdy sami jesteśmy przepełnieni Duchem Świętym - świadectwem Jezusa.

 540. Przy braku Boga Ojca w życiu człowieka, dzieją się z ludźmi - dziećmi Bożymi poważne problemy!

 541. Łaska jest tym czym Bóg chce nas stworzyć, abyśmy byli podobni do Jego Syna Jezusa Chrystusa. - Pastor Krzysztof Zaremba

 542. Uczynki są dowodem naszej wiary. - Pastor Krzysztof Zaremba

 543. Dla chrześcijanina wolność oznacza bycie wolnym od złego, natomiast dla ateisty wolność oznacza czynienie wszystkiego co się chce...

 544. Kiedy się napełniamy słowem Bożym, Duch Święty przychodzi i zmienia nasze życie! - Pastor Ewangelicki

 545. Boże słowo daje nam każdego dnia pokarm, abyśmy się stawali ludźmi lepszymi. - ksiądz katolicki

 546. Sprawdzaj o czym myślisz, przez pryzmat słowa Bożego. - Pastor Ewangelicki

 547. Chodzenie za Jezusem oznacza wybory, co nie znaczy, że każdy z tych wyborów jest łatwy. - Pastor Ewangelicki

 548. Z powodu cierpienia możesz użalać się i stać się ofiarą losu lub dojrzeć jak Bóg chce użyć to cierpienie dla naszego i innych dobra.

 549. Tylko serce przemienione przez Boga, może zmieniać świat na lepsze. - Papież Benedykt XVI

 550. Łaska Boża uzdrawia nas poprzez zmianę sposobu myślenia. - Pastor Ewangelicki

 551. Łaska Boża to podniesienie i oczyszczenie. - Pastor Ewangelicki

 552. Czyste i święte życie jest źródłem Bożego Błogosławieństwa, pokoju serca i umysłu, wolności, jedności, miłości, radości i mądrości.

 553. Znaczenie życia człowieka rodzi się z Boga. - Pastor Ewangelicki

 554. W Jezusie Chrystusie odkrywamy kim jesteśmy i po co żyjemy. - Pastor Ewangelicki

 555. Powinieneś być pewny siebie, bo w oczach Bożych każdy człowiek jest wartościowy!

 556. Jako Chrześcijanie powinniśmy oddziaływać na świat, a nie ulegać jego wpływowi. - Pastor Ewangelicki

 557. Jesteśmy sprawiedliwi w stosunku do drugiego człowieka, jeśli wypełniamy wolę Pana. - autor nieznany

 558. Człowiek, za którego się modlę inaczej się z nim spotykam - Ulrich Parzany

 559. Bóg nam daje na każdy czas, na każdą miarę, to co jest dla nas najlepsze. - Pastor Ewangelicki

 560. Jeśli nie możesz sobie poradzić z jakimiś swoimi złymi nawykami i przyzwyczajeniami, powierz Bogu swoje słabości i skłonności do grzechu, aby on zapanował nad nimi!

 561. Biblia daje nam możliwość poznania siebie - jest instrukcją obsługi człowieka. - Ks. Piotr Pawlukiewicz

 562. Przemieniaj swój sposób myślenia zgodnie ze Słowem Bożym.

 563. To co najważniejsze w Twoim życiu, nie zaczyna się od marzeń, planów, zdrowia, tylko zaczyna się się od Boga! - Pastor Ewangelicki

 564. Relacja, bliskość, jedność i wieź dwojga ludzi jest efektem ubocznym innej relacji i więzi - relacji i więzi z Bogiem!

 565. Mieć relację z Panem, to mieć serce według Bożego upodobania. - Pastor Ewangelicki

 566. Jeśli się nie modlisz to znaczy, że nie ma w Twoim sercu ciszy, tylko jest zgiełk... - autor nieznany

 567. Spraw by modlitwa stała się Twoim życiem, a życie modlitwą. - autor nieznany

 568. Modlitwa jest relacją, a nie techniką. - autor nieznany

 569. Gdy opuszcza nas radość, pokój i jest nam ciężko to znak, że nie robimy tego w Boży sposób! Moje brzemię jest lekkie - powiedział Jezus! - Pastor Ewangelicki

 570. Trudni ludzie nie są naszymi wrogami, ale są naszym polem misyjnym. - Pastor Ewangelicki

 571. Zachowanie prawdziwych ludzi wiary - chrześcijan jest sumieniem społecznym, dlatego inni czują się niekomfortowo w ich towarzystwie i nienawidzą ich, bo obnażają oni złe postępowanie i sumienie innych.

 572. Przebaczenie uwalnia nas od złych myśli i emocji oraz poprawia nasze relację Bogiem, samym sobą i innymi.

 573. Trud i cierpienie przybliża nas do Boga i kieruje nasz wzrok ku niemu.

 574. Pozostaw czasami sprawy swojemu biegowi - nie ingeruj - dobro samo się o wszystko zatroszczy i będzie efektem Bożej opatrzności.

 575. Jeśli chcesz pokazać światu, że jesteś chrześcijaninem, pokaż mu Jego - Bożą miłość! - Pastor Ewangelicki

 576. Miarą naszych relacji z Bogiem jest stosunek do bliskich. - Pastor Ewangelicki

 577. Bóg zsyłając jedność do Kościoła, chce zmieniać naszą rzeczywistość. - Pastor Ewangelicki

 578. Człowiek zmienia się duchowo, nie jeśli słucha Słowa Bożego, ale wtedy gdy je przyjmuje. - Pastor Ewangelicki

 579. Mamy być ludźmi czyniącymi Słowo Boże, a nie tylko słuchającymi Je! - Pastor Ewangelicki

 580. Od Biblii zyskasz tyle ile w nią zainwestujesz, zaangażowania, czasu i serca.

 581. Odnów swój umysł na wzór i podobieństwo Bożego sposobu myślenia, idąc ścieżką modlitwy i słowa Bożego.

 582. Moc do wypełniania słowa Bożego, bierze się z rozważania go! - "Bitwa o umysł" - Joyce Meyer

 583. Porównuj i weryfikuj czy Boże normy i wartości są zgodne z tym co jest w Twoim umyśle. - na podst. "Bitwa o umysł"

 584. Odnajdujmy w innych Jezusa Chrystusa i służmy mu!

 585. Każdy odrodzony przez Jezusa jest godny i równy wobec innych chrześcijan i swojej indywidualnej misji jako inny członek - z innymi cechami, predyspozycjami i umiejętnościami w ciele Chrystusa, działając dla dobra Królestwa Bożego.

 586. Nie mów Panu Bogu, że masz problem. Natomiast powiedz swoim problemom, że masz wielkiego Boga!!! - Pastor Krzysztof Zaręba

 587. Błogosławieństwo, które pragnie dać nam Bóg, zależy od naszego posłuszeństwa - dla naszego dobra, aby dobrze nam się powodziło w życiu! Na podst. "Nasz codzienny chleb"

 588. Kto oddala się od Boga, automatycznie oddala się od drugiej osoby... - Pastor Ewangelicki

 589. Nie porównuj się do innych ludzi, tylko do słowa Bożego.

 590. Chrześcijanin to człowiek, który chce podobać się Bogu, a nie ludziom.

 591. Trudne sytuacje, utrapienia i kryzysy powinny nas przybliżać do relacji z Bogiem, a nie oddalać od Niego.

 592. Nie można głosić Jezusa Chrystusa, bez świadectwa życia! - Papież Franciszek

 593. Nasz stosunek i postawa do ubogich i chorych, odzwierciedla nasz stosunek i postawa wobec Boga! - Ewangelista

 594. Otwórzmy się na wdzięczność, a doznamy wiele radości z dostrzeżenia wielu wartościowych rzeczy które Bóg nam daje!

 595. Zaufaj i powierz się Bogu - Jego dobrej woli względem Ciebie, wtedy bowiem Bóg będzie Cię prowadził, swoją najlepszą dla Ciebie drogą i mocą Ducha Świętego i Cię umacniał dla Twojego i innych dobra!

 596. Prawdziwi chrześcijanie odmienieni przez Ducha Świętego, wyróżniają się z otoczenia i zmieniają otoczenie. - Pastor Ewangelicki

 597. Nie szukaj Chrystusa w obliczu jednego człowieka, ale w każdym człowieku szukaj fragmentu oblicza Chrystusowego. - autor nieznany

 598. Człowieka, który jest nieposłuszny Bogu spotyka potępienie i przekleństwo!

 599. Odwróć się od złego i zacznij czynić dobro, a Bóg będzie Ci błogosławił i wyposaży Cię w swego mocnego Ducha Świętego z Jego Darami, da Ci nowy umysł i serce nowe, jak pokornie przyjdziesz do niego, przeprosisz szczerze i nie będziesz więcej wracał do grzesznego stylu życia!

 600. Oddaj całe swoje życie Bogu, a wtedy nie będziesz miał o co się martwić.

 601. Pod wpływem modlitwy i łaski Bożej zmienia się natura człowieka!

 602. Poznawanie Słowa Bożego ma pogłębiać naszą relację z Bogiem, a nie wbijać w dumę czy pychę poznania i wiedzy o Bogu oraz być tematem do sporów religijnych... tak jak to robią sekty religijne...

 603. Za każde nie... w dekalogu stoi tak dla czegoś lepszego! - Ewangelista

 604. Bądźmy posłuszni natchnieniu Bożego Ducha!

 605. Z Bogiem rozmawiajmy o ludziach, a z ludźmi o Bogu. - autor nieznany

 606. Módl się tak, jak by wszystko zależało od Boga, a pracuj tak jak by wszystko zależało od Ciebie! - Les Brown

 607. Tam gdzie nasze możliwości się kończą, tam możliwości Boże są nieograniczone! - zasłyszane

 608. Bóg wszystko dostosowuje do naszych potrzeb, zdolności i możliwości.

 609. Bądź wdzięczny Bogu za to co masz, a nie za to czego nie masz! - Nick Vujicic

 610. Bóg miłości chce, a nie rytuałów religijnych i ofiary!

 611. Bóg pragnie naszej miłości, oddania i wdzięczności, a nie obrzędów religijnych i tradycji.

 612. Bóg patrzy na serce, a nie na ceremonie!

 613. Uwolnienie duchowe i uzdrowienie często następuje przez miłość i przebaczenie!

 614. Czystość serca i umysłu - uwalnia, grzech - zniewala!

 615. Grzech i zło powoduje niewolę duchową, ale Jezus Chrystus z niej uwalnia!

 616. Bożym marzeniem jest, abyśmy byli Jego naśladowcami - Jego cechami dla naszego duchowego wzrostu.

 617. Jeśli Biblia wprowadza w Twoje życie tzw. naturalny, twórczy niepokój, to jest to dobry, zdrowy niepokój sumienia - to znaczy, że konfrontuje Ciebie i Twoje życie z dobrą Bożą wolą względem Ciebie, której wprowadzenie w Twoje życie da Ci właśnie prawdziwy Boży pokój, miłość, mądrość, jedność, radość i inne dobre duchowe dary Ducha Świętego oraz ostateczny cel, którym jest Twoje zbawienie i życie wieczne wynikające z łaski wiary w Jezusa Chrystusa!

 618. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. - Biblia

 619. Czytaj Biblię tak długo, aż wejdą Ci w krew wszystkie słowa Pana i będą naturalnie odżywiały Twoje serce i umysł na co dzień i przemawiały do Twojego życia, przemieniając je na lepsze!

 620. Szanuj i życzliwie traktuj każdego, bo w każdym z nas jest pierwiastek Boga - "każdy został stworzony na obraz Boga" - jak mówi Pismo Święte!

 621. Bóg jest spoiwem i fundamentem prawdziwych relacji opartych na czystej, bezwarunkowej i bezinteresownej miłości!

 622. Wiara bez przebaczenia i posłuszeństwa Jezusowi, jest martwą wiarą!

 623. Jeśli Jezus przebaczył mi wszystkie moje grzechy - to na co nie zasłużyłem, więc dlaczego nie miałbym przebaczać innym!

 624. Przebaczenie świadczy o wielkości ducha ludzkiego! - Św. Jan Paweł II

 625. Słyszeć Boga to wsłuchiwać się w Jego słowo, a Jego słowo jest w Biblii! - autor nieznany

 626. Posłusznym Bogu - Bóg Błogosławi.

 627. Świat przemija razem ze swoimi pożądliwościami, natomiast ten co wypełnia wolę Bożą ostoi się na wieczność! - Pastor Dr Chuck Swindoll - więcej posłuchasz na www.iflpolska.pl

 628. Grzech jest tym co oddziela nas od Boga i po to żeby grzechowi zadać śmierć, dobry Bóg posłał nam swojego syna Jezusa Chrystusa, abyśmy przez łaskę wiary w niego odnieśli w życiu zwycięstwo nad grzechem i mieli zbawienie i życie wieczne!

 629. Przez ewangelię Jezusa Chrystusa, którego głosimy, manifestuje się Boża miłość i uzdrowienie!

 630. To nie ja jestem mocny, tylko Chrystus we mnie!

 631. Potrzebujemy zmieniać swoje życie, aby żyć w zgodzie z najlepszą dla nas wolą Bożą - natchnionego Słowa Bożego, opatrzności Bożej i głosu Ducha Świętego, bo to Stwórca nas stworzył, dlatego On zna nas najlepiej i wie co dla nas jest najlepsze w każdej chwili i sytuacji naszego życia!

 632. Bycie w posłuszeństwie Bogu, daje życie w  odpocznieniu. - Biblia. List do Hebrajczyków

 633. Bóg chce, abyś zmieniał swoją postawę, swój sposób myślenia i emocje na temat siebie oraz innych ludzi, aby dokonało się uzdrowienie Twojego umysłu i serca!

 634. Relacja z Bogiem daje życie, zbawia i ożywia!

 635. Obcowanie z osobami, które mają Ducha Świętego działa terapeutycznie na serce i umysł człowieka!

 636. Tak jak silne małżeństwo, uczniostwo jest owocem relacji opartej na codziennym odnawianiu przymierza. "Ludzie szerokich horyzontów" - Doug Carter

 637. Traktuj słowo Boże na równi z pokarmem, bo bez niego grozi nam kryzys energii. - na podst. Doug Carter

 638. Boże słowo jest paliwem. Bez niego nie ma ognia! - Doug Carter

 639. Podobnie jak rozniecamy żar, by wzniecić płomień, tak i Duch Święty jest podmuchem, który roznieca w naszym życiu płomień Chrystusa. Bez Jego codziennego napełnienia, pobudzenia, skorygowania i porady jesteśmy wygasającymi węgielkami. Nie ma sposobu na ożywienie w Bogu bez Jego Ducha, stymulującego nas świeżym podmuchem podtrzymującym płomień. - Doug Carter

 640. Posłuszeństwo Bogu daje odpocznienie.

 641. Bóg używa pokornych ludzi, którzy na nim polegają!

 642. Czytanie Pisma Świętego i szczera modlitwa – rozmowa z Bogiem – to pierwszy, podstawowy krok do umocnienia stosunków z Bogiem.

 643. Z pomocą Boga możemy uporządkować swoje życie i otrzymać od niego potrzebną do tego moc i dary Ducha Świętego!

 644. Nie można prowadzić dialogu z szatanem, bo jest on bardzo przebiegły, zamiast tego schroń się w Słowie Bożym i odpowiadaj mocą tego Słowa!

 645. Filtruj rzeczywistość według kryterium Bożego i wybieraj oraz koncentruj się na tym co po Bożemu dobre.

 646. Nie żyj tak, żeby przypodobać się innym swoim zachowaniem i jak oczekują tego inni od Ciebie: kim masz być i co robić, ale żyj tak, aby podobać się Bogu, bo Jego wola jest zawsze najlepsza dla Ciebie!

 647. Oceń i doceń siebie nie przez pryzmat własnego ego, ale z perspektywy z jakiej patrzy na Ciebie Bóg - jakie dał Ci możliwości, talenty i dary oraz dołącz do tego własne działanie-inicjatywę, bo tylko wtedy zaczną się dziać cuda w Twoim życiu i przyjdzie Boża łaska, błogosławieństwo i sukces!

 648. Człowiek który wierzy tylko w siebie upada, człowiek który wierzy w Boga podtrzymuje go Bóg!

 649. Nieprzebaczenie jest nieposłuszeństwem, a nieposłuszeństwo jest grzechem! - na podst. Biblii

 650. Dzięki łasce możemy żyć z Bogiem, a nie dzięki temu, że jesteśmy kimś! - Roman Horodycki - facebook.com/wojnaomozg

 651. Nie musisz być kimś wyjątkowym, szczególnym, specjalnym, czy coś zrobić lub nie zrobić, żeby zasługiwać na Bożą Miłość!

 652. Nie potępiaj siebie i nie odsuwaj się przez to od miłości Bożej. - Roman Horodycki - facebook.com/wojnaomozg

 653. Jeśli szukasz swojej chwały w tym co mówisz, a nie chwały Tego, który dał Ci życie i zbawienie to grzeszysz!

 654. Świętość jest stanem uwalniającego oczyszczenia ze złego wpływu i pokojem serca i umysłu - życiu w posłuszeństwie i w zgodzie z najlepszą dla nas wolą Bożą - Ducha Świętego, względem naszego życia.

 655. Jesteśmy zbawieni i święci przez łaskę wiary w Jezusa Chrystusa i życie w zgodzie z wolą
  Ducha Świętego!

 656. Żyję tak jak by było, choć tego nie ma, ale mam nadzieję, że tak będzie, bo Bóg tak powiedział! - Pastor Leszek Mocha

 657. Słowo Boże oświeca nasze serca i umysły i uczy uniknięcia błędów wartych życie!

 658. Tylko żywe słowo Boże, którego skrzywdzony słucha z uwagą, otwartością i cierpliwością,
  odpowiada na jego najtrudniejsze rozterki, wątpliwości i pytania. - deon.pl

 659. Biblia daje życiodajne, ożywcze tchnienie! - Pastor Ewangelicki

 660. Modlitwa jest oddechem duszy! - na podst. Agata Radosh

 661. Kościół nie jest klubem dla świętych, tylko szpitalem dla grzeszników! - Bill Graham

 662. Prawdziwa wolność i tożsamość jest w Chrystusie! - Pastor Ewangelicki

 663. Miejmy odwagę robić zawsze to co na naszym miejscu w tej sytuacji zrobiłby Jezus, bez względu na wszystko! - na podst. filmu >>> "Jego śladami"

 664. Jeśli przechodzisz trudne chwile, zadaj pytanie, Panie czemu ma to służyć? Czego chcesz mnie nauczyć? Jak mam rozumieć to co się dzieje w moim życiu? Nauczmy się rozumieć wolę Bożą! - na podst. Agata Radosh

 665. Bóg kocha nas pomimo wszystko! Ważne, żebyśmy się Bogu podobali, a nie ludziom. - na podst. Heidi Baker

 666. Boże miłosierdzie jest większe od naszych grzechów!

 667. Przebaczenie uwalnia od duchowego i psychicznego zniewolenia!

 668. Przez zaproszenie do naszego życia Jezusa Chrystusa, a następnie poznawanie Go głównie przez słowo Boże, płynie do nas łaska, która przemienia nasze serca i umysły, pozwala nam stać się lepszymi ludźmi i wieść lepsze życie!

 669. Jesteś kimś niezwykłym, bo Bóg Cię stworzył!

 670. Kontakt z Bogiem daje odpocznienie.

 671. Przez prowadzenie Ducha Świętego rozpoznajemy wolę Bożą.

 672. Duch Święty nie potępia, tylko niesie miłość!

 673. Łaska Boża uwalnia i uzdalnia nas do życia w wolności od grzechu!

 674. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. - Izaj. 40:31

 675. Słowo Boże jest pokarmem duszy!

 676. Gdy, nie przebaczamy, to tracimy duchowe władze i nasza modlitwa nie ma mocy! - Pastor Ewangelicki

 677. Gdy, przebaczamy uwalniamy się od złego, puszczają nasze negatywne emocje, przykre napięcie i dyskomfort psychiczny, destrukcyjny gniew, nienawiść, złość, uraza i zgorzknienie! Automatycznie stajemy się wolni duchowo i psychicznie!

 678. Poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, Jego ofiarę śmierci za nas na krzyżu, zbawienie - moc Boża przejawia się w życiu człowieka! Nie z czynów, którymi trzeba, coś dodać, bo jest nie wystarczająca, by było sobie na nią można zasłużyć, bo to by była magia czy czary, ale z wystarczającej łaski wiary w Jezusa! Tego, że wierzymy w Jego miłość do nas i naszą miłość do Niego!

 679. Jeśli cię nie pytają, nie mów o Bogu, ale żyj tak, żeby cię o Niego zapytali. - Św. Jan Vianney

 680. Bóg w naszym życiu, wyrzuca śmieci z naszych serc i umysłów!

 681. Zadawaj pytania Duchowi Świętemu, a On Ci odpowie w pokoju Twego serca i poprowadzi!

 682. Sens, sedno i cel naszego duchowego poznania, wzrostu i rozwoju to upodabnianie się do Jezusa Chrystusa w myśl co uczyniłby na naszym miejscu Jezus!

 683. Poddaj Chrystusowi swoje serce i umysł - swoje uczucia i myśli, aby panował na Tobą, a nie Ty nad nim! - na podst. o. Józef Witko

 684. Błogosławiony człowiek słucha Boga objawionego w słowie Bożym i kościele i wprowadzaj je w czyn! - na podst. o. Józef Witko

 685. Bóg ma lekarstwo na każdą chorobę! Ale my często nie chcemy tej drogi, bo chcemy iść po ludzku swoimi drogami, a nie tymi, które Bóg nam wyznaczył! - na podst. o. Józef Witko

 686. Przyczyną wszelkiego zła jest grzech, a grzech otwiera furtkę demonowi! - na podst. o. Józef Witko

 687. Każdy grzech jest bałwochwalstwem i oddaje nas oraz władzę nad nami demonowi! - na podst. o. Józef Witko

 688. O nikim źle nie mówcie, bo to ściąga przekleństwo - zła mowa ściąga złe rzeczy na Was, bo złą mową wiążesz się ze złem, które wypowiadasz! Rodzą się wtedy złe myśli, uczucia, zaczynasz się źle czuć i zachowywać! - na podst. o. Józef Witko

 689. Narzędziem działania złego demona jest choroba i przekleństwo, których źródłem jest grzech człowieka!

 690. Przekleństwo to wypowiedziane złe słowo, które sprowadza na człowieka nieszczęście - niszczy człowieka, rodzinę, firmę, zdrowie!

 691. Jeśli człowiek żyje z Bogiem i ma z nim relację, nikogo nie krzywdzi, nie musi się obawiać przekleństw, bo zło skierowane do niego nie zadziała, zło się odbije od człowieka i powróci do osoby, która je
  wypowiedziała! - o. Józef Witko

 692. Człowiek, który jest złączony z Bogiem, niczego nie musi się obawiać, bo demon nie ma nad nim władzy!

 693. Do uzdrowienia nie tylko potrzebna jest modlitwa, ale także zmiana myślenia i nawyków!

 694. Modlitwa to spotkanie z Bogiem, które mnie zmienia!

 695. Bóg chce, abyśmy traktowali innych tak, jak on nas traktuje przez miłość!

 696. Każde spotkanie moje z Bogiem ma tak mnie dotknąć, aby moi bliscy poczuli się ze mną tak jak ja czuję się z Bogiem, z którym się spotykam czy to przy sakramentach czy na modlitwie! - o. Józef Witko

 697. W życiu chodzi o to, aby być człowiekiem pokoju serca i umysłu, miłości, pokory i posłuszeństwa Bogu.

 698. Zdobywanie duchowej wiedzy nie oznacza, że wzrastasz. Wzrastasz wtedy, gdy to co wiesz, zmienia sposób w jaki żyjesz. - Duch Święty

 699. W biblii są zawarte skarby duchowe!

 700. Ważne jest nie to co my chcemy od Boga, ale co chce dla nas Bóg.

 701. Bóg zmienia serce i umysł, a psychologia tylko umysł!

 702. Co czynisz bliźniemu czynisz samemu Bogu. - o. Józef Witko

 703. Miłość i miłosierdzie jest granicą dla zła! - o. Józef Witko

 704. Im więcej będziesz kochał Boga, tym
  więcej miłości będziesz mógł przekazać
  ludziom wokół siebie. Im więcej miłości
  rozdasz, tym więcej będziesz jej posiadał. - na podst. Odbierz wiadomość od Pana Boga

 705. Poznawanie słowa Bożego jest poznawaniem Chrystusa!

 706. Posłuszeństwo Słowu Bożemu daje Boże Błogosławieństwo!

 707. Słowo Boże to Jezus żywy!

 708. Nie słuchaj tylko siebie, tylko bardziej Ducha Świętego!

 709. Jezus już pokonał zło - stało się to na drzewie krzyża, ale pozostawił to zło na świecie, byśmy my sami walczyli i tym samym się wzmacniali i mięli udział w Jego zwycięstwie, opierając się na Jego
  autorytecie i władzy przez wiarę w Niego i przelaną za nas Jego Świętą Krew i moc Ducha Świętego, którego nam pozostawił!

 710. Jeśli przychodzimy do Jezusa wszyscy jesteśmy uzdrawiani! - Wszyscy, którzy zbliżamy się sercem do Jezusa! - o. Józef Witko

 711. Pobożność to bliska, autentyczna więź i relacja z Bogiem, a nie religijność!

 712. Chrześcijaństwo to jest relacja z Bogiem, a wszystko inne bez tej relacji to religia...

 713. Kiedy człowiek ma w sercu Boga to jest dobro! Kiedy człowiek jest oddzielony od Boga to jest zło!

 714. Skuteczną modlitwą jest trwanie w ciszy i wsłuchiwanie się w głos Boga!

 715. Miłość Jezusa Chrystusa przemienia nas i świat!

 716. Pobożność na pokaz to nie jest akt pokory tylko pychy!

 717. Wiara bez miłości i posłuszeństwa Bogu, nie jest chrześcijaństwem, tylko pozorem!

 718. Boże prowadzenie to podążanie za miłością i głosem Bożym.

 719. Bóg nas nie karze, tylko poucza!

 720. Boża łaska nie dociera do serca, które jest zamknięte przez nieprzebaczenie! - z kanału YT Langusta na palmie

 721. Przez przebaczanie otwieramy serce na działanie łaski Bożej i Świętego Ducha!

 722. Postępowanie człowieka kształtuje jego relacja z Bogiem oraz drugim człowiekiem lub jej brak...!

 723. Przebaczenie wyzwala duszę! - Nelson Mandela

 724. Jeśli przebaczysz to będziesz wiedział co znaczy Boża wolność i swoboda na co dzień  w życiu! - Doug Easterday

 725. Brak przebaczenia zawsze powoduje zahamowanie wzrostu duchowego życia! - Doug Easterday

 726. Jeśli nie przebaczymy to nasze życie duchowe zatrzyma się w rozwoju, aż do czasu kiedy będziemy zdolni znowu wybaczyć. - Doug Easterday

 727. Musimy przebaczyć, żeby żyć w wolności!

 728. Posłuszeństwo Bogu zawsze prowadzi do wywyższenia i sukcesu!

 729. Prawdziwy chrześcijanin uświęca się, dąży do pokoju i jest posłuszny Bogu!

 730. Obecność Boga w umyśle, Jego słowo, to co nas uczy, unicestwia zmartwienia!

 731. Wzrastaj w poznaniu słowa Bożego, bo im lepiej je rozumiesz, tym lepiej siebie rozumiesz i lepsze wiedziesz życie!

 732. Bibia to menu dobrego życia i powodzenia. - John Maxwell

 733. Słowem Bożym potrzebujesz tak samo, codziennie odżywiać się jak chlebem!

 734. Kiedy czytasz Słowo Boże napełniasz się myślami Bożymi czyli obecnością
  Bożą, wymiarem nieba - tu na ziemi! - na podst. Abi Lopez

 735. Jedna rzecz jaką Bóg chce, żebyś się nauczył w życiu to bezwarunkowa i bezinteresowna miłość!

 736. Połącz poznanie z pokorą, bo jeśli ich nie połączysz to poznanie będzie problemem. - Pastor Ewangelicki

 737. Każdą swoją myśli dawaj pod posłuszeństwo ewangelii i Chrystusowi!

 738. Jeśli słowo Boże mieszka w nas obficie to nasza wiara rośnie! - Pastor Ewangelicki

 739. Każdy człowiek potrzebuje bardziej Boga, niż pieniędzy!

 740. Głoś ewangelię swoim życiem, a jak będzie trzeba słowami! - autor nieznany

 741. Bóg dopuszcza doświadczenie pustyni w naszym życiu, aby zwiększyć naszą świadomość Jego obecności w naszym życiu, abyśmy poczuli Jego bliskość i zależność od niego. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 742. Zło najpierw musimy pokonać w sobie, tylko wtedy możemy się uwolnić!

 743. Albo Biblia oddzieli Cię od grzechu, albo grzech od Niej. - Moody

 744. Do Boga należy przychodzić na Bożych warunkach, a nie na swoich!

 745. Słowo Boże odsłania i demaskuje życie człowieka, dlatego wielu nie chce go słuchać, jak czynią inaczej!

 746. Sukces to posłuszeństwo Bogu. - autor nieznany

 747. Jezus tyle razy ile upadniesz, tyle razy Cię podniesie! - Pastor Ewangelicki

 748. Jezus patrzy w serca, a nie na ceremoniały! -januszbigda.kdm.pl

 749. Kiedy Ty w środku jesteś inny, wszystko jest inne! - januszbigda.kdm.pl

 750. Moc uzdrowienia jest w Jezusie Chrystusie!

 751. Karm się codziennie słowem Bożym, tak jak wodą!

 752. Przez posłuszeństwo słowu Bożemu, oddajemy władzę Bogu w naszym życiu, a nie szatanowi...

 753. Nie daj się zwyciężyć nienawiści, zwyciężaj miłością! - Ks. Jerzy Popiełuszko

 754. Kiedy wybaczasz stajesz się wolny i odnowiony duchowo, psychicznie i społecznie!

 755. Jeśli nie myślisz po Bożemu to jesteś przeciwnikiem!

 756. Sprawdzianem naszej wiary chrześcijańskiej jest miłość i to jak przenika nas Bóg przez swojego Ducha Świętego.

 757. Prawdziwa mądrość to szukanie woli Boga.

 758. Bóg jest odpowiedzią na wszystkie nasze potrzeby.

 759. Małe gesty dobra napełniają świat miłością. - „Ewangelia 2019”, ks. Janusz Lekan, Edycja Świętego Pawła

 760. Jezus jest rozwiązaniem na martwicę duchową! na podst. - Pastor Krzysztof Zaręba

 761. Jak nie wierzysz w problem to nie wierzysz w rozwiązanie! - Pastor Krzysztof Zaręba

 762. Gdzie koniec ludzkich sił, tam początek mocy Bożej w naszym życiu!

 763. Naśladowanie Jezusa Chrystusa jest najlepszym stylem życia. - Tomasz Chacinski

 764. Przez Słowo Boże odnawiamy swój umysł! - Roman Horodycki

 765. Ewangelia przez prawdę daje nam trzeźwość. - Roman Horodycki

 766. Zanurzenie się w Bożej miłości uwalnia od strachu!

 767. Korzeniem zniewolenia jest strach i skupienie na sobie samym - na własnym ego, zamiast na Chrystusie i Jego Bożej miłości do nas oraz stanu do jakiego nas powołał!

 768. Kłamstwo i strach powoduje wykrzywienie obrazu Boga, paraliżuje nas i manipuluje nami dla własnych korzyści!

 769. Reaguj w Boży sposób!

 770. Niech nasza światłość świeci przed innymi, aby inni doświadczali ogarniającej miłości Chrystusa. - "Nasz Codzienny Chleb"

 771. Posłuszeństwo Bogu jest wolnością! - Seneka

 772. Poddawaj każdą myśl w posłuszeństwo Chrystusowi. - na podst. Biblii

 773. Zaufaj Bogu swemu z całego serca, a on będzie prostować Twoje ścieżki. - na podst. Biblii

 774. Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna. - Księga Przysłów - Stary Testament

 775. W życiu chodzi o to, aby być uczniem i naśladowcą Jezusa Chrystusa, a nie tylko nazywać się chrześcijaninem.

 776. Właściwa interpretacja rzeczywistości przez bycie w stanie łaski uświęcającej, pozwala rozróżnić co jest dobre, a co złe.

 777. Słowo Boże jest jak program antywirusowy, który oczyszcza nasz umysł.

 778. Zaprogramuj umysł na prawdę przez Słowo Boże!

 779. Poznacie Prawdę, a prawda będzie miała wpływ na to co jest tu i teraz! - Pastor Ewangelicki

 780. Albo ta księga (Biblia) będzie trzymała Cię z daleka od grzechu, albo grzech będzie trzymał cię z dala od tej księgi... - Moody

 781. Przebaczaj, bo przebaczenie daje spokój wewnętrzny i uzdrawia Ciebie samego oraz relacje z innymi!

 782. Gdy przebaczamy uwalniamy nasze serce i umysł od złości i nienawiści kontrolującej nasz umysł.

 783. Nie ważne co myślą, jak Cię oceniają i mówią o Tobie inni. Ważne co myśli o Tobie BÓG!

 784. U Boga koniec jest zawsze lepszy, niż początek. Teraźniejszość jest lepsza, niż przeszłość. - Pastor Jan Troc

 785. Bądźmy zależni duchowo i emocjonalnie nie od ludzi, ale od Boga!

 786. To grzech powoduje, nieszczęście w życiu.

 787. Abyśmy się narodzili na nowo, zostali uwolnieni, stali nowym człowiekiem w Jezusie Chrystusie, nasz stary człowiek - nasze stare życie, nasze stare ja, musi obumrzeć razem z grzechem tego świata, karmieniem się cielesnymi sposobami tego życia (np. aprobatą innych, docenianiem, popularnością, ciągłym zaspokajaniem potrzeb materialnych), pożądliwościami i myślami tego świata...

 788. Jeśli masz problem ze złymi myślami i uczuciami... - powiedz sobie: poddaję swoje myśli i uczucia Jezusowi Chrystusowi, pod Jego panowanie - Jego Świętej Krwi i w Nim jestem wolny!

 789. Obecność Jezusa powoduje, że człowiek się zmienia. - Pastor Ewangelicki

 790. Królestwo Boże jest nam dane, a nie wypracowane i jest niezniszczalne! - Pastor Zbyszek Tarkowski

 791. Bóg chrześcijanina tworzy obraz jego rzeczywistości! - na podst. Pastor Mariusz Muszczyński

 792. Duch Święty daje zwycięstwo nad siłami ciemności! - Pastor Krzysztof Zaręba

 793. Duch Święty ożywia nas przez Swoje słowo i prowadzi! - Pastor Krzysztof Zaręba

 794. Wiara jest kluczem do otrzymania Ducha Świętego, a wiara jest ze słuchania słowa Bożego! - Pastor Krzysztof Zaręba

 795. W Pokoju Serca, Duszy i Umysłu jest Wolność i Moc!

 796. Bóg dopuszcza złamanie człowieka, po to tylko, aby przez to doświadczenie w człowieku objawiła się Jego moc i dzięki niej ożył i się podniósł! Moc bowiem w słabości się doskonali!

 797. Nie martw się o jutro - Bóg już tam jest. - autor nieznany

 798. Boże Słowo ma oczyszczającą i uświęcającą moc!

 799. Trwaj w relacji z Bogiem przez modlitwę, a wtedy staniesz się tym, kim Bóg chce, żebyś był!

 800. Każdy ma wartość, bo jest dzieckiem Boga!

 801. Bez regularnego karmienia się Słowem Bożym nasze życie wewnętrzne szybko podupada. - Pastor Charles R. Swindoll

 802. Zbyt wiele osób próbuje na własną rękę szukać recepty na życie, rezygnując z pomocy wiarygodnego przewodnika –
  Słowa Bożego. - Pastor Charles R. Swindoll

 803. Wszyscy wiemy, do czego prowadzi niezdrowe, nieregularne odżywianie. Ból głowy, brak koncentracji, poirytowanie, senność czy nawet depresja – to niektóre ze skutków złych nawyków żywieniowych. W ten sposób ciało daje nam znać, że nie otrzymuje składników potrzebnych do normalnego funkcjonowania. Dobra kondycja zależy od dobrej diety.
  Podobnie jest w sferze duchowej. Bez regularnego karmienia się Słowem Bożym nasze życie wewnętrzne szybko podupada. Zaniedbując czas modlitwy i lektury Biblii, stajemy się powierzchowni i skupieni na sobie, nerwowi i mało wyrozumiali. To nieuchronne symptomy duchowego niedożywienia. - Pastor Charles R. Swindoll

 804. Bez posłuszeństwa Bogu życie człowieka ulega destrukcji! - Józef Augustyn SJ

 805. Posłuszeństwo Bogu zaczyna się od słuchania Jego Słowa. - Józef Augustyn SJ

 806. Wierność Bogu wymaga walki duchowej. -
  Józef Augustyn SJ

 807. Bóg nie jest daleki, niedostępny, tylko jest bliskim, przebaczającym Ojcem! - radiochrzescijanin.pl

 808. Relacja z Bogiem nie polega na poznawaniu Go tylko teoretycznie, ale na bliskiej, intymnej relacji, więzi z Nim! - radiochrzescijanin.pl

 809. Mieć relację z Bogiem to słuchać i poznawać Go lepiej każdego dnia.

 810. Nie polegaj na swojej sile, okolicznościach i mądrości świata, ale zaufaj sile Boga!

 811. Jeśli coś jest przeciwne słowu Bożemu, to znaczy, że nie pochodzi od Boga! - Pastor Krzysztof Zaręba

 812. Jeśli jakaś rada jest przeciwna Słowu Bożemu, to znaczy, że nie jest od Boga! - Pastor Krzysztof Zaręba

 813. Słowo Boże jest odtrutką na zło.

 814. Weryfikuj każdą wiedzę, ze słowem Bożym, aby poznać prawdę, nie popaść w herezję, nie zostać zwiedzionym i nie zbłądzić!

 815. Weryfikuj pokornie wszystko co widzisz, słyszysz i doświadczasz! - "Po owocach ich poznacie" - Pastor Krzysztof Zaręba

 816. Grzech zaburza harmonie.

 817. Grzech powoduje duchowe odłączenie od Boga! - niepokój, poczucie winy i niewolę!

 818. Ewangelia jest najlepszą resocjalizacją i profilaktyką!

 819. Sama informacja o Jezusie nie zmienia ludzkiego życia, tylko relacja z Nim! - Pastor Marek Tomczyński

 820. Prawdziwi Chrześcijanie prowadzą normalne, prawdziwe życie z naturalnymi trudnościami i problemami.

 821. Miłość do Jezusa tworzy jedność, a jedność to myśleć i chcieć to samo i tego samego nie chcieć co Jezus.

 822. Nie trzeba być filozofem, aby mieć dostęp do mądrości Bożej - większej niż mądrość ludzka!

 823. To Bóg zmienia prawdziwie na lepsze człowieka, a nie on sam...

 824. Twój uśmiech może być przesłaniem zachęty od Boga dla potrzebującej duszy.... :) - Anonim

 825. Nie wystarcza mieć wiedzę biblijną, ale potrzeba być przede wszystkim przemienionym, ożywionym i dojrzałym naśladowcą Jezusa Chrystusa.

 826. Aby przeżyć prawdziwe nawrócenie informacja ewangelii musi przejść przez serce człowieka, a nie tylko umysł!

 827. Przemiana czyni zmianę wokoło! - Pastor Bill Wood

 828. Nieposłuszeństwo Bogu jest złem!

 829. Niewiara jest głupotą!

 830. Jeżeli to co Ty chcesz, nie jest zgodne z Duchem Świętym, to będzie dla Ciebie niedobre lub niewłaściwe!

 831. Czytanie Słowa Bożego pozwala weryfikować zwodnicze treści, nauki, herezje i tym samym demaskuje szatana!

 832. Czytanie i słuchanie Słowa Bożego i innych treści pod natchnieniem Ducha Świętego, to najlepiej zainwestowany czas, który potem daje wymierne korzyści w osobistym życiu duchowym, rodzinnym i zawodowym!

 833. Skoncentruj swoją uwagę na Jezusie, pielęgnuj swoją przyjaźń z Duchem Świętym, słuchaj i postępuj według Jego głosu i Bożego prowadzenia!

 834. Trudności są procesem, w którym Bóg oczyszcza "złoto" naszej wiary! - "Nasz Codzienny Chleb"

 835. Uwielbienie uzdrawia.

 836. Zobacz jak ewangelista udowadnia ateiście w 30 sekund istnienie Boga >>> podaj dalej

 837. Biblia a zdrowie

 838. Poznanie Boga

 839. Szukając Boga

 840. Biblia w mp3

 841. Kazania mp3

 842. Kazania mp3

 843. Biblia, rozwój duchowy, osobisty i rodzina

 844. Księgarnia religijna

 845. Agape - darmowa korespondencyjna Szkoła Biblijna

 846. Nasz codzienny chleb

 847. czynniki warunkujące zdrowie psychiczne fizyczne i społeczne człowieka

 

Blog Damiana Optymalizator Życia Akademia Imple CzasNaE-Biznes Dobre Książki Psycholog online-Porady Kurs Angielskiego Centrum Money Zennoa

Baner partnera />

Kontakt:

fb.com/damianjarczewski
 

Zamieszczone w tym serwisie sentencje możesz publikować pod warunkiem umieszczania do każdej sentencji aktywnego linka zwrotnego: https://www.sentencje.com.pl oraz podpisania niepodpisanych sentencji moim imieniem i nazwiskiem: Damian Jarczewski

Copyright © DamianJ.2008

wszelkie prawa autorskie serwisu zastrzeżone!

start 28.01.2008

aktualizacja 29.08.2020