Dodaj do ulubionych

Wyślij ten adres znajomemu

Zapisz się, aby otrzymywać sentencję na każdy dzień:

Zgadzam się z Polityką Prywatności

Sentencje.com.pl czyli tak jak myśli człowiek

Sentencje Sentencje teologiczne Sentencje o miłości Sentencje o sobie Sentencje o przyjaźni Sentencje o szczęściu Sentencje o sukcesie Sentencje o pracy Inspirator osobisty Prezentacje Złote Myśli Dobre Książki

Sentencje teologiczne - Sentencje religijne - Sentencje chrześcijańskie

 1. Jeśli jesteś zmęczony życiem, odczuwasz brak sensu w swoim życiu, niepokój, brak miłości, wewnętrzną pustkę czy ból istnienia, masz problemy, zmagasz się z cierpieniem, kryzysem czy trudną życiową sytuacją, to jest dobra nowina - Bóg może naprawdę odmienić Twoje życie, uzdrowić i odnowić je, uwolnić od krępujących negatywnych myśli i emocji, dając pokój serca i umysłu, przez daną Ci z wielkiej miłości do Ciebie, łaskę wiary w Jezusa Chrystusa! Przyjmij wobec tego Jezusa jako swojego Pana, Króla i Zbawiciela, który jest jedyną drogą, prawdą i życiem jak mówi Słowo Boże! Daj się Bogu przygarnąć i poprowadzić przez proces uzdrowienia! On czeka na Ciebie z otwartymi, pełnymi miłosierdzia ramionami! Dla Niego nie musisz być doskonały, czy być kimś specjalnym, żeby być dzieckiem Bożym! On kocha Cię miłością bezwarunkową i bezinteresowną, takim jakim jesteś! Uwierz w Jezusa i powierz się Jemu modlitwie, w prostych i szczerych słowach - wyznając ustami swymi Jego za swojego Pana, Króla i Zbawiciela, wyznając Jemu swoje grzechy, a będziesz zbawiony, bo nikt kto przychodzi do niego, nie zostaje precz odrzucony! Tylko przygarnięty i zbawiony! Jak mówi Słowo Boże w Liście do Rzymian 10, 9-10 "Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu."

 2. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym - to miejcie na myśli! - List do Filipian 4,8

 3. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. - List do Rzymian 12,2

 4. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. -  Mateusza 11,28

 5. Nie ulega wątpliwości, że czasami związek między grzechem, złem i cierpieniem jest ewidentny. Gdy popełniamy zło, możemy się spodziewać wynikającego z niego cierpienia. Nie jest to jednak żadna kara za grzech, lecz konsekwencje świadomie dokonanego czynu. - ks. Andrzej Draguła - "Czy Bóg nas kusi"

 6. Cierpienie człowieka niewinnego każe nam spoglądać ku przyszłości, a nie ku przeszłości. Nie cierpi się bowiem za coś. Jeśli już - to po coś. Nie po to, by nas zniszczyć, ale po to, by nas wychować. - ks. Andrzej Draguła - "Czy Bóg nas kusi"

 7. Człowiek dopóty nie zazna pokoju grzesznego, cielesnego, zmysłowego ciała, serca i umysłu, dopóki nie narodzi się na nowo z Ducha - poprzez łaskę wiary, przyjęcie przebaczenia i pojednanie z Bogiem - Jezusem Chrystusem!

 8. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale odmieniajcie się przez przemianę swojego umysłu! - Biblia

 9. Badania pokazują, że modlitwa może zapobiec chorobie, a kiedy ludzie zachorują, może pomóc im w szybszym wyzdrowieniu - mówi dr Harold G. Koenig z amerykańskiego Uniwersytetu Duke. To psycholog zajmujący się w szczególności kwestią religii, duchowości i zdrowia, autor kilku książek w dziedzinie wiary i uzdrowienia.

 10. Bóg pomaga przede wszystkim tym, którzy sami sobie chcą pomóc. W przeciwnym wypadku uszanuje Twoją wolną wolę - nawet wolę ponoszenia porażek. - autor nieznany

 11. Duchowość chrześcijańska jest naturalną, integralną częścią, zdrowego duchowo i społecznie człowieka i nie ma poza nią mocy do zmieniania człowieka i świata na sposób prawdziwy i pozytywny!

 12. Badania wykazały, że osoby, które są wierzące, modlą się i praktykują, mają więcej nadziei w stosunku do życia i mniejsze ryzyko zachorowania na depresję.

 13. Z Bogiem życie ma sens i cel!

 14. Wiara jest elementem prowadzącym Ciebie przez życie! - Pastor Ewangelicki

 15. Jesteśmy w oczach Bożych wysokiej wartości i powinniśmy mieć wysoką samoocenę, jako Dzieci Boże, bowiem zapłacona za nas - za nasze życie, została najwyższa cena, ofiary i poświęcenia za nas krwi Jezusa Chrystusa i jesteśmy świątynią Ducha Świętego - dziećmi samego Boga!

 16. Bóg pozwala nam myśleć, że jesteśmy kimś niezwykłym i wyjątkowym ze swoimi cechami, a nie byle kim, bo zostaliśmy stworzeni na Jego obraz, wyobrażenie i podobieństwo! On nas wybrał zanim stworzył świat i powołał do życia jako swoje dzieci, abyśmy byli szczęśliwi i żyli z nim wiecznie.

 17. Człowiek nie może realnie poznać i odnaleźć prawdziwego wewnętrznego siebie bez poznania i relacji z Jezusem. Inaczej żyje w pozorach, złudzeniach i iluzji na temat własnego życia i innych oraz otaczającej go rzeczywistości!

 18. Ludzie Boga nie znajdują, bo go nie szukają z własnej woli.

 19. To grzech, jego skutek i konsekwencja sprowadza na człowieka karę, niedolę, klęskę i utrapienie, a nie Bóg!

 20. Gdyby prawa ludzkie były zgodne z prawami Bożymi, byłoby lepiej na tym świecie!

 21. Przez trudy życia nie można przejść zwycięsko bez Jezusa!

 22. Problemy po ludzku nierozwiązywalne, są rozwiązywalne po Bożemu!

 23. Aby korzystać z mocy Pana w rozwiązywaniu problemów trzeba się nawrócić!

 24. Przykazania, które dał nam Pan są po to, żeby życie zachować, a nie je zmarnować! - Pastor Ewangelicki

 25. Do terapeutów prawie w ogóle nie trafiają ludzie, którzy się spowiadają! - Terapeutka

 26. Przez trudy i kryzysy życia, nie można przejść zwycięsko bez Jezusa!

 27. Jezus Chrystus naprawił nasze relacje z Bogiem i innymi ludźmi - położył most, utorował drogę, zburzył mury i barykady w cudowny nadprzyrodzony sposób! - Pastor Ewangelicki

 28. Jednym z dowodów istnienia Boga jest panująca we wszechświecie harmonia. - Andre Amper (wynalazca)

 29. Pokarm duchowy jest tym co nas prowadzi przez życie. - na podst. słów Pastora Ewangelickiego

 30. Pan Bóg na pierwszym miejscu, aby wszystko było na właściwym miejscu. - Św. Augustyn

 31. Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. - Benedykt XVI

 32. Grzech jest przyczyną podziałów między człowiekiem, a Bogiem, między jednostkami i między społeczeństwami - Jan Paweł II

 33. Człowiek, który nie jest posłuszny Bogu sam sobie szkodzi...

 34. Bóg jest lekarzem, który leczy złe myśli.

 35. Bóg daje nam wolność i nadaje wartość jednostce.

 36. Bóg kocha nas ludzi miłością bezwarunkową i doskonałą, takimi jakimi jesteśmy, a nie musimy sobie jakoś na tą cudowną miłość zasłużyć, czymś specjalnym, ani być doskonali czy spełniać jakieś warunki.

 37. Bóg nas kocha nie dlatego, że jesteśmy wartościowi, ale jesteśmy wartościowi dlatego, że Bóg nas kocha. - Marcin Luter

 38. Jesteśmy wartościowi i wyjątkowi, ponieważ Bóg nas stworzył na Swój obraz i podobieństwo.

 39. Wiara nadaje sens życiu i zrozumienie.

 40. Miłość, nadzieja i wiara w Jezusa Chrystusa przełamuje bariery i przeszkody życiowe.

 41. Łaska Boża jest większa od naszego grzechu, przekleństwa, słabości i nieprawości.

 42. To nie Bóg ucieka przed człowiekiem, ale człowiek ucieka przed Bogiem, nie wyznając mu grzechu i nie tworząc z nim relacji miłości, jedności i pokoju.

 43. Kiedy grzech okaże się zabrany przez Boga - przebaczony, to jesteś w stanie żyć w zgodzie i pokoju z Nim, ze sobą i innymi.

 44. Miłość, modlitwa, sakrament pokuty i pojednania oraz post to najlepszy egzorcyzm.

 45. Bóg daje uzdrowienie cały czas, tylko trzeba chcieć z niego skorzystać - otworzyć się przed Nim i Go przyjąć do swego serca.

 46. Jezus mówi: i zabiorę wszystko to, co oddziela Cię od Boga - grzech i na nowo połączę Cię z Bogiem! - Pastor Ewangelicki

 47. Jezus oczyszcza nas i uwalnia z wszelkiej niemocy, beznadziei i bezradności, jeśli się do Niego zwrócimy.

 48. Jezus po to przyszedł na świat, żeby uzdrowić chorych.

 49. Jezus przychodzi do nas z nawróceniem i uzdrowieniem.

 50. Nawrócenie i uzdrowienie przywraca pokój duchowy, wolność duchową, harmonię wewnętrzną i społeczną, równowagę życiową.

 51. Powinniśmy się utożsamiać z Jezusem, który daje nam moc i autorytet! - Pastor Ewangelicki

 52. Gdy oddajemy problemy w Boże ręce, nasze serca ogarnia pokój. - "Nasz codzienny chleb"

 53. Pokój Boży w naszym sercu i umyśle jest obrazem odpoczywającej miłości.

 54. Radość, szczęście i pokój zależą od osobistej relacji z Bogiem, a nie od okoliczności.

 55. Ludzie religijni lepiej radzą sobie w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i zawodowym.

 56. Ludzie religijni są otwarci, naturalni, szczerzy i optymistycznie nastawieni o dobrej woli i pokojowym, serdecznym, życzliwym nastawieniu.

 57. Ludzie religijni kochają i szanują siebie i innych, interesują się innymi, wspierają i pomagają słabszym i młodszym.

 58. Ludzie religijni lepiej rozumieją siebie i innych.

 59. Ludzie religijni są bardziej tolerancyjni, cierpliwi i wyrozumiali, wzbudzają zaufanie i dają innym poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego.

 60. Według badań naukowych ludzie religijni są zdrowsi, szczęśliwsi, żyją dłużej i łatwiej znoszą różnego rodzaju kryzysy i problemy.

 61. Według badań naukowych ludzie wierzący bardziej wierzą w siebie i innych i są przez to spokojniejsi.

 62. Jeśli człowiek nie żyje w zgodzie z zasadami i planami Bożymi to sobie szkodzi i obraca wszystko w niepowodzenie i niwecz. - Pastor Ewangelicki

 63. Grzech niszczy zdrowie, relację z Bogiem i innymi ludźmi. - Pastor Ewangelicki

 64. Jeśli nie potraficie rozmawiać z Bogiem, to nie będziecie potrafili rozmawiać ze sobą. - Ingrid

 65. Z badań naukowych wynika, że modlitwa orędownicza uzdrawia chorych.

 66. Bóg w swojej łasce kocha nas, nie dlatego kim jesteśmy, ale dlatego kim On jest. - Pastor Ewangelicki

 67. Łaska Boża płynie do nas z nieustającego źródła. - Pastor Ewangelicki

 68. Zwiedzeniem jest to, że przeszłość determinuje przyszłość. Pastor Ewangelicki

 69. Bóg nie jest Bogiem zła. To ludzki sposób myślenia, zachowania, postępowanie i ludzkie wybory i decyzje tworzą zło ludzkie.

 70. Przez grzech weszły choroby na świat i śmierć, ale to nie oznacza że choroba jest karą za grzech. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 71. Największa ludzka biedota to ludzki grzech i odcięcie się od Boga. - Ksiądz Katolicki

 72. Grzeszność bierze się nieposłuszeństwa wobec Boga, a piękno z posłuszeństwa Bogu. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 73. Pakowanie się w grzech jest tak naprawdę pakowaniem się w śmierć.

 74. Źródłem problemów jest grzech.

 75. Zapłatą za grzech jest choroba i ubóstwo. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 76. Pierwotnym zamiarem Boga jest uzdrowienie nas z grzechu. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 77. Jeśli masz w sobie pustkę, odpowiedzią jest dla Ciebie Jezus. Aby Go przyjąć i zaprosić do swego serca, musisz ukorzyć się przed nim, porzucić dumę, wstyd i otworzyć się przed Nim wyznając mu grzechy, prosić Go o przebaczenie i przyjąć - zaprosić Go do swego serca, które On może wypełnić i uwolnić Ciebie w ten sposób od smutku, bólu cierpienia duchowego i śmierci duchowej.

 78. Największe niepowodzeniem człowieka, to jest nieskorzystanie z łaski Boga i daru jakim jest przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego życia. - Pastor Ewangelicki

 79. Żyć dla Chrystusa, to znaczy walczyć i zwyciężać.

 80. Wypalenie i zmęczenie na gruncie zawodowym, rodzinnym społecznym oraz duchowym i emocjonalnym może być spowodowane pustką braku Boga, którego w człowieku nie ma...

 81. Wraz ze wzrostem wiary, poszerza się nasza wyobraźnia. 

 82. Bóg szanuje wolność człowieka i nie używa przemocy do zbawienia. - Ksiądz Katolicki

 83. Bóg potrzebuje pomocy człowieka i dania się prowadzenia według woli Bożej, aby człowiek mógł być ochrzczony Duchem Świętym, żyć świętym życiem i być zbawiony.

 84. Trzeba zapłacić cenę, aby osiągnąć Bożą wolę tutaj na Ziemi. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 85. Do wypełniania woli Bożej potrzebna jest nam miłość, mądrość i pokój Boży oraz pokora względem słowa Bożego.

 86. Za dobra duchowe - owoce, trzeba zapłacić ich (swoją) cenę. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 87. Tylko spragniony i głodny człowiek może przyjąć Chrystusa - wodę żywą i chleb życia i nigdy więcej nie pragnąć, ani nie łaknąć.

 88. Człowiek czujący wewnętrznie duchową lub namacalnie w drugim człowieku Bożą obecność nie czuje się samotny.

 89. Jeśli człowiek ma w sercu Boga, nie czuje się samotny i gdziekolwiek nie pójdzie czuje Jego obecność w swoim sercu, jako najlepszego przyjaciela i towarzysza swojego życia w osobie Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

 90. Boża obecność jest odpowiedzią na lęk samotności.

 91. Chociaż nie jesteśmy rozumiani przez innych i czasem sami siebie nie rozumiemy to Bóg nas rozumie najlepiej.

 92. Nawet gdy nasze zewnętrzne ciało przemija czy grzech rani Boga i naszą duszę, to nasz wewnętrzny duch dzięki Bogu pozostaje odnawialny przez spowiedź świętą i dany nam z góry akt łaski, miłosierdzia i przebaczenia.

 93. Gdy Bóg zamyka jedne drzwi to otwiera drugie przed nami.

 94. W Jezusie jest jedynie ukojenie naszej duszy. - Pastor Ewangelicki

 95. Bóg jest centrum wszechświata, a nie my... - Ksiądz Katolicki

 96. Relacja z Bogiem, modlitwa i słowo Boże chrzci nas Duchem Świętym. - Ksiądz Katolicki

 97. Bóg jest obecny codzienne w życiu ludzi prawdziwie wierzących, żyjących w zgodzie z Jego wolą i jest najpiękniejszą rzeczywistością. - Ksiądz Katolicki

 98. Serce człowieka żyjącego w pokoju z Bogiem przepełnione jest radością. - Jan Paweł II

 99. Miłość człowieka do człowieka, wyraża się miłością człowieka do Chrystusa - na podst. encykliki Jana Pawła II

 100. Gdy człowiek żyje w zgodzie z wolą Bożą i przyjmuje ją za swoją, doznaje uczucia szczęścia, radości i pokoju Bożego.

 101. Jeżeli nie wierzysz w Stwórcę to w Twoim wnętrzu jest próżnia (wewnętrzna pustka, izolacja duchowa, okrutne wyobcowanie i ból istnienia) i znajdzie się wtedy coś co wypełni Twoje wnętrze i stanie się dla Ciebie Bogiem. Ponieważ natura nie znosi próżni i człowiek naturalnie poszukuje bezpieczeństwa i coś co będzie go ochraniało, jakaś wyższa moc... - na podst. wykładu ewangelizacyjnego Ulrich'a Parzany

 102. Przez Jezusa Chrystusa zostaliśmy usprawiedliwieni z grzechu przed Bogiem.

 103. Poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i przebaczenie Boże stajemy się dziećmi Boga pojednanymi z Nim w miłości i pokoju przez życie, miłość, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

 104. Wywal swoje stare życie na złom. Przyjdź do Jezusa Chrystusa i przyjmij Go. - na podst. słów ks. Ulricha Parzany

 105. Przyjmij Jezusa Chrystusa i Bożą miłość. Uwierz, że Chrystus żył, umarł i zmartwychwstał dla Ciebie. Oddaj mu wszystkie swoje lęki, obawy, frustracje, zmartwienia i troski. - na podst. kazania pastora ewangelickiego.

 106. Kiedy my trwamy w Jezusie to Jezus trwa w nas i to On wygrywa nasze bitwy Swoją mocą.

 107. Im więcej Jezusa Chrystusa w Twoim życiu, tym więcej Bożego błogosławieństwa i łaski w Twoim życiu. - Pastor Ewangelicki

 108. Relacja fileo czyli miłości przyjacielskiej między człowiekiem a Bogiem i człowiekiem a człowiekiem polega najpierw na przyjęciu tej miłości od Boga, a następnie na ofiarowaniu jej i przekazaniu Bogu i innym ludziom w sposób praktyczny w działaniu i czynie.

 109. Otwarcie się przed Panem i rozmawianie z Nim, na różne tematy, jest bardzo ważnym aspektem miłości przyjacielskiej i rozwijaniem relacji z Nim.

 110. Jeśli przestajemy z Bogiem rozmawiać to relacja z Nim oddala się. - ks. Ulrich Parzany

 111. Nasze relacje z innymi ludźmi są refleksem, odbiciem naszej relacji z Jezusem Chrystusem.

 112. Jeśli trudno Ci zaakceptować bezwarunkowo drugiego, niedoskonałego człowieka, przypomnij sobie jak Bóg zachował się wobec Ciebie, gdy przechodziłeś kryzys, byłeś chory, trudny i ubogi mentalnie i materialnie...

 113. Zachowanie innego człowieka, Bóg wygładza zachowaniem drugiego człowieka. - Pastor - Krzysztof Zaremba

 114. Najlepszą profilaktyką w relacjach międzyludzkich, w rodzinie i w pracy jest życie w zgodzie i w kontakcie z Bogiem, w duchu miłości, prawdy i ewangelicznej mądrości.

 115. Każdy kto wzrasta duchowo, zmienia się i przez to zmieniają się jego relacje z innymi i wzmacniają się jego więzi z innymi.

 116. Dary duchowe się mnożą, jeśli się nimi dzieli w miłości z innymi, a nie zachowuje je tylko dla siebie.

 117. Bóg dał nam Jezusa Chrystusa, aby dać się poznać jako Bóg i okazać nam swoją wielką miłość. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 118. Wiara jest źródłem miłości. - Jan Paweł II

 119. Wiara jest siłą i mocą sprawczą, która połączona z działaniem i zaangażowaniem daje dobre owoce.

 120. Jeśli jesteś słaby, to oprzyj się na Bogu, a będziesz silny mocą wiary i Ducha Świętego, którego daje nam Jezus, jeśli Mu zaufamy i przyjmiemy Jego do serca.

 121. Bóg jest Bogiem, którego pełnia mocy objawia się w naszych słabościach. Jeśli prosimy Go o pomoc - otrzymujemy łaskę i moc.

 122. Bóg umacnia nas poprzez nasze słabości, gdy zwracamy się do Niego i prosimy o pomoc i moc poradzenia sobie z jakimś problemem.

 123. Bożym celem jest to, abyśmy swoją pewność nie budowali na sobie, ale na Nim.

 124. Co u człowieka jest niemożliwe, możliwe jest dla Boga.

 125. Bóg lubi przemieniać nasze największe słabości, w nasze największe zdolności.

 126. Jeśli polegasz na Bogu i budujesz na Nim swoją pewność, a nie na sobie, wtedy stajesz się mocny w życiu. - Pastor - Krzysztof Zaremba.

 127. Od barier, lęków i poczucia winy, które zniewalają uwalnia nas Bóg przez wiarę w Jezusa, dając nam nieograniczonego, odważnego i pełnego pokoju Ducha Świętego - Jego siłę, moc i dary, mądrość, miłość, jedność, pokój, radość oraz uświęcony umysł czyli rozum Boży, prowadzący nas przez życie zgodnie z dobrą Bożą wolą względem nas.

 128. Poznanie Boga poprzez wiarę i modlitwę jest pierwszą sferą, na którą musimy się skupić, aby przywrócić równowagę naszemu życiu - uporządkować najpierw swoje serce i umysł.

 129. Tak jak długo człowiek nie rozwiąże problemów swego serca, tak długo będzie go niszczył grzech. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 130. Powołanie do chrześcijaństwa jest powołaniem do oddzielenia dla Niego (Jezusa Chrystusa) od świata grzesznego i bycia zmienionym. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 131. Do przemienienia serca potrzebna jest łaska Boża płynąca z wiary w Jezusa Chrystusa i działania mocy Ducha Świętego.

 132. Kosmetyka serca pozwala spojrzeć na siebie, świat i innych zupełnie innym oczami. - Ksiądz katolicki

 133. Chrześcijanin powinien świadczyć o Bogu swoją postawą.

 134. Boża mądrość jest przeciwieństwem i odwrotnością mądrości ludzkiej. Po niej możemy poznać człowieka żyjącego z nią i z Bogiem w zgodzie.

 135. Na głupotę jest jeden lek - wiara w Boga i otwarcie się na Niego, na jego mądrość, prawdę, miłość, jedność z nim i pokój.

 136. Jeśli nie słuchamy Ducha Świętego to nad nami przejmuje kontrolę cielesność. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 137. Łaska uświęcająca i zdrowy rozsądek pozwala odróżnić new age od chrześcijaństwa - Ksiądz katolicki

 138. Bóg nie wybrał nas ze względu na nasze zasługi, ale ze względu na łaskę wiary, przez którą doznajemy zbawienia, jeśli uwierzymy w imię naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa i uznamy Go za swojego Zbawiciela.

 139. Przez łaskę wiary, przebaczenie i zbawienie Jezusa Chrystusa zostajemy zbawieni, wyzwoleni i uwolnieni od pęt grzechu i śmierci i przechodzimy ze śmierci duchowej do życia w pokoju, miłości i jedności tu na ziemi i życia wiecznego w niebie.

 140. Potrzeba poznania i przeżywania Boga jest spowodowana niedosytem Boga i życia duchowego lub przesytem grzechem.

 141. Chcąc iść za Chrystusem musimy postępować mając chrześcijańskie motywacje i powody. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 142. Człowiek, który się nie modli może bardzo wiele dowiedzieć się o Bogu. Ale tylko człowiek, który się modli może poznać Boga.

 143. Jeśli o cokolwiek prosimy Boga w modlitwie i jeśli to jest zgodne z Jego wolą względem nas i innych, to On nas wysłuchuje i dostajemy to od Niego, czyli Bóg odpowiada na naszą modlitwę.

 144. Modlitwa nie zmienia postanowień Boga, ale zmienia tego, kto się modli.

 145. Modlitwa zmienia tego, który się modli.

 146. Najlepszą modlitwą jest to co myślisz, to co czujesz i to co robisz.

 147. Modlitwa z mocą przemienia naszą rzeczywistość.

 148. Modlitwa nie ma być idealna, tylko szczera.

 149. Bóg ceni sobie modlitwę. która jest szczerą komunikacją i stałą komunikacją. - Pastor Ewangelicki

 150. Modlitwa odnosi skutek, gdy człowiek przebacza i nie napotyka na przeszkody nieprzebaczenia. - Pastor Ewangelicki

 151. Jednym z powodów braku odpowiedzi na modlitwę jest brak przebaczenia lub niewłaściwa motywacja modlitwy. - Pastor Ewangelicki

 152. Bóg, gdy Go prosimy o właściwe rzeczy, zaspokaja nasze potrzeby, a nie chciwości czy zachcianki w swojej hojności, obfitości, miłości i zdrowym rozsądku. - na podst. kazania Pastora ewangelickiego

 153. Nasze życzenia, oczekiwania i prośby nie są Bożymi obietnicami, jeśli są one niezgodne z Jego wolą. Bóg spełnia naszą wolę, ale na Bożych warunkach, w Bożym czasie i w Boży sposób. - na podst. kazania Pastora ewangelickiego

 154. Najważniejsze rzeczy w tym życiu, nie są rzeczami... - na podst. kazania Pastora ewangelickiego

 155. Wiara jest pewnością tego czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.

 156. Wiara jest pewnością, że Bóg troszczy się o rzeczy najmniejsze, w każdej chwili i sytuacji naszego życia.

 157. Wiara i wyobraźnia mają większą siłę niż wiedza i inteligencja.

 158. Ufam Bogu, który daje mi wszystko czego potrzebuję w każdej sytuacji i chwili mojego życia - tak myśli człowiek wierzący.

 159. Bóg w swojej wielkiej miłości troszczy się o nas bardziej niż my sami, tylko my tego czasem nie zauważamy, nie doceniamy i nie jesteśmy wdzięczni.

 160. Należy mieć umiarkowanie wobec spraw tego świata i powierzać je Bogu. - Na podst. kazania Pastora ewangelickiego

 161. Im bardziej się ufa Bogu i powierza Jemu swoje sprawy tym pokój Boży jest większy. - Na podst. kazania Pastora ewangelickiego

 162. Żyjmy tak, aby nasze życie było świadectwem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Stańmy się uczestnikami Boskiej natury. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 163. Potrzebujemy codziennie chodzić drogą Chrystusa, modlić się prosząc Ducha Świętego o siłę i inspirację, rozważać słowo Boże, aby zmieniać siebie i innych na własnym przykładzie. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 164. Nieprzebaczenie jest jak życie w niewoli, a przebaczenie jak uwolnienie więźnia. - na podst. kazania Kalevi Lehtinen

 165. Kiedy przebaczamy innym ludziom to nas uwalnia od obciążenia. - Pastor Ewangelicki

 166. Aby móc przebaczać innym trzeba najpierw przyjąć przebaczenie od Jezusa. - na podst. kazania Kalevi Lehtinen

 167. Przebaczenie jest drogą do uzdrowienia.

 168. Przebaczenie jest drogą do miłości, jedności i pokoju.

 169. Moc przebaczenia jest potrzebna do pojednania, pokoju i zdjęcia obciążenia z siebie i innych.

 170. Troski tego świata, zamartwianie się, zagłuszają służenie Bogu. Troski zabierają czas, który można byłoby poświęcić Bogu i innym. - Na podst. kazania Pastora ewangelickiego

 171. Nie należy mylić prawdy z opinią większości. Prawda, a opinia większości to zupełnie co innego.

 172. Postępuj w zgodzie z Bożą mądrością i samym sobą.

 173. Jeśli będziesz miał sukces na poziomie duchowym, materialny przyjdzie niejako przy okazji. Najpierw nakarm swoją duszę, reszta będzie produktem ubocznym.

 174. Z życiem duchowym jest jak z odżywianiem. Jeśli się źle odżywiamy to chorujemy.

 175. Jeśli prowadzisz życie duchowe i masz relację z Bogiem to namacalnie czujesz jego obecność w swoim życiu, także przez serca innych poddanych mu ludzi i przez to nie czujesz się już człowiekiem samotnym.

 176. Chrześcijanina motywuje do osiągania sukcesu głównie nie to, by wywyższyć siebie lecz Boga, który stworzył go na swoją chwałę i podobieństwo.

 177. Dostajemy dary duchowe od Boga nie po to, aby się nimi chełpić, ale po to by nimi służyć Bogu i innym. - na podst. "Budujcie jedni drugich" - Gene A. Getz

 178. Cierpienie duchowe i fizyczne oraz śmierć duchowa i fizyczna człowieka jest konsekwencją grzechu własnego i zbiorowej grzeszności ludzkości w ogóle, którą dziedziczymy po innych, ponieważ niesiemy ją na sobie jako konsekwencje grzechu innych.

 179. Cierpienie duchowe i fizyczne oraz śmierć duchowa i fizyczna jest konsekwencją grzechu człowieka.

 180. Każdy z nas niesie na sobie konsekwencje zbiorowej grzeszności w ogóle.

 181. Dopóki człowiek nie opamięta się w grzeszności to zginie.

 182. Chrześcijanie doznają również innego rodzaju cierpienia - ze względu na imię Jezus, wyznawanie Go i służenie Jemu, ze względu na wojnę między dobrem a złem.

 183. Cierpienie jest również Bożym narzędziem w naszym życiu. Coś wytwarza i wtedy te okoliczności są wyzwaniem dla nas, idąc ku dobremu i realizując plan Boży względem człowieka.

 184. Cierpienie i kryzys to paradoksalnie przełom w życiu człowieka, który jak krzyż Jezusa prowadzi w stronę Nieba.

 185. Cierpienie, kryzys i trud ma swój cel i sens. Dzięki niemu wzrastamy.

 186. Cierpienie może być błogosławieństwem, jeśli zmienia człowieka na lepsze, kształtuje jego charakter i życie i nadaje jemu sens, zbliżając człowieka do Chrystusa i solidaryzując go z cierpieniem Chrystusa i przez to odkrywając tajemnicę cierpienia Jezusa, którą jest nadludzka Boża miłość do człowieka.

 187. Każdy z nas jest poprzez cierpienie przycinany jak diament, co jest bardzo bolesne, a potem jest szlifowany i polerowany. Bóg musi posłużyć się cierpieniem, aby mieć nas w Bożym skarbcu takimi jakimi chce - jako brylanty.

 188. Dla Boga każdy z nas jest w Jego oczach nieoszlifowanym diamentem, który szlifuje się i poleruje przez trud życia i doświadczenie cierpienia, które przygotowują i powołują nas do lepszego życia i do życia w niebie. - na podst. kazanie pastora ewangelickiego

 189. Cierpienie przycina i szlifuje diament, czyli człowieka i przygotowuje go w ten sposób do czegoś lepszego, innego, ważniejszego i do życia w niebie. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 190. Bóg pozwala człowiekowi cierpieć, tylko tyle ile on potrafi unieść. Wytapiać go duchowo w ten sposób jak złoto w wysokiej temperaturze, tylko do pewnego stopnia, aby zanieczyszczenia spłynęły i oddzielił się się brud od złota, a nie złoto zrobiło się matowe i stopiło. Kiedy złoto się topi i staję się błyszczące, gdy złotnik widzi w nim odbicie swojej twarzy wtedy wyciąga je z ognia. Bóg chce, abyśmy w podobny sposób byli odbiciem Jego twarzy. Chrzci nas dlatego w ten sposób Ogniem i Duchem Świętym. - na podst. kazanie pastora ewangelickiego

 191. Kiedy Ty jesteś poddany ogniu cierpienia Bóg nigdy nie traci Ciebie z pola widzenia, tylko czuwa nad Tobą.

 192. Co mówi Bóg o nie chronieniu nas przed złymi doświadczeniami i różnymi próbami: "Rozumiem Cię i wiem, że nie jest to dla Ciebie łatwe, ale opłaci Ci się to, ponieważ szybciej poczynisz postępy, rozwiniesz się, udoskonalisz i będziesz szczęśliwszy poznając i doceniając wartość dobra, mądrości, miłości, prawdy, spokoju wewnętrznego i tego wszystkiego co piękne i wartościowe w życiu, a nie mogło, by być dostrzeżone i zauważone bez przejścia przez trud, ból, kryzys i cierpienie." - Zostaniesz w ten sposób wytopiony i oczyszczony z brudu starego życia, jak metal szlachetny w wysokiej temperaturze.

 193. Bóg poprzez cierpienie pozwala nam zrozumieć naszą i innych ludzi naturę i poprzez nie uwrażliwia nas na innych.

 194. Wszystko, co byście chcieli, żeby Wam ludzie czynili i Wy im czyńcie - Biblia (MT 7,12)

 195. Pamiętaj, że przyszłość, czyli skutek Twoich obecnych złych nawyków myślowych, istnieje już jako przyczyna w Twoim umyśle. Chyba, że odmienisz ten obrót rzeczy postem i szczerą modlitwą.

 196. Uwierz w Bożą inspirację i odkryj swoje powołanie...

 197. Wszystko zależy od tego w co zdecydujesz się uwierzyć...

 198. Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę. - Anton Czechow

 199. Niektóre rodzaje prawdy są kłamstwem i te właśnie cieszą się największym uznaniem. - Jack London

 200. Człowiek potrzebuje być większy moralnie niż intelektualnie. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 201. A kto nie jest serca bratem, ten nie pozna ze słów duszy. Juliusz Słowacki

 202. Bóg nas karmi i odżywia owocami swego Ducha.

 203. Bóg jest tam gdzie jest miłość i pokój. Miłość i pokój jest tam gdzie jest Bóg.

 204. Umiejętność kochania i przebaczania to jest to co czyni z człowieka istotę ludzką.

 205. Wierzę, że zawsze prowadzi mnie Boska opatrzność. Wierzę, że zawsze skręcę we właściwą drogę na drodze życia. Wierzę, że Bóg zawsze uczyni drogę tam gdzie jej nie ma.

 206. Wierzę, że Bóg daje mi siłę do osiągania tego czego naprawdę potrzebuję. Spodziewam się tego co najlepsze i z Bożą pomocą osiągam to.

 207. Dzięki Bogu mam te zdolności i umiejętności i to Boga wywyższam za nie, a nie siebie za sukces, który dzięki nim osiągam - tak myśli człowiek sukcesu.

 208. Ktoś mnie zapytał, gdzie był Bóg jak wybuchła bomba w Hiroszimie.  Ja na to odpowiedziałam mu: a gdzie były przykazania, które dostaliśmy od Boga - właściwe drogowskazy jak żyć i postępować. - Nigeryjska siostra zakonna.

 209. Prawdziwa świętość polega na wykorzystywaniu Bożej woli z uśmiechem.

 210. Rytm natury jest rytmem Boga, do którego trzeba nam dążyć i z którym trzeba nam się jednoczyć, aby osiągnąć zdrowie, szczęście, radość, wszelkie dobro, mądrość, pokój i sukces.

 211. Rozwiązanie ludzkich kłopotów leży w praktycznym zastosowaniu religii.

 212. Religia działa poprzez myśli. W istocie jest systemem myślowej dyscypliny. Dostarczając umysłowi wiary, może spowodować wzrost energii. Pomoże Ci osiągnąć niezwykły poziom aktywności, spokoju, chęci i energii dzięki przekonaniu, że masz potężne wsparcie i wystarczające zasoby sił.

 213. Coraz więcej osób rozumie, że aby cieszyć się energią i zdrowiem oraz mieć silną osobowość konieczne jest zdrowe i uporządkowane życie duchowe.

 214. Nienawiść blokuje Boską energię i dopóki się jej nie pozbędziesz dopóty nie rozwiniesz w Sobie życzliwych uczuć, nie osiągniesz wymaganego poziomu rozwoju duchowego i emocjonalnego.

 215. Wypróbuj siłę modlitwy. Każdy problem można rozwiązać i to rozwiązać najlepiej przez modlitwę we współpracy i przyjaźni z Bogiem.

 216. Bóg dał nam wolna i nie przymuszoną wole i to od nas zależy co wybierzemy: szczęście, miłość, pokój, prawdę, uczciwość, sprawiedliwość, prawość, mądrość, radość, przyjaźń i wszelkie dobro etc. czy coś innego... co nie przyniesie nam, ani innym korzyści i co nie jest budujące i właściwe... dla nas i innych.

 217. Nasze wybory powinny być dla naszego i innych dobra, zgodne z wolą Bożą - badajmy Jego wolę.

 218. Najbezpieczniejsze miejsce, to bycie w centrum woli Bożej - autor nieznany

 219. Boża wola powinna być numer 1 w naszym życiu. - na podst. Ulrich Parzany

 220. Chrześcijanin, człowiek wierzący jest pielgrzymem idącym przez życie, którego celem i sensem życia jest służenie Bogu i innym i przygotowanie się do życia w Królestwie Niebios.

 221. Jeśli chcesz być narzędziem w rękach Boga, stań się Jego pokornym i posłusznym sługą Pańskim i daj mu się prowadzić przez życie zgodnie z Jego dobrą wolą względem Ciebie i innych ludzi.

 222. Jeśli nasza wola będzie zgodna z wola Bożą, będziemy doznawali Bożego prowadzenia.

 223. Warunkami Bożego prowadzenia są: 1. Powierzenie się Panu, 2. Świętość, czystość i nieskalanie przed obliczem Pana, 3. Modlitwa. - Na podst. książki "Boże prowadzenie"

 224. Bóg naprowadza nas na swoją drogę poprzez prowadzanie Boże tzw. 3 światła, 1. Słowo Boże - Biblię - 80%, 2. Opatrzność Bożą (sprzyjające okoliczności) - 15%, 3. Głos Ducha Świętego - 5 %, które powinny zbiegać się w jedno światło, aby doznawać i doświadczać Bożego prowadzenia. - Na podst. książki "Boże prowadzenie"

 225. Sygnały, impulsy, odczucia, wrażenia, inspiracje to sposób w jaki przemawia do nas Duch Święty.

 226. Kto słucha głosu Bożej inspiracji, ten podąża za głosem i mądrością Ducha Świętego i przemienia swoje życie i innych ludzi na lepsze.

 227. Wsłuchiwać się w wewnętrzną Bożą inspirację to odczuwać subtelne sygnały, impulsy, głos wewnętrzny Ducha Świętego dający pokój, wskazujący dobrą drogę - zadania, cele i potrzeby, któremu powinniśmy być posłuszni.

 228. Bóg prowadzi (Pokój Boży - niezależny od okoliczności i sytuacji zewnętrznej), zło popycha... (sprowadza niepokój i grzech oraz śmierć duchową i ubóstwo) - uważaj czym się kierować w życiu...

 229. Duch Święty zmusza czasami do pewnego działania, do dokonania wyboru. Doradza, pociesza, prowadzi. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 230. Dobry Bóg daje nam dokładnie tyle i pozwala doświadczać, ile dokładnie potrzebujemy w danej chwili życia, sytuacji i okolicznościach.

 231. Wszystko co Bóg daje jest dobre. Bóg wie kiedy, ile i komu ma dać. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 232. Powierzaj swoje sprawy i problemy z ufnością Bogu. On zna Ciebie i mnie najlepiej, lepiej niż my sami się znamy i może dać nam rozwiązanie w postaci sprzyjających okoliczności, olśniewającej myśli, objawienia czy przewodniej inspiracji, motywacji, chęci działania.

 233. Aby przebaczyć należy wyzbyć się nienawiści. Aby pozbyć się nienawiści należy wyzbyć się gniewu.

 234. Tolerancja > akceptacja > współpraca > miłość - Strategia pojednania według Jana Pawła II

 235. Słowo Boże jest drogą, ale Boga należy szukać w sobie, a nie poza sobą...

 236. Człowiek nie byłby człowiekiem, gdyby robił wszystko doskonale, tylko byłby Bogiem. Trzeba to rozumieć, żeby sobie wybaczyć pomyłki i błędy. Róbmy natomiast wszystko na miarę swoich możliwości.

 237. Doskonały święty człowiek to taki, który nie grzeszy, czyli świadomie i dobrowolnie nie popełnia błędów, natomiast nieświadomie i niedobrowolnie może je popełniać, ponieważ nie jest Bogiem i taka jest niedoskonała natura ludzka.

 238. Prawdziwa świętość polega na wypełnianiu Bożej woli z uśmiechem.

 239. Bóg, który daje zadanie, daje też chęci, siłę i sprzyjające okoliczności, aby wypełnić misję.

 240. Autentyczna wiara ma moc przekonywania.

 241. Dzięki wierze pokonujemy strach i ograniczenia ludzkie. Wyzwala się w nas siła ducha. Wykorzystujemy ją w praktyce i doznajemy wzlotu, który popycha nas do działania i doznajemy poprzez to rozwoju.

 242. Człowiek wierzący dostaje wszystko to czego potrzebuje w danej chwili i to do czego jest przygotowany, aby móc to przyjąć zgodnie z wolą Bożą względem niego.

 243. Do pojednania jest potrzebne przebaczenie. Nie ma pojednania bez przebaczenia, miłości i pokoju, które burzą mury wrogości.

 244. Oczyść się przed Bogiem z brudów tego świata i skup się na Bożych sprawach i wypełnij nimi swoje serce i umysł wdrażając je w Swoje życie, a niepojęty Pokój Boży niezależny od czynników zewnętrznych wypełni Twoje serce i umysł.

 245. Jezus Chrystus spoglądał zawsze w serce człowieka i pytał o motywy i przyczyny zachowania, a nie potępiał człowieka oceniając go i osądzając po zewnętrznych pozorach i zachowaniu jego w określonej sytuacji, względem Boga, siebie samego, innych ludzi czy zdarzeń.

 246. Bóg nie wybiera ludzi, którym się powodzi bardziej lub mniej. To do nas należy wybór, ponieważ względem niego wszyscy jesteśmy równi i wszyscy mamy dostęp do Niego i Jego wszystkich darów.

 247. Modlitwa zbliża do Boga, grzech oddala i oddziela...

 248. Modlitwa prowadzi do wysokiej jakości życia. - Ulrich Parzany

 249. Na czele konfliktu z Bogiem stoi grzech... Źle oddziaływuje, szkodzi i zakłóca życie społeczne, relacje w rodzinie i w pracy, zdrowie i inne różne rzeczy...

 250. Kto odkrył i poznał w życiu Boga, ten jest zdrowy duchowo.

 251. Droga do poznania siebie wiedzie przez odkrycie i poznanie Boga, ponieważ jesteśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo.

 252. Bóg to nie zestaw myśli człowieka. On nie jest zasadą filozoficzną. On jest żywym Bogiem, który przychodzi w życiu człowieka przez ogień i daje pewność swojego istnienia poprzez doświadczenie. - na podst. wykładu ewangelizacyjnego

 253. Poprzez cierpienie w swoim życiu przemieniamy się na lepsze i upodabniamy do Jezusa Chrystusa.

 254. Uczynki świadczą o prawdziwej i faktycznej wartości Twojego chrześcijaństwa i wiary.

 255. Nie wystarczy wierzyć. Bóg pragnie abyśmy żyli żywą wiarą, czyli zgodnie z nią - praktykując ją i realizując w swoim życiu i powołaniu, które potrzebujemy odkryć... jako naszą tajemnicę...

 256. Człowiek może mieć większy pozytywny wpływ na siebie i innych ludzi poprzez poleganie na Bogu, a nie na własnych wartościach i dokonaniach.

 257. Miłość ludzka bez relacji z Bogiem staje się w końcu toksyczna. - Osoba Duchowna

 258. Ewangelizowanie społeczeństwa to uzdrawianie różnych dziedzin życia. - Osoba Duchowna

 259. Nigdy nie zabraknie nam okazji do świadczenia o Chrystusie, jak będziemy innym pomagać, będziemy czuli, wrażliwi na ich potrzeby, współczuli i miłosierni. Problem jest najlepsza okazją na cud. Każdy kryzys jest okazją do wzrostu albo do upadku.

 260. Tylko poprzez Boga można się naprawdę zjednoczyć w miłości i pokoju.

 261. Z wielkiej miłości Bożej człowiek dostaje to na co nie zasłużył.

 262. Człowiek wiary to człowiek przekonujący i potwierdzający to swoim życiem!

 263. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali. - Jan Paweł II

 264. Pamiętajcie, aby być było zawsze we właściwym stosunku do mieć i aby mieć nie było nigdy więcej od być... Jan Paweł II

 265. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. - Jezus

 266. Każdy człowiek poprzez swoje życie odpowiada Bogu na pytanie czy chce Cię czy nie... - Osoba Duchowna

 267. Dobry Bóg nikogo do niczego nie zmusza, nie chce go zmieniać na siłę i daje wybór.

 268. Moc Boża w nas doskonali się poprzez nasze słabości i pokonywanie ich mocą Najwyższego.

 269. Niemożliwe dla niewierzącego człowieka staję się możliwe dla wierzącego!

 270. Każdy człowiek posiada w sobie pierwiastek Boży na wzór i podobieństwo Boga. Dzięki, któremu jeśli chce może podłączyć się do źródła Bożej mocy - Ducha Świętego i czerpać z jego niesamowitej miłości, mądrości, rozumu odwagi, męstwa, radości, dobroci i spokoju świętego i być szczęśliwym i zdrowym człowiekiem.

 271. Wielkość nadziei mierzy się wielkością rzeczy, której się spodziewamy - św. Tomasz z Akwinu

 272. Cierpieniami Bóg wybawia Nas od jeszcze większych cierpień. - św. Filaret metr. Moskiewski

 273. Niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie [Bogu] nie spocznie. - św. Augustyn

 274. Licz na tych, którzy nie zawiodą; pierwszym jest Bóg, drugim - ty sam. - św. Tomasz z Akwinu

 275. Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność. - Jan Paweł II

 276. Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa.
  A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. - Jan Paweł II

 277. Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni. - Jan Paweł II

 278. Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię. - Jan Paweł II

 279. Przecież jesteś stworzony na obraz Boga - który jest miłością. Otrzymałeś ręce, żeby dawać, serce, które ma kochać i dwoje ramion, mających objąć drugiego człowieka braterskim uściskiem. ŻYJ DNIEM DZISIEJSZYM! - sentencja zapożyczona

 280. Myślę: przeciwności zawsze istnieją, ale Bóg również. Dlatego mam zawsze przewagę nad nimi! - sentencja zapożyczona

 281. Nie zapominajcie o modlitwie (modlitwa to nie wypowiadanie słów, ale otrzymywanie siły). - sentencja zapożyczona

 282. Ludzie robiąc świadomie i dobrowolnie źle, cierpią na własne życzenie - na tym polega grzech.

 283. Ważniejsze od mieć jest być. Baczcie, aby mieć nigdy nie było większe od być. Aby mieć zawsze było we właściwym stosunku do być. - Jan Paweł II

 284. Trzeba pozwolić, aby na powierzchnię wypłynęły wątpliwości jeśli chcemy odkryć prawdę. Jeśli ufasz rzeczom, które przemijają, razem z nimi przeminiesz ... - Urlich Parzany

 285. Kluczem do poznania prawdy jest zadawanie pytań.

 286. Jeśli oddzielamy się od Jezusa to izolujemy się i umieramy duchowo.

 287. Albo będziemy w bliskiej relacji i miłości Bożej z Jezusem albo będziemy daleko od niego i zginiemy na wieki. - Urlich Parzany

 288. Walka ze złem tego świata odbywa się na linii frontu moralnego, informacyjnego, medialnego i kulturalnego.

 289. Jeśli masz czyste sumienie to jesteś otwarty na Boga i ludzi, gdyż nie masz nic do ukrycia.

 290. Jezus Chrystus uwalnia od ciężaru grzechu przez szczere, prawdziwe wyznanie mu tego grzechu. Wtedy przychodzi łaska Boża i Bóg uwalnia nas w swojej łasce od grzechu, oczyszcza nasze sumienie, serce, umysł i daje pokój Boży.

 291. Prawdziwy Chrześcijanin zrodzony z ducha i odkupieńczej krwi Jezusa Chrystusa, odkupiony przez niego, przez jego łaskę i cierpienie, który otrzymał dar jedności z Nim, miłości, rozumu, mądrości i pokoju, przeciwności znosi chętnie, jako wyzwanie i wartościowy trud do czynienia dobra społecznego, doskonalenia się i rozwoju siebie i innych oraz dawania dobrego przykładu i świadectwa innym. Natomiast wszelkie pomyślności nigdy nie przypisuje tylko sobie i wynosi je ponad siebie tylko przypisuje cała chwałę i dziękczynienie w pokorze Panu za jego miłość, dobroć i dary duchowe, które od niego w tym celu otrzymał do pracy społecznej na rzecz innych, dla swojego dobra i całego Królestwa Bożego.

 292. Poprzez cierpienie człowiek uczy się miłości i jednoczy się z krzyżem męczeńskim Pana Jezusa Chrystusa - swojego Króla i Zbawiciela.

 293. Umiejętność przeżywania, szanowania i rozumienia cierpienia, trudów i kryzysów w pokorze i miłości jest miarą człowieczeństwa i miłości człowieka do Boga, siebie i innych.

 294. Kto pokornie liczy na pomoc, łaskę i miłość Bożą osiąga zwycięstwo.

 295. Poprzez prawo Boże otrzymujemy poznanie grzechu.

 296. Podążaj za Panem tam gdzie On on chce, żeby przez przypadek się nie zgubić.

 297. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. - Biblia

 298. Tak samo jak Bóg znosi nas w naszych upadkach, tak samo mu potrzebujemy znosić innych, na tym polega miłosierdzie.

 299. "Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają" - (Łk 6, 27-28).

 300. Zamiast się żalić na to, jak traktuje Cię życie, pamiętaj o wszystkich rzeczach, które Bóg czyni dla Ciebie. - "Jak mogę cieszyć się życiem" - Fritz Ridenour

 301. To z nieskończonych zasobów banku miłości Boga otrzymujemy wpłaty niezbędne nam do tego, by iść dalej! -"Jak mogę cieszyć się życiem" - Fritz Ridenour

 302. Gdy odczuwasz większy stres, mocniej oprzyj się na wierze, a mniej na własnych możliwościach - "Jak mogę cieszyć się życiem" - Fritz Ridenour

 303. Gdy modlimy się o coś z wiarą, w końcu to otrzymamy, ale niekoniecznie zgodnie z naszym planem - "Jak mogę cieszyć się życiem" - Fritz Ridenour

 304. Bądźmy lustrem, które odbija światło Jezusa Chrystusa i rozświetla przed nami ciemność. Urlich Parzany - na podst. kazania ewangelizacyjnego

 305. Choroby duchowe i brak apetytu duchowego hamują prawidłowy, zdrowy wzrost duchowy człowieka. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 306. Choroby duchowe: złość, rozdrażnienie, fochy, zdrada, podstęp, obłuda, zazdrość, obmowa, oszczerstwa, plotki. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 307. Jeśli się zasmucasz to zasmucaj się tylko po Bożemu, aby to było ku Twojemu zbudowaniu, a nie zgubie. Na podst. Biblii

 308. Miłość Boża buduje i uzdrawia człowieka i jego relacje z Bogiem, samym sobą i otoczeniem, a nienawiść, negatywne myślenie, gniew i brak przebaczenia niszczy, rujnuje i wprowadza człowieka i relacje międzyludzkie w choroby duchowe, psychiczne, a nawet fizyczne, gdyż układ nerwowy jest połączony z limfocytami - komórkami układu odpornościowego.

 309. Uświadomienie sobie swojej niedoskonałości jest pierwszym krokiem do pokory wobec Boga, siebie i ludzi.

 310. Tylko poprzez łaskę wiary, modlitwę i moc sprawczą Boga płynącą z Darów Ducha Świętego, którymi Bóg człowieka dotyka po nawróceniu się, możemy poznać siebie i się tak naprawdę doskonalić w danej nam jako talent przez Boga dziedzinie, służąc w ten sposób innym, Bogu i sobie samemu.

 311. Nasza godność i wartość nie zależy od tego co inni o nas myślą, mówią i jak nas postrzegają, ale od tego co Bóg robi w naszych sercach i jak na nie patrzy.- Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 312. Jeśli się minąłeś z powołaniem do Boga, relacji z nim i nie masz duchowej potrzeby Boga to znaczy, że brakuje Ci człowieczeństwa. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 313. Jako Chrześcijanie jesteśmy świątynią Bożego Ducha, teraz Bóg przebywa i mieszka wśród Nas i Jego chwała, której jesteśmy nośnikiem jest w Kościele. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 314. Chrześcijanie tworzą świątynię - żywy kosztownym kamień, skałę, fundament, opokę Chrystusa, którą wypełnia i w której przebywa chwała Boża Jezusa obecnego w Duchu Świętym. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 315. Jezus Chrystus jest obecny w nas w Swojej chwale w Duchu Świętym zamieszkałym w naszych sercach i ciałach, jesteśmy świątynią Bożego Ducha i chwała Jego jest w naszym kościele - taka jest nasza tożsamość jako Chrześcijan. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 316. Bóg postanowił się objawiać przez ludzi i wśród ludzi i manifestować chwałę Bożą wśród ludzi. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 317. Przyjmujmy jedni drugich, tak jak Chrystus nas przyjął i umiłował przez miłość i usługiwał nam pokazując Bożą chwałę. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 318. Jezus może Ci dać więcej niż myślisz, że od życia możesz dostać i nawet to na co przez swój grzech nie zasługujesz.

 319. Przebaczenie względem nas przez Boga, sobie samemu i przez nas względem bliźnich to jest krok, który nas uwalnia i prowadzi do życia w wolności.

 320. Aby poznać Jezusa i uwolnić się od cierpienia duchowego spowodowanego grzechem i nieczystym sumieniem należy po pierwsze - wyznać mu grzechy, szczerze żałując za nie, przepraszając i postanawiając odtąd prawdziwą poprawę, po drugie - powierzyć Mu swoje życie, Jego dobrej woli względem nas i Jego Bożemu prowadzeniu, po trzecie - poprosić Go o wypełnienie Duchem Świętym i Jego darami, aby owocowały w naszym życiu i po czwarte odżywiać się słowem Bożym i mieć z nim relację i społeczność poprzez modlitwę i kontakt z żywym Kościołem Jezusa Chrystusa czyli z Chrześcijanami.

 321. Powinniśmy na codzień, żyć tak aby być przygotowani na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 322. Miłość, radość, pokój, mądrość, rozum, jedność i moc mają ludzie, których Panem jest Bóg.

 323. Człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo dlatego ma niezwykłą wartość i dlatego należy szanować każde życie ludzkie.

 324. Poprzez dostrzeganie w innych przez swoje otwarte serce i umysł ich pozytywnych cech osobowości i charakteru przemieniasz ich na własnych oczach w pięknych i wartościowych ludzi.

 325. Spodziewaj się od ludzi tego co najlepsze. Jeśli jesteśmy negatywni wobec ludzi odbieramy sobie prawo mówienia im o Bogu. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 326. Jeśli chcesz żeby ktoś wysłuchał co masz do powiedzenia o Bogu, musisz się o niego najpierw zatroszczyć i być pozytywnym wobec ludzi i świata, wtedy oni udzielą Ci prawa mówienia o Bogu. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 327. Najpierw swoim życiem musisz pokazać jak Bóg zmienił Ciebie, co On zrobił w Twoim życiu, a dopiero potem możesz mówić innym o Bogu, przekazywać im swoje doświadczenie poznania Boga w swoim życiu i dobrą wiadomość o Jezusie. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 328. Jest pewną arogancją jeśli myślimy, że nie musimy mówić innym o Bogu, tylko wystarczy nasz przykład i wszyscy będą przez to widzieli i doświadczali Boga i patrząc na nas nawracali się. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 329. Jezusa potrzebujesz dodać do swojego życia, żeby poczuć że żyjesz, żeby poczuć się szczęśliwym i zobaczyć sens życia. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 330. Światło jakim jest Jezus rozświetla życie i nadaje mu znaczenie, wartość i sens. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 331. Światło Jezusa panuje nad ciemnością i ujawnia ciemność i dlatego niektórzy ludzie unikają światła, bo to zaczyna ich boleć. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 332. Ludzie dlatego odrzucają Jezusa, słowo Boże i ludzi wierzących, bo odrzucają światłość, która ujawnia ciemność i demaskuje grzech, zło i nieczyste sumienie i dlatego jest dla nich niewygodna. Czują wobec tego dyskomfort psychiczny, czują się nieswojo, ponieważ z powodu grzechu i nieczystego sumienia są niedowartościowani, mają kompleks niższości, niskie poczucie własnej wartości, niską samoocenę i ubogi obraz siebie, czują się przez to gorsi i zazdrośni.

 333. Pokora polega na tym, że nic ze mnie, ale wszystko z Pana, dzięki Panu i Jego łasce. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 334. Bożą świętość cechuje czystość. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 335. Więcej kosztuję uleganie złemu, grzechowi i pokusie niż walka z nim i przeciwstawianie się jemu poprzez nie dyskutowanie z pokusą i zawierzenie się w trudnych chwilach Panu poprzez modlitwę i post.

 336. Dusza ludzka i relacja z Panem Bogiem poprzez modlitwę i sakrament pokuty i pojednania, powierzanie się Jemu codziennie, ufanie Jemu i poleganie na Nim to fundament życia człowieka i podstawa - opoka, na której opiera się cała ludzkość. Bez tego nic wartościowego w życiu by się nie osiągnęło i życie ludzkie byłoby jałowe i pasmem cierpienia, nieszczęść i nieporozumień międzyludzkich.

 337. Każdy człowiek może przezwyciężyć swoje słabości poprzez moc Bożą pochodzącą z Duch Świętego, która jest owocem doświadczenie łaski wiary, poznania i przyjęcia Jezusa Chrystusa, jeśli tylko się do Niego zwróci w szczerej modlitwie i pozwoli się leczyć modlitwą, postem i słowem Bożym.

 338. Słowa uczą, przykłady (świadectwa) pociągają. - Na podst. słów księdza katolickiego

 339. Dla Chrystusa zdobywa się serca ludzi poprzez modlitwę, własny przykład i cierpliwą dyskusję.

 340. Ludzie przychodzą do kościoła poprzez oczywiste świadectwa innych ludzi, żywego - Jezusa Chrystusa. który ich ukochał, zmienił ich i dał im nowe życie. Wtedy będziemy nowym kościołem i inni będą doświadczać przez nas Chrystusa, a i my będziemy go doświadczać. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 341. Ci którzy Przyjdą do Chrystusa włączeni zostaną w kościół i będą się w nim dalej rozwijać. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 342. Ludzie są zmęczeni teoriami o Bogu i chcą zobaczyć realny czyn potwierdzający Jego istnienie w świecie rzeczywistym. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 343. Przebywać w otoczeniu uczciwych ludzi - to nie znaczy unikać nieuczciwych ludzi, ale być dla nich wzorem do naśladowania, godnym miana dziecka Bożego. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 344. Być świadectwem Jezusa Chrystusa to znaczy mieć Boży charakter zgodny z Bożym słowem. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 345. Bóg oczekuje, że będziemy odbiciem Jego charakteru uczciwości. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 346. Bóg jest Bogiem prawdy, dlatego przywiązuje taką wagę do uczciwości oczekuje, że wierząc w Niego będziemy uczciwi, szczerzy, prawdziwi w relacjach z Nim, z sobą samym i innymi, także w sprawach finansowych i zawodowych. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 347. Każda uczciwa decyzja wzmacnia naszą wiarę. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 348. Nie można kochać Boga będąc nieuczciwym. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 349. Nieuczciwość prowadzi zawsze do duchowego ubóstwa, a nawet duchowej śmierci. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 350. Jeśli chcesz być uczciwy i uciec od pokusy nieuczciwości poddaj się przede wszystkim Duchowi Świętemu poprzez modlitwę, uwielbianie Boga, czytanie słowa Bożego, a potem stosuj i rozwijaj w sobie dyscyplinę. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 351. Bóg jako, że jest Bogiem prawdy nie może iść za grzechem pokusy nieuczciwości. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 352. Jeśli w Twoim życiu jest grzech, to jest jakaś przeszkoda na drodze do Boga, nie możesz być z Nim, w jedności z Nim, szczęściu i życiu w prawdziwej miłości, prawdzie, radości i pokoju. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 353. Jedna uczciwa osoba może zmienić los całej grupy społecznej. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 354. Chrystus wykupił nas z mocy grzechu, z niewoli grzechu. Uciekaj od grzechu, by być szybszym od grzechu. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 355. Bóg po zwróceniu się do niego przemienia serce człowieka i wlewa Bożego Ducha. Będziesz wyzwolony i oczyszczony z grzechu, poczucia winy, lęku i strachu i wszelkich negatywnych odczuć. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 356. Lekiem na zło świata jest ewangelia. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 357. Początkiem Bożej mądrości jest bojaźń Boża. - Pastor Ewangelicki

 358. Słowo Boże, wiara wymaga działania. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 359. Człowiek, który nie narodził się z Ducha widzi tylko świat cielesny, a człowiek narodzony z Ducha świat duchowy. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 360. Jezus Chrystus nawołuje do nas abyśmy nie grzeszyli, albowiem grzech jest złem, które na człowieka sprowadza nieszczęście i śmierć duchową i fizyczną.

 361. Jeśli my nie potrafimy znaleźć Boga, to on nas znajdzie ze względu na swoją wielką miłość do nas.

 362. Bóg przychodzi do nas w naszych trudach, kryzysach cierpieniu, chorobie i wyciąga do nas rękę poprzez swojego zmartwychwstałego Syna Jezusa Chrystusa i daje przez Niego moc Ducha Świętego potrzebną do życia i uzdrowienia.

 363. Kościół jest dla niedoskonałych i grzeszników i dlatego normalne są między nami chrześcijanami różne konflikty czy napięcia, bo jesteśmy tylko ludźmi, a nie Bogami oraz tylko ludzie, którzy zmarli nie wywołują już żadnych napięć i nie wzbudzają kontrowersji...

 364. Wielka tajemnica wiary polega na tym, że Bóg Ojciec tak nas ukochał, że dał nam Swojego Syna Jezusa Chrystusa, który również ze swojej wielkiej miłości do nas i do Boga Ojca zmarł na krzyżu za nasze grzechy, ratując nas w ten sposób od konsekwencji grzechu, śmierci duchowej i zguby wiecznej - potępienia w piekle, stając się w ten sposób narzędziem zbawienia w rekach Boga Ojca, którego nam poprzez Swoją wielką miłość do nas i Boga Ojca - swoje życie i śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie objawił. Objawił nam Jego cel w stosunku do nas i sens naszego życia - powołanie nas do zbawienia i lepszego życia doczesnego i wiecznego w przyszłym świecie. I aby każdy kto wierzy w Jezusa, ufa Mu, przyjmie Go i uzna za swojego Pana i Zbawiciela, otworzył się przed Nim, wyznał mu swoje grzechy i miał poprzez to przebaczenie i wieczne życie duchowe w miłości i pokoju, pojednany w ten sposób poprzez Jezusa Chrystusa z Bogiem Ojcem w mocy Ducha Świętego.

 365. Droga do szczęścia prowadzi przez świętość.

 366. Ewangelia nie jest nieracjonalna, ani racjonalna, ale jest ponad racjonalna - pozwala spojrzeć ponad nasze ograniczone spojrzenie i słabości. - Na podst. kazania księdza katolickiego

 367. Trzeba uczyć się otwierać serce przed słowem Bożym, aby Bóg obdarzył nas swoją łaską i aby Duch Święty mógł nam usługiwać. - Na podst. kazania pastora ewangelickiego

 368. Wiara pochodzi ze słuchania Słowa Bożego.

 369. Słowo Boże demaskuje zło - kłamstwo, głupotę, nienawiść.

 370. Słowo Boże pozwala odróżnić i oddzielić iluzję, pozory, złudzenia od rzeczywistości.

 371. Słowo Boże jest lustrem, w którym można przejrzeć swoją osobowość, charakter i jestestwo i dzięki niemu zmienić się na lepsze.

 372. Słowo Boże jest kryterium oceny nas samych i innych ludzi - naszej osobowości i charakteru, naszego jestestwa i otaczającej nas rzeczywistości.

 373. Słowo Boże jest kompasem Ducha Świętego, który pokazuje nam kierunek - dobrą Bożą wolę względem nas i innych, w jaką stronę mamy podążać w życiu - co robić, jak żyć, aby być szczęśliwymi, zdrowymi, pełnymi pokoju, radości i miłości świętymi ludźmi.

 374. Jestem przekonany, że ludzie dlatego nie lubią czytać Biblii, bo nie lubią i nie chcą konfrontować się z prawdą o sobie, twarzą w twarz - przeglądać swoją duszę, charakter i osobowość jak w zwierciadle, które pokazuje prawdziwe odbicie...

 375. Słowo Boże konfrontuje nas i naszą rzeczywistość z Bożą prawdą i mądrością o nas samych i naszej rzeczywistości, w której żyjemy.

 376. Jesteśmy tym, czym Biblia mówi, że jesteśmy. Żyjemy tak jak Biblia mówi, że żyjemy. Czynimy tak jak Biblia mówi, że czynimy. - na podst. jingla Radia Emaus

 377. Słowo Boże jest dla wielu niewygodne i nie komfortowe, dlatego nie chcą je słuchać, przyjmować, wprowadzać je w swoje życie i za nim podążać.

 378. Słowo Boże weryfikuje nasze życie pod każdym względem.

 379. Słowo Boże wykrywa błędy. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 380. Prawdziwy chrześcijanin wszystko co go spotyka w życiu konfrontuje ze słowem Bożym.

 381. Nie akceptujmy niczego, jeśli nie znajdziemy tego w Biblii. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 382. Dostrój się do Bożych częstotliwości - do dobra, prawdy, mądrości i miłości!

 383. Instrukcją obsługi do nas samych i naszego życia jest Słowo Boże i przykazania Boże. - na podst. słów ks. Ulricha Parzany

 384. Letni chrześcijanie należący do różnych związków i grup społecznych np. w biznesie czy polityce mówią "nie chcemy się utożsamiać z chrześcijaństwem, bo to będzie źle wyglądało"... - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 385. Jeśli jesteś w stanie krytycznym np. nachodzą Cię jakieś niezdrowe, złe, destruktywne, negatywne czy natrętne myśli wzywaj imienia Pana i módl się.

 386. Lęk przed zobowiązaniami i przeobrażeniami nie pozwala nam odebrać tego co najlepsze od Jezusa Chrystusa. - na podst. kazania pastora ewangelickiego

 387. Gdy jesteśmy w Bożym Królestwie obowiązuje nas Boża konstytucja - prawa i przykazania. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 388. Aby mieć społeczność z Bogiem musimy swoje życie prowadzić z otwartością. - na podst. kazania
  Pastora Ewangelickiego

 389. Kto nie chodzi w światłości przed bratem swoim, ten nie może mieć światłości i być w społeczności z Bogiem. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 390. Na ile miłujemy innych ludzi, na tyle możemy chodzić w światłości. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 391. Na ile grzech jest w naszym życiu, tak naprawdę nie możemy nawiązać relacje z innymi ludźmi i z Panem Bogiem. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 392. Grzech jest zawsze przeciwko jakiejś relacji, więzi. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 393. Grzech wyniesiony na światło niszczeje. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 394. Ukrywanie grzechu nie jest chodzeniem w światłości. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 395. Chodzenie w światłości jest ujawnianiem swojego grzechu. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 396. Na ile pragniemy chodzić w światłości, na tyle z miłości mamy pragnienie wyznać swoje grzechy Bogu i innym ludziom. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 397. Ten ma wolność mówić o swoich grzechach, kto nie chce z nimi mieć nic wspólnego. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 398. Kiedy inni pokazują nam prawdę o nas wtedy widzimy, że chodzimy w grzechach... - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 399. Często zadajemy sobie dużo trudnych pytań związanych z naszym życiem i innych i szukamy odpowiedzi poza Bogiem w ludzkiej mądrości i jej filozofiach, jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wszystkie właściwe, prawdziwe, mądre odpowiedzi znaleźć możemy w słowie Bożym natchnionym przez Ducha Świętego!

 400. Biblia jest bezbłędna we wszystkich swoich stwierdzeniach. - Pastor Ewangelicki

 401. Słowo Boże - Biblia i Ewangelia, jest lekiem na całe zło! A więc przyjmujmy je do naszych serc i umysłów, abyśmy byli zdrowi duchowo, dzieląc się Nim jednocześnie z bliźnimi, szczególnie tymi najbardziej potrzebującymi - duchowo chorymi, cierpiącymi i nieszczęśliwymi.

 402. Słowo Boże przyjmowane z wiarą do serca kształtuje nasze myśli i umysł. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 403. Słowo Boże jest żywe i skuteczne dla każdego kto z wiarą i sercem je przyjmuje i zgodnie z nim postępuje. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 404. Słowo Boże nie należy interpretować tak jak nam odpowiada, ale przyjmować z wiarą i sercem i je takim jakie jest wypełniać. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 405. Biblia jest słownikiem języka Bożego.

 406. Słowo Boże, Biblia jest instrukcją obsługi dla człowieka. - Pastor Ewangelicki

 407. Narzekanie, malkontenctwo i defetystyczny, destrukcyjny sposób myślenia powodują złe samopoczucie i wprowadzają między ludzi zły nastrój psychiczny i złą atmosferę w stosunkach międzyludzkich, a nawet mogą powodować depresję. Lepiej się pomodlić i podziękować za to co się ma i już dostało od Pana, a wtedy Pan na pewno takiej osobie pobłogosławi i odsunie zły nastrój i samopoczucie i poprawi relacje z innymi.

 408. Bóg spogląda w serce człowieka i osądza go po postawie jego serca i kierujących nim motywacjach, a nie po zewnętrznych pozorach. - na podst. kazania Księdza Katolickiego

 409. Bóg ocenia postępowanie człowieka w stosunku i adekwatnie do jego możliwości. - na podst. słów Księdza Katolickiego

 410. Potrzeba nie grzeszyć, aby odczuć swoją wartość jako człowieka w świętości, czystości i nieskalaniu przed obliczem Pańskim.

 411. Człowiek czuje swoją wartość jak żyje w świętości.

 412. Potrzeba poddawać wszystkie dziedziny swojego życia pod kontrolę Ducha Świętego. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 413. Gdy światło Boże przychodzi, wszelka nieprawość się ujawnia... - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 414. Musimy być otwarci na Boga, a zamknięci na diabła. - Pastor Ewangelicki

 415. Ludzie nie przyjmują słowa Bożego, a jak się coś stanie to pytają gdzie był wtedy Bóg... - Pastor Ewangelicki

 416. Powołanie jest oddzieleniem się od świata dla Jezusa. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 417. Jeśli przyjmujesz powołanie, przyjmujesz inną lepszą rzeczywistość z punku widzenia Boga. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 418. Potrzebujemy nie żyć swoimi regułami i zasadami, ale żyć w zgodzie z Bożymi regułami i zasadami na Bożych warunkach, aby prowadzić życie święte i nieskalane przed obliczem Pana dla swojego zbawienia i ku dobremu przykładowi bliźnim.

 419. Im bardziej i więcej potrafimy sobie dla i z woli Boga odmówić, tym nasze życie staje się bogatsze i lepsze. - Papież Benedykt XVI

 420. Bóg pomaga podejmować decyzje, dokonywać wyborów, znosić siebie nawzajem.

 421. Okoliczności nie zmieniają człowieka, człowieka zmienia Bóg. - Pastor Ewangelicki

 422. Błogosławieństwo jest przygotowywaniem przyszłości.

 423. Dzielić się ewangelią z innymi to proste - pokaż im Jezusa. - Pastor Ewangelicki

 424. Bóg poświęcił, tzn. że my też mamy poświęcać. Bóg dał, to znaczy, że ja i Ty mamy też dawać. Bóg mi przebaczył to znaczy, że ja mam też innym przebaczać i aktem dobrej i wolnej woli i wiary podporządkować się posłusznie Bogu, żeby kochać innych. Traktować innych tak jak mnie traktuje Bóg. - Pastor Ewangelicki

 425. Chrześcijańska miłość, co oznacza? To, że traktuję innego człowieka tak jak Jezus mnie traktuje. Dlatego stąd pochodzi większość problemów w rodzinie i w relacjach z innymi ludźmi, bo nie traktujemy innych tak jak traktowałby ich Jezus... - Pastor Ewangelicki

 426. Chrześcijańska miłość jest naszym dobrowolnym wyborem, aktem woli i posłuszeństwa Jezusowi, jak my możemy traktować innych. - Pastor Ewangelicki

 427. Jest jeden znak, po którym można poznać ucznia Jezusa - to miłość wzajemna. - Pastor Ewangelicki

 428. Aby w naszym życiu nam się powodziło, musi być obecna łaska Boża, dary i owoce Duch Świętego i wszelka Boża obfitość. Potrzebujemy więc w tym celu poddać się świadomie i dobrowolnie woli Bożej, Powierzyć Bogu, Jego dobrej woli względem nas i Bożemu prowadzeniu Ducha Świętego. - Pastor Ewangelicki

 429. Jezus kochał najbardziej, dlatego był najsilniejszym człowiekiem na świecie. - Pastor Ewangelicki

 430. Słowo Boże jest strażnikiem i ochroną myśli człowieka, czytane codziennie wypełnia nasze serca i umysły i stosowane w praktyce daje wysoki standard życia i wzorce na podobieństwo Boże Jezusa Chrystusa. - Pastor Ewangelicki

 431. Jeśli czytasz Biblię nabywasz wiedzę o Bogu. Jeśli się modlisz poznajesz Boga! - Pastor Ewangelicki

 432. To Bóg nadaje nam wartość, a nie nasi znajomi.

 433. Chrześcijańskie zachowanie jest zachowaniem jedności w różnorodności charakterów i osobliwości.

 434. Życzliwość to godność każdego chrześcijanina na co dzień. - Pastor Ewangelicki

 435. Fundamentem życzliwości jest miłość. - Pastor Ewangelicki

 436. W życiu każdego świadomego chrześcijanina bywają sytuacje trudne, kryzysy, które czemuś służą i liczy się i ważna jest nasza reakcja na nie, konfrontacja z naszym ja, z samym sobą, nie emocjonalna ale racjonalna - Bóg nas wypróbowuje i wytapia jak złoto w wysokiej temperaturze, konfrontuje nas z Sobą, z nami samymi i z innymi ludźmi. Uświęca nas w ten sposób i udoskonala nas.

 437. Krok wiary to krok przełamania naszych słabości lub np. grzechu, gdy to Bóg daje nam siłę i działa w nas, a nie my z siebie sami. - na podst. audycji Akademia Pięknego Życia - www.radiochrzescijanin.pl

 438. Pan Jezus jest najlepszym lekarzem i lekarstwem na trudy, kryzysy i cierpienia człowieka.

 439. Chrześcijaństwo jest najlepszym sposobem na życie, jest odpowiedzią, jest nadzieją, na lepsze życie i życie po śmierci - Pastor Ewangelicki

 440. To nie Bóg nas potrzebuje, to my go potrzebujemy. - Pastor Ewangelicki

 441. Czasem lęk, strach i niepokój jest powodem grzechu. - Pastor Ewangelicki

 442. Wolność i pokój to cechy charakterystyczne Królestwa Bożego. - Pastor Ewangelicki

 443. Miłość jest uznaniem za swoje pragnień, tęsknot i smutków drugiego człowieka. - Pastor Ewangelicki

 444. Kochać drugiego człowieka, to znaczy tak go traktować, jak traktuje mnie Jezus. - Pastor Ewangelicki

 445. Miłość weryfikuje uczniostwo do Jezusa, jest naszym codziennym egzaminem i nie czeka na specjalne okazje, ale wykorzystuje mało znaczące. - Pastor Ewangelicki

 446. Przez miłość możemy sprawić, aby niewidzialny Bóg stał się widzialny dla ludzi. - Pastor Ewangelicki

 447. Jeśli jesteśmy świadomi Bożej kontroli i zaangażowania nad naszym życiem znika napięcie, lęk, obawa, pośpiech, panika, brak trwożliwej troski, znika presja, stres, brak niepewności co się wydarzy. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 448. Jeśli chcesz włączyć Boży kanał, musisz wyłączyć swój kanał - zmartwienie, obawy, lek, pośpiech, stres i nastroić się na Boży kanał. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 449. Duch Święty jest nam dany po to, żeby nam objawił te zamiary, myśli i plany jakie ma Ojciec. - Pastor Ewangelicki

 450. Bóg chce żebyś się poddał jego myślom, jego drogom, abyś miał posłuszne serce. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 451. Jeśli chcesz doświadczać więcej Boga w Swoim życiu, musisz trwać w Jego obecności, poprzez słuchanie i posłuszeństwo wobec Ducha Świętego.

 452. Kto się boi Boga, nie boi się niczego. - sentencja zasłyszana w radio Emaus

 453. Nie ma w życiu nic cenniejszego niż przyjaźń z Bogiem i czerpanie z duchowego skarbca Jego miłości. - Pastor Ewangelicki

 454. Bóg jest fachowcem od wydobywania z człowieka tego co najlepsze. - Pastor Ewangelicki

 455. Chrześcijaństwo nie polega na wiedzy, tylko na osobistym poznaniu Jezusa Chrystusa. - Pastor Ewangelicki

 456. Cierpienie i choroby są powodem tego, że człowiek zgrzeszył.

 457. Droga do jedności z Chrystusem wiedzie przez smutek, cierpienie i ból.

 458. Przez modlitwę otrzymujemy odpowiedź nie koniecznie z naszymi prośbami i wyobrażeniami, ale zgodną z Bożą mądrą dobrą wolą względem nas i naszej sytuacji, gdyż To Bóg zna ją obiektywnie najlepiej.

 459. Pomodlić się to znaczy wzmocnić się, zbudować. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 460. Z pomocą Ducha Świętego rzeczy trudne dla człowieka stają się łatwe.

 461. Nasze problemy wynikają z braku więzi Bogiem. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 462. Jezus szuka naśladowców, a nie fanów... - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 463. Celem Bożym w naszym życiu jest szczęście. - Pastor Ewangelicki

 464. Bóg uczyni to co na zewnątrz, według Mocy która jest w nas.

 465. Chrystus pomógł nam wyjść z więzienia naszego grzechu, dając nam wolność.

 466. Jeśli człowiek namacalnie odczuwa w Swoim sercu i duchu Bożą obecność to nigdy nie będzie czuł się samotny. Tylko będzie miał najlepsze możliwe Towarzystwo, wsparcie i Przyjaciela Swojego życia - Swojego Boga w Duchu Świętym - Jezusa Chrystusa, który jest jedyną drogą,
  prawdą i życiem.

 467. Nasza wartość jest w Jezusie Chrystusie, a nie w rzeczach materialnych i zewnętrznych.

 468. Prawi ludzie czują presję otoczenia i dyskomfort pod jej wpływem, że coś robią nie tak, bo otoczenie zachowuje się inaczej, a to oni są w porządku trzymając się prawdy, miłości, mądrości Bożej i morale.

 469. Zmartwychwstać dzięki i przez Jezusa to znaczy to samo co umrzeć z grzechu bez Jezusa...

 470. Powinniśmy pewność i bezpieczeństwo, nadzieję i ufność pokładać nie w sobie, ale czerpać z Jezusa.

 471. Nie możesz ofiarować siebie innym, zanim nie ofiarujesz Siebie Chrystusowi. - na podst. kazania Kalevi

 472. Wiara jest naturalną potrzebą człowieka i jej brak powoduje chory stan Ducha.

 473. Bóg daje nam pewne doświadczenia, po to aby nas zmienić.

 474. Boga trzeba odnaleźć w sobie, a nie w zewnętrznych atrybutach wiary.

 475. Pozwólmy Bogu chwycić się za rękę. - Diakon Kowalczyk

 476. Bez Boga człowiek jest niczym. - Biskup Ewangelicki

 477. To co jest trudne dla człowieka, jest proste dla Boga.

 478. Bóg jest specjalistą od sytuacji beznadziejnych, lubi trudne przypadki i jest w nich zawsze zwycięzcą, jeśli się na niego otworzymy i pozwolimy sobie przyjąć pomoc od Niego - na podst. audycji Akademia Pięknego Życia www.radiochrzescijanin.pl

 479. Pan Jezus jest najlepszym lekarzem i lekarstwem na trudy, kryzysy i cierpienia człowieka.

 480. Zostaliśmy powołani do tego, żeby informować innych o Jezusie Chrystusie - świadectwie dobrej nowiny i łasce Bożej. - Pastor Ewangelicki

 481. Ludzkie życie wymaga, aby wyjść ze swojej strefy bezpieczeństwa i iść do ludzi innych niż my, głosić dobrą nowinę własnym przykładem.

 482. Wychodząc do ludzi, okazując im miłość służymy Chrystusowi. - Pastor Ewangelicki

 483. Mówiąc komuś o Jezusie Chrystusie możemy spowodować, że dostanie się do Nieba! - Pastor Ewangelicki

 484. Jezus jest prawdziwą miłością. - Pastor Ewangelicki

 485. Oceniajmy swoje życie na podstawie chrześcijańskich wartości, a nie wartości tego świata...

 486. Podporządkowanie się regułom posłuszeństwa Ducha Świętego powoduje naszą wolność.

 487. Wszystko co najważniejsze w życiu człowieka zaczyna się u Boga i do tego potrzebna jest przestrzeń duchowa dla nas i dla Boga. - na podst. Kazania Pastora Ewangelickiego

 488. Koncentrujmy swoją uwagę na Bogu, a nie na sobie.

 489. Jeśli szukasz idealnego kościoła i jeśli taki znajdziesz i staniesz się jego częścią, to on nie będzie już idealny, bo my sami nie jesteśmy idealni.... - Pastor Ewangelicki

 490. Relacje z Bogiem i innymi ludźmi przenoszone są na innych ludzi. - Pastor Ewangelicki

 491. O ludziach rozmawiam z Bogiem, a z ludźmi rozmawiam o Bogu. - sentencja zapożyczona

 492. Najlepszym chwaleniem Boga jest świadectwo naszego życia.

 493. Zadaniem uczniów Jezusa jest przedstawienie światu Zbawiciela.

 494. Posłuszeństwo Bogu udoskonala człowieka.

 495. W codziennym życiu, nie szukaj swojej chwały, tylko Bożej.

 496. Jeśli nie zbudujesz swojego życia na fundamencie dobrych wartości chrześcijańskich, nie przetrwa ono weryfikacji czasu i próby..., tylko będzie jak zamek na piasku - podmyje go woda, a on runie...

 497. Odśwież i koryguj swoje myśli z pomocą i przez pryzmat Bożego słowa.

 498. Słowo Boże długo używane daje władze poznawcze.

 499. Słowo Boże ożywione przez moc Ducha Świętego ma oczyszczającą i uzdrawiającą moc.

 500. Słowo Boże pokazuje życie rzeczywiste, prawdziwe, a nie upozorowane, nierealne, złudne.

 501. Biblia jest księgą żywą, która zmienia życie.

 502. Człowiek oczyszcza się z grzechu i uświęca przez Ducha, Wodę, Krew i Słowo Boże.

 503. Bóg pokazuje nam Swoją wielkość i moc przychodząc do nas w naszych słabościach, gdy się na Niego otwieramy i zapraszamy Go do swego serca!

 504. Uznawaj przez wiarę wszystkie swoje rzeczy, które masz w Chrystusie, aby moc Boża się w Twoim życiu ujawniła.

 505. Biblia czytana i studiowana w grupie lepiej jest zapamiętywana i ma zwielokrotnioną pozytywną moc oddziaływania na życie studiujących Ją ludzi oraz ich środowiska społecznego, na który w ten sposób mają pozytywny wpływ poprzez własne świadectwo życia zgodnie z Jej zasadami i wartościami.

 506. Biblia jest chlebem na codzienny dzień, a nie tortem na specjalne okazje. - sentencja zapożyczona

 507. Powinniśmy inspirować się Słowem Bożym, żeby miało ono wpływ na nasze postanowienia, zachowanie i to co mówimy.

 508. Słuchajcie Słowa Bożego, a uczyni Wam wiele dobrego - odmieni i przemieni Wasze życie!

 509. Biblia, kiedy tylko będziesz wprowadzał ją w czyny, wtedy Cię nakarmi. - Pastor Ewangelicki

 510. Nasze czyny są dowodem naszej wiary. - Pastor Ewangelicki

 511. Jakość naszego duchowego życia jest świadectwem naszej wiary. - Pastor Ewangelicki

 512. Jeśli Bóg nam czegoś zabrania, to po to żeby nas przed czymś ochronić.

 513. Zły próbuje nas zwieść nieczystymi intencjami, kłamstwem na nasz i innych temat, zasiewając złudzenia, pozory, iluzoryczne, urojone problemy, zmartwienia, obawy, zwątpienia w naszym sercu i umyśle oraz obwinianie nas w niezgodzie z prawdziwą rzeczywistością.

 514. Przeciwstaw się demonom, strachu, lęku, obaw, uprzedzeń i zwątpienia, a uciekną od Ciebie!

 515. Bycie realnym chrześcijaninem to wchodzenie w relację miłości. - Pastor Ewangelicki Krzysztof Zaręba

 516. Być posłusznym Bogu tzn. powierzyć się Jemu i wypełniać Jego wolę zgodnie ze Słowem Bożym - wybierać Słowo Boże i kierować się Słowem Bożym.

 517. Lęk, obawa, troska jest zaprzeczeniem teokracji - panowania Boga w naszym świecie. - Pastor Ewangelicki

 518. Z Bogiem każdy ma wszystko co potrzebuje do przezwyciężenia trudności. - Pastor Ewangelicki

 519. To nie problem jest wielki, to Bóg jest wielki i On Ciebie przez ten problem przeprowadzi! - Pastor Ewangelicki

 520. Moc, która stoi za Tobą, jest większa niż problem, który stoi przed Tobą! i ona nieustannie działa! - sentencja ewangelicka

 521. Nasza relacja z Jezusem, określa naszą relację z Duchem Świętym! - Pastor Ewangelicki

 522. Im jest się bliżej Boga, tym zło bardziej się oddala!

 523. Posłuszeństwo Bogu i wierność najpierw w małym, jest kluczem do obfitości i wzrostu, a nie powierzchowna religijność! - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 524. Bóg nie tylko chce nas odwiedzać od czasu do czasu, ale chce w nas zamieszkać na zawsze! - sentencja ewangelicka

 525. Przekonanie o grzechu, zawsze poprzedza nawrócenie! - Pastor Ewangelicki

 526. Zbliżaj się do Boga przez oczyszczanie swojego serca i umysłu, spełniając wolę Pana. - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 527. Wierzący praktykujący tzn. będący posłuszny słowu Bożemu - woli Boga, mający społeczność z Bogiem i dający świadectwo wiary swoim życiem i swoim przykładem! - na podst. kazania Pastora Ewangelickiego

 528. Bóg czasami nie mówi nie, tylko nie teraz! - Pastor Ewangelicki

 529. Każdy człowiek w oczach Bożych jest wartościowy.

 530. Szczęście i błogosławieństwo spotyka nas wtedy, gdy żyjemy zgodnie ze słowem Bożym. - Pastor Ewangelicki

 531. Bóg szuka ludzi, którzy będą kochać innych bezwarunkowo. - Pastor Ewangelicki

 532. Kościół to jest szpital dla grzeszników, a nie sanatorium dla świętych! - Pastor Ewangelicki

 533. Poddawajcie każdą myśl w posłuszeństwo Chrystusowi! - Pastor Ewangelicki

 534. Prawdziwy rozwój jest niemożliwy, jeżeli usuwa się czynnik religijny. - Papież Benedykt XVI

 535. Dajemy Boga innym, gdy sami jesteśmy przepełnieni Duchem Świętym - świadectwem Jezusa.

 536. Przy braku Boga Ojca w życiu człowieka, dzieją się z ludźmi - dziećmi Bożymi poważne problemy!

 537. Łaska jest tym czym Bóg chce nas stworzyć, abyśmy byli podobni do Jego Syna Jezusa Chrystusa. - Pastor Krzysztof Zaremba

 538. Uczynki są dowodem naszej wiary. - Pastor Krzysztof Zaremba

 539. Dla chrześcijanina wolność oznacza bycie wolnym od złego, natomiast dla ateisty wolność oznacza czynienie wszystkiego co się chce...

 540. Kiedy się napełniamy słowem Bożym, Duch Święty przychodzi i zmienia nasze życie! - Pastor Ewangelicki

 541. Boże słowo daje nam każdego dnia pokarm, abyśmy się stawali ludźmi lepszymi. - ksiądz katolicki

 542. Sprawdzaj o czym myślisz, przez pryzmat słowa Bożego. - Pastor Ewangelicki

 543. Chodzenie za Jezusem oznacza wybory, co nie znaczy, że każdy z tych wyborów jest łatwy. - Pastor Ewangelicki

 544. Z powodu cierpienia możesz użalać się i stać się ofiarą losu lub dojrzeć jak Bóg chce użyć to cierpienie dla naszego i innych dobra.

 545. Tylko serce przemienione przez Boga, może zmieniać świat na lepsze. - Papież Benedykt XVI

 546. Łaska Boża uzdrawia nas poprzez zmianę sposobu myślenia. - Pastor Ewangelicki

 547. Łaska Boża to podniesienie i oczyszczenie. - Pastor Ewangelicki

 548. Czyste i święte życie jest źródłem Bożego Błogosławieństwa, pokoju serca i umysłu, wolności, jedności, miłości, radości i mądrości.

 549. Znaczenie życia człowieka rodzi się z Boga. - Pastor Ewangelicki

 550. W Jezusie Chrystusie odkrywamy kim jesteśmy i po co żyjemy. - Pastor Ewangelicki

 551. Powinieneś być pewny siebie, bo w oczach Bożych każdy człowiek jest wartościowy!

 552. Jako Chrześcijanie powinniśmy oddziaływać na świat, a nie ulegać jego wpływowi. - Pastor Ewangelicki

 553. Jesteśmy sprawiedliwi w stosunku do drugiego człowieka, jeśli wypełniamy wolę Pana. - autor nieznany

 554. Człowiek, za którego się modlę inaczej się z nim spotykam - Ulrich Parzany

 555. Bóg nam daje na każdy czas, na każdą miarę, to co jest dla nas najlepsze. - Pastor Ewangelicki

 556. Jeśli nie możesz sobie poradzić z jakimiś swoimi złymi nawykami i przyzwyczajeniami, powierz Bogu swoje słabości i skłonności do grzechu, aby on zapanował nad nimi!

 557. Biblia daje nam możliwość poznania siebie - jest instrukcją obsługi człowieka. - Ks. Piotr Pawlukiewicz

 558. Przemieniaj swój sposób myślenia zgodnie ze Słowem Bożym.

 559. To co najważniejsze w Twoim życiu, nie zaczyna się od marzeń, planów, zdrowia, tylko zaczyna się się od Boga! - Pastor Ewangelicki

 560. Relacja, bliskość, jedność i wieź dwojga ludzi jest efektem ubocznym innej relacji i więzi - relacji i więzi z Bogiem!

 561. Mieć relację z Panem, to mieć serce według Bożego upodobania. - Pastor Ewangelicki

 562. Jeśli się nie modlisz to znaczy, że nie ma w Twoim sercu ciszy, tylko jest zgiełk... - autor nieznany

 563. Spraw by modlitwa stała się Twoim życiem, a życie modlitwą. - autor nieznany

 564. Modlitwa jest relacją, a nie techniką. - autor nieznany

 565. Gdy opuszcza nas radość, pokój i jest nam ciężko to znak, że nie robimy tego w Boży sposób! Moje brzemię jest lekkie - powiedział Jezus! - Pastor Ewangelicki

 566. Trudni ludzie nie są naszymi wrogami, ale są naszym polem misyjnym. - Pastor Ewangelicki

 567. Zachowanie prawdziwych ludzi wiary - chrześcijan jest sumieniem społecznym, dlatego inni czują się niekomfortowo w ich towarzystwie i nienawidzą ich, bo obnażają oni złe postępowanie i sumienie innych.

 568. Przebaczenie uwalnia nas od złych myśli i emocji oraz poprawia nasze relację Bogiem, samym sobą i innymi.

 569. Trud i cierpienie przybliża nas do Boga i kieruje nasz wzrok ku niemu.

 570. Pozostaw czasami sprawy swojemu biegowi - nie ingeruj - dobro samo się o wszystko zatroszczy i będzie efektem Bożej opatrzności.

 571. Jeśli chcesz pokazać światu, że jesteś chrześcijaninem, pokaż mu Jego - Bożą miłość! - Pastor Ewangelicki

 572. Miarą naszych relacji z Bogiem jest stosunek do bliskich. - Pastor Ewangelicki

 573. Bóg zsyłając jedność do Kościoła, chce zmieniać naszą rzeczywistość. - Pastor Ewangelicki

 574. Człowiek zmienia się duchowo, nie jeśli słucha Słowa Bożego, ale wtedy gdy je przyjmuje. - Pastor Ewangelicki

 575. Mamy być ludźmi czyniącymi Słowo Boże, a nie tylko słuchającymi Je! - Pastor Ewangelicki

 576. Od Biblii zyskasz tyle ile w nią zainwestujesz, zaangażowania, czasu i serca.

 577. Odnów swój umysł na wzór i podobieństwo Bożego sposobu myślenia, idąc ścieżką modlitwy i słowa Bożego.

 578. Moc do wypełniania słowa Bożego, bierze się z rozważania go! - "Bitwa o umysł" - Joyce Meyer

 579. Porównuj i weryfikuj czy Boże normy i wartości są zgodne z tym co jest w Twoim umyśle. - na podst. "Bitwa o umysł"

 580. Odnajdujmy w innych Jezusa Chrystusa i służmy mu!

 581. Każdy odrodzony przez Jezusa jest godny i równy wobec innych chrześcijan i swojej indywidualnej misji jako inny członek - z innymi cechami, predyspozycjami i umiejętnościami w ciele Chrystusa, działając dla dobra Królestwa Bożego.

 582. Nie mów Panu Bogu, że masz problem. Natomiast powiedz swoim problemom, że masz wielkiego Boga!!! - Pastor Krzysztof Zaręba

 583. Błogosławieństwo, które pragnie dać nam Bóg, zależy od naszego posłuszeństwa - dla naszego dobra, aby dobrze nam się powodziło w życiu! Na podst. "Nasz codzienny chleb"

 584. Kto oddala się od Boga, automatycznie oddala się od drugiej osoby... - Pastor Ewangelicki

 585. Nie porównuj się do innych ludzi, tylko do słowa Bożego.

 586. Chrześcijanin to człowiek, który chce podobać się Bogu, a nie ludziom.

 587. Trudne sytuacje, utrapienia i kryzysy powinny nas przybliżać do relacji z Bogiem, a nie oddalać od Niego.

 588. Nie można głosić Jezusa Chrystusa, bez świadectwa życia! - Papież Franciszek

 589. Nasz stosunek i postawa do ubogich i chorych, odzwierciedla nasz stosunek i postawa wobec Boga! - Ewangelista

 590. Otwórzmy się na wdzięczność, a doznamy wiele radości z dostrzeżenia wielu wartościowych rzeczy które Bóg nam daje!

 591. Zaufaj i powierz się Bogu - Jego dobrej woli względem Ciebie, wtedy bowiem Bóg będzie Cię prowadził, swoją najlepszą dla Ciebie drogą i mocą Ducha Świętego i Cię umacniał dla Twojego i innych dobra!

 592. Prawdziwi chrześcijanie odmienieni przez Ducha Świętego, wyróżniają się z otoczenia i zmieniają otoczenie. - Pastor Ewangelicki

 593. Nie szukaj Chrystusa w obliczu jednego człowieka, ale w każdym człowieku szukaj fragmentu oblicza Chrystusowego. - autor nieznany

 594. Człowieka, który jest nieposłuszny Bogu spotyka potępienie i przekleństwo!

 595. Odwróć się od złego i zacznij czynić dobro, a Bóg będzie Ci błogosławił i wyposaży Cię w swego mocnego Ducha Świętego z Jego Darami, da Ci nowy umysł i serce nowe, jak pokornie przyjdziesz do niego, przeprosisz szczerze i nie będziesz więcej wracał do grzesznego stylu życia!

 596. Oddaj całe swoje życie Bogu, a wtedy nie będziesz miał o co się martwić.

 597. Pod wpływem modlitwy i łaski Bożej zmienia się natura człowieka!

 598. Poznawanie Słowa Bożego ma pogłębiać naszą relację z Bogiem, a nie wbijać w dumę czy pychę poznania i wiedzy o Bogu oraz być tematem do sporów religijnych... tak jak to robią sekty religijne...

 599. Za każde nie... w dekalogu stoi tak dla czegoś lepszego! - Ewangelista

 600. Bądźmy posłuszni natchnieniu Bożego Ducha!

 601. Z Bogiem rozmawiajmy o ludziach, a z ludźmi o Bogu. - autor nieznany

 602. Módl się tak, jak by wszystko zależało od Boga, a pracuj tak jak by wszystko zależało od Ciebie! - Les Brown

 603. Tam gdzie nasze możliwości się kończą, tam możliwości Boże są nieograniczone! - zasłyszane

 604. Bóg wszystko dostosowuje do naszych potrzeb, zdolności i możliwości.

 605. Bądź wdzięczny Bogu za to co masz, a nie za to czego nie masz! - Nick Vujicic

 606. Bóg miłości chce, a nie rytuałów religijnych i ofiary!

 607. Bóg pragnie naszej miłości, oddania i wdzięczności, a nie obrzędów religijnych i tradycji.

 608. Bóg patrzy na serce, a nie na ceremonie!

 609. Uwolnienie duchowe i uzdrowienie często następuje przez miłość i przebaczenie!

 610. Czystość serca i umysłu - uwalnia, grzech - zniewala!

 611. Grzech i zło powoduje niewolę duchową, ale Jezus Chrystus z niej uwalnia!

 612. Bożym marzeniem jest, abyśmy byli Jego naśladowcami - Jego cechami dla naszego duchowego wzrostu.

 613. Jeśli Biblia wprowadza w Twoje życie tzw. naturalny, twórczy niepokój, to jest to dobry, zdrowy niepokój sumienia - to znaczy, że konfrontuje Ciebie i Twoje życie z dobrą Bożą wolą względem Ciebie, której wprowadzenie w Twoje życie da Ci właśnie prawdziwy Boży pokój, miłość, mądrość, jedność, radość i inne dobre duchowe dary Ducha Świętego oraz ostateczny cel, którym jest Twoje zbawienie i życie wieczne wynikające z łaski wiary w Jezusa Chrystusa!

 614. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. - Biblia

 615. Czytaj Biblię tak długo, aż wejdą Ci w krew wszystkie słowa Pana i będą naturalnie odżywiały Twoje serce i umysł na co dzień i przemawiały do Twojego życia, przemieniając je na lepsze!

 616. Szanuj i życzliwie traktuj każdego, bo w każdym z nas jest pierwiastek Boga - "każdy został stworzony na obraz Boga" - jak mówi Pismo Święte!

 617. Bóg jest spoiwem i fundamentem prawdziwych relacji opartych na czystej, bezwarunkowej i bezinteresownej miłości!

 618. Wiara bez przebaczenia i posłuszeństwa Jezusowi, jest martwą wiarą!

 619. Jeśli Jezus przebaczył mi wszystkie moje grzechy - to na co nie zasłużyłem, więc dlaczego nie miałbym przebaczać innym!

 620. Przebaczenie świadczy o wielkości ducha ludzkiego! - Św. Jan Paweł II

 621. Słyszeć Boga to wsłuchiwać się w Jego słowo, a Jego słowo jest w Biblii! - autor nieznany

 622. Posłusznym Bogu - Bóg Błogosławi.

 623. Świat przemija razem ze swoimi pożądliwościami, natomiast ten co wypełnia wolę Bożą ostoi się na wieczność! - Pastor Dr Chuck Swindoll - więcej posłuchasz na www.iflpolska.pl

 624. Grzech jest tym co oddziela nas od Boga i po to żeby grzechowi zadać śmierć, dobry Bóg posłał nam swojego syna Jezusa Chrystusa, abyśmy przez łaskę wiary w niego odnieśli w życiu zwycięstwo nad grzechem i mieli zbawienie i życie wieczne!

 625. Przez ewangelię Jezusa Chrystusa, którego głosimy, manifestuje się Boża miłość i uzdrowienie!

 626. To nie ja jestem mocny, tylko Chrystus we mnie!

 627. Potrzebujemy zmieniać swoje życie, aby żyć w zgodzie z najlepszą dla nas wolą Bożą - natchnionego Słowa Bożego, opatrzności Bożej i głosu Ducha Świętego, bo to Stwórca nas stworzył, dlatego On zna nas najlepiej i wie co dla nas jest najlepsze w każdej chwili i sytuacji naszego życia!

 628. Bycie w posłuszeństwie Bogu, daje życie w  odpocznieniu. - Biblia. List do Hebrajczyków

 629. Bóg chce, abyś zmieniał swoją postawę, swój sposób myślenia i emocje na temat siebie oraz innych ludzi, aby dokonało się uzdrowienie Twojego umysłu i serca!

 630. Relacja z Bogiem daje życie, zbawia i ożywia!

 631. Obcowanie z osobami, które mają Ducha Świętego działa terapeutycznie na serce i umysł człowieka!

 632. Tak jak silne małżeństwo, uczniostwo jest owocem relacji opartej na codziennym odnawianiu przymierza. "Ludzie szerokich horyzontów" - Doug Carter

 633. Traktuj słowo Boże na równi z pokarmem, bo bez niego grozi nam kryzys energii. - na podst. Doug Carter

 634. Boże słowo jest paliwem. Bez niego nie ma ognia! - Doug Carter

 635. Podobnie jak rozniecamy żar, by wzniecić płomień, tak i Duch Święty jest podmuchem, który roznieca w naszym życiu płomień Chrystusa. Bez Jego codziennego napełnienia, pobudzenia, skorygowania i porady jesteśmy wygasającymi węgielkami. Nie ma sposobu na ożywienie w Bogu bez Jego Ducha, stymulującego nas świeżym podmuchem podtrzymującym płomień. - Doug Carter

 636. Posłuszeństwo Bogu daje odpocznienie.

 637. Bóg używa pokornych ludzi, którzy na nim polegają!

 638. Czytanie Pisma Świętego i szczera modlitwa – rozmowa z Bogiem – to pierwszy, podstawowy krok do umocnienia stosunków z Bogiem.

 639. Z pomocą Boga możemy uporządkować swoje życie i otrzymać od niego potrzebną do tego moc i dary Ducha Świętego!

 640. Nie można prowadzić dialogu z szatanem, bo jest on bardzo przebiegły, zamiast tego schroń się w Słowie Bożym i odpowiadaj mocą tego Słowa!

 641. Filtruj rzeczywistość według kryterium Bożego i wybieraj oraz koncentruj się na tym co po Bożemu dobre.

 642. Nie żyj tak, żeby przypodobać się innym swoim zachowaniem i jak oczekują tego inni od Ciebie: kim masz być i co robić, ale żyj tak, aby podobać się Bogu, bo Jego wola jest zawsze najlepsza dla Ciebie!

 643. Oceń i doceń siebie nie przez pryzmat własnego ego, ale z perspektywy z jakiej patrzy na Ciebie Bóg - jakie dał Ci możliwości, talenty i dary oraz dołącz do tego własne działanie-inicjatywę, bo tylko wtedy zaczną się dziać cuda w Twoim życiu i przyjdzie Boża łaska, błogosławieństwo i sukces!

 644. Człowiek który wierzy tylko w siebie upada, człowiek który wierzy w Boga podtrzymuje go Bóg!

 645. Nieprzebaczenie jest nieposłuszeństwem, a nieposłuszeństwo jest grzechem! - na podst. Biblii

 646. Dzięki łasce możemy żyć z Bogiem, a nie dzięki temu, że jesteśmy kimś! - Roman Horodycki - facebook.com/wojnaomozg

 647. Nie musisz być kimś wyjątkowym, szczególnym, specjalnym, czy coś zrobić lub nie zrobić, żeby zasługiwać na Bożą Miłość!

 648. Nie potępiaj siebie i nie odsuwaj się przez to od miłości Bożej. - Roman Horodycki - facebook.com/wojnaomozg

 649. Jeśli szukasz swojej chwały w tym co mówisz, a nie chwały Tego, który dał Ci życie i zbawienie to grzeszysz!

 650. Świętość jest stanem uwalniającego oczyszczenia ze złego wpływu i pokojem serca i umysłu - życiu w posłuszeństwie i w zgodzie z najlepszą dla nas wolą Bożą - Ducha Świętego, względem naszego życia.

 651. Jesteśmy zbawieni i święci przez łaskę wiary w Jezusa Chrystusa i życie w zgodzie z wolą
  Ducha Świętego!

 652. Żyję tak jak by było, choć tego nie ma, ale mam nadzieję, że tak będzie, bo Bóg tak powiedział! - Pastor Leszek Mocha

 653. Słowo Boże oświeca nasze serca i umysły i uczy uniknięcia błędów wartych życie!

 654. Tylko żywe słowo Boże, którego skrzywdzony słucha z uwagą, otwartością i cierpliwością,
  odpowiada na jego najtrudniejsze rozterki, wątpliwości i pytania. - deon.pl

 655. Biblia daje życiodajne, ożywcze tchnienie! - Pastor Ewangelicki

 656. Modlitwa jest oddechem duszy! - na podst. Agata Radosh

 657. Kościół nie jest klubem dla świętych, tylko szpitalem dla grzeszników! - Bill Graham

 658. Prawdziwa wolność i tożsamość jest w Chrystusie! - Pastor Ewangelicki

 659. Miejmy odwagę robić zawsze to co na naszym miejscu w tej sytuacji zrobiłby Jezus, bez względu na wszystko! - na podst. filmu >>> "Jego śladami"

 660. Jeśli przechodzisz trudne chwile, zadaj pytanie, Panie czemu ma to służyć? Czego chcesz mnie nauczyć? Jak mam rozumieć to co się dzieje w moim życiu? Nauczmy się rozumieć wolę Bożą! - na podst. Agata Radosh

 661. Bóg kocha nas pomimo wszystko! Ważne, żebyśmy się Bogu podobali, a nie ludziom. - na podst. Heidi Baker

 662. Boże miłosierdzie jest większe od naszych grzechów!

 663. Przebaczenie uwalnia od duchowego i psychicznego zniewolenia!

 664. Przez zaproszenie do naszego życia Jezusa Chrystusa, a następnie poznawanie Go głównie przez słowo Boże, płynie do nas łaska, która przemienia nasze serca i umysły, pozwala nam stać się lepszymi ludźmi i wieść lepsze życie!

 665. Jesteś kimś niezwykłym, bo Bóg Cię stworzył!

 666. Kontakt z Bogiem daje odpocznienie.

 667. Przez prowadzenie Ducha Świętego rozpoznajemy wolę Bożą.

 668. Duch Święty nie potępia, tylko niesie miłość!

 669. Łaska Boża uwalnia i uzdalnia nas do życia w wolności od grzechu!

 670. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. - Izaj. 40:31

 671. Słowo Boże jest pokarmem duszy!

 672. Zobacz jak ewangelista udowadnia ateiście w 30 sekund istnienie Boga >>> podaj dalej

 673. Biblia a zdrowie

 674. Poznanie Boga

 675. Szukając Boga

 676. Biblia w mp3

 677. Kazania mp3

 678. Kazania mp3

 679. Biblia, rozwój duchowy, osobisty i rodzina

 680. Księgarnia religijna

 681. Agape - darmowa korespondencyjna Szkoła Biblijna

 682. Nasz codzienny chleb

 683. Zdrowie psychiczne fizyczne i społeczne człowieka

   

  Interesuje Cię, jak wysokie masz IQ? Zmierz swoje IQ w wysokojakościowym teście. Rozpocząć Test IQ >>

   

  Poradzimy Ci, jak zarabiać wiele pieniędzy. Mamy z tym wielkie doświadczenie.

 

 

Optymalizator Życia Akademia CzasNaEBiznes E-Booki CzasNaEBiznes Dobre Książki Psycholog online-Porady 1000 słów po angielsku Sprawdź Swoje IQ Centrum Money Dzwoń bez limitu Domeny i Serwery Sok Noni

Baner partnera />

Kontakt:

Damian Jarczewski

Gadu-Gadu 1689753
Skype: damianj.
 

Zamieszczone w tym serwisie sentencje możesz publikować pod warunkiem umieszczania do każdej sentencji aktywnego linka zwrotnego: www.sentencje.com.pl oraz podpisania niepodpisanych sentencji moim imieniem i nazwiskiem: Damian Jarczewski

Copyright © DamianJ.2008

wszelkie prawa autorskie serwisu zastrzeżone!

start 28.01.2008

aktualizacja 28.11.2017